Mobiliteit & Fiscus | Bezwaar maken tegen bijtellingsverschil 22- en 25%

Redactie Redactie
• Laatste update:
Jan Rolleman houdt zich dagelijks bezig met belastingzaken en jurisprudentie op het gebied van mobiliteit en de auto van de zaak. (Foto: Doreen Westerink)

De Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) ziet het bijtellingsverschil als fiscale discriminatie en is daarom vorig jaar een procedure gestart. Doel van deze procedure is het krijgen van een oordeel van de belastingrechter over de vraag of dit verschil in bijtelling wel of niet een ongerechtvaardigde ongelijke behandeling van gelijke gevallen oplevert, of op een andere manier in strijd is met de wet of de verdragen.

Nadat de vier ingediende bezwaarschriften door de belastingdienst zijn afgewezen, is beroep ingesteld bij de Rechtbank in Den Haag. De rechtbank heeft inmiddels uitspraak gedaan, en het beroep helaas afgewezen. De rechtbank laat in het midden of er sprake is van gelijke gevallen, maar richt zich in eerste instantie op de vraag of de nieuwe regeling binnen de fiscaal ruime beoordelingsvrijheid van de wetgever valt.

Ook omwille van de uitvoerbaarheid heeft de wetgever volgens de rechtbank deze keuze mogen maken.

Jan Rolleman, AMD Automotive fiscalisten

De keuze voor een verlaging van het percentage is naar het oordeel van de rechters mede ingegeven door het feit dat nieuwe auto’s over het algemeen een lager brandstofverbruik hebben. Daarmee strookt dat het lagere bijtellingspercentage alleen geldt voor nieuwe auto’s. Ook omwille van de uitvoerbaarheid heeft de wetgever volgens de rechtbank deze keuze mogen maken. Dat de wetgever bij de overgang naar het lagere percentage ook een andere keuze had kunnen maken, maakt niet dat de huidige overgangsregeling “van redelijke grond ontbloot is”. De gekozen wettelijke regeling waarbij het nieuwe percentage alleen voor nieuwe auto’s geldt, valt naar het oordeel van de rechtbank onder de beoordelingsvrijheid van de wetgever.

Tegen het oordeel van de rechtbank is cassatieberoep bij de Hoge Raad ingesteld. Omdat de zaak uiteindelijk toch tot een oordeel van de hoogste belastingrechter (de Hoge Raad) moet leiden, is de stap van het hoger beroep bij het Gerechtshof overgeslagen.

Onpartijdig advies

Inmiddels heeft de Advocaat-Generaal dit voorjaar zijn Conclusie genomen in de cassatieprocedure. Die Conclusie is een onpartijdig advies aan de Hoge Raad. De Advocaat-Generaal adviseert de Hoge Raad het beroep ongegrond te verklaren. Volgens hem valt de overgangsregeling onder de ruime beoordelingsvrijheid van de wetgever.

De hoop is echter dat de einduitkomst van de Hoge Raad niet al te lang meer op zich zal laten wachten.

Jan Rolleman, AMD Automotive fiscalisten

Het wachten is nu op het oordeel van de Hoge Raad. Nu dit helaas wat langer duurt dan was gehoopt, is de vraag hoe je hier als berijder mee om moet gaan voor het jaar 2017. De hoop was dat de Hoge Raad dit voorjaar al uitspraak zou hebben gedaan. De uitkomst had dan meteen meegenomen kunnen worden in de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2017. Afgezien van degenen die in de uitstelregeling van een belastingadvieskantoor zitten, zal die aangifte inmiddels ingediend zijn. Wil je nog kunnen meeliften op een eventueel gunstige uitkomst van deze spoedprocedure, dan is het belangrijk dat je definitieve aanslag inkomstenbelasting over 2017 nog niet onherroepelijk komt vast te staan. Je kunt daarvoor binnen zes weken na de datum van de aanslag bezwaar maken bij de belastingdienst onder verwijzing naar deze spoedprocedure. Houdt er wel rekening mee dat de belastingdienst niet zonder meer uitstel van behandeling zal willen verlenen totdat de Hoge Raad beslist heeft. De hoop is echter dat de einduitkomst van de Hoge Raad niet al te lang meer op zich zal laten wachten.

Jan Rolleman is fiscalist bij AMD Automotive fiscalisten. Hij houdt zich dagelijks bezig met belastingzaken en jurisprudentie op het gebied van mobiliteit en de auto van de zaak.
In fleet&mobility beantwoordt hij vragen van lezers. Ook een vraag? Mail deze dan naar redactie@mobilitymedia.nl.

Mobiliteit & Fiscus | Bezwaar maken tegen bijtellingsverschil 22- en 25% | Fleet&Mobility

Mobiliteit & Fiscus | Bezwaar maken tegen bijtellingsverschil 22- en 25%

Redactie Redactie
• Laatste update:
Jan Rolleman houdt zich dagelijks bezig met belastingzaken en jurisprudentie op het gebied van mobiliteit en de auto van de zaak. (Foto: Doreen Westerink)

De Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) ziet het bijtellingsverschil als fiscale discriminatie en is daarom vorig jaar een procedure gestart. Doel van deze procedure is het krijgen van een oordeel van de belastingrechter over de vraag of dit verschil in bijtelling wel of niet een ongerechtvaardigde ongelijke behandeling van gelijke gevallen oplevert, of op een andere manier in strijd is met de wet of de verdragen.

Nadat de vier ingediende bezwaarschriften door de belastingdienst zijn afgewezen, is beroep ingesteld bij de Rechtbank in Den Haag. De rechtbank heeft inmiddels uitspraak gedaan, en het beroep helaas afgewezen. De rechtbank laat in het midden of er sprake is van gelijke gevallen, maar richt zich in eerste instantie op de vraag of de nieuwe regeling binnen de fiscaal ruime beoordelingsvrijheid van de wetgever valt.

Ook omwille van de uitvoerbaarheid heeft de wetgever volgens de rechtbank deze keuze mogen maken.

Jan Rolleman, AMD Automotive fiscalisten

De keuze voor een verlaging van het percentage is naar het oordeel van de rechters mede ingegeven door het feit dat nieuwe auto’s over het algemeen een lager brandstofverbruik hebben. Daarmee strookt dat het lagere bijtellingspercentage alleen geldt voor nieuwe auto’s. Ook omwille van de uitvoerbaarheid heeft de wetgever volgens de rechtbank deze keuze mogen maken. Dat de wetgever bij de overgang naar het lagere percentage ook een andere keuze had kunnen maken, maakt niet dat de huidige overgangsregeling “van redelijke grond ontbloot is”. De gekozen wettelijke regeling waarbij het nieuwe percentage alleen voor nieuwe auto’s geldt, valt naar het oordeel van de rechtbank onder de beoordelingsvrijheid van de wetgever.

Tegen het oordeel van de rechtbank is cassatieberoep bij de Hoge Raad ingesteld. Omdat de zaak uiteindelijk toch tot een oordeel van de hoogste belastingrechter (de Hoge Raad) moet leiden, is de stap van het hoger beroep bij het Gerechtshof overgeslagen.

Onpartijdig advies

Inmiddels heeft de Advocaat-Generaal dit voorjaar zijn Conclusie genomen in de cassatieprocedure. Die Conclusie is een onpartijdig advies aan de Hoge Raad. De Advocaat-Generaal adviseert de Hoge Raad het beroep ongegrond te verklaren. Volgens hem valt de overgangsregeling onder de ruime beoordelingsvrijheid van de wetgever.

De hoop is echter dat de einduitkomst van de Hoge Raad niet al te lang meer op zich zal laten wachten.

Jan Rolleman, AMD Automotive fiscalisten

Het wachten is nu op het oordeel van de Hoge Raad. Nu dit helaas wat langer duurt dan was gehoopt, is de vraag hoe je hier als berijder mee om moet gaan voor het jaar 2017. De hoop was dat de Hoge Raad dit voorjaar al uitspraak zou hebben gedaan. De uitkomst had dan meteen meegenomen kunnen worden in de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2017. Afgezien van degenen die in de uitstelregeling van een belastingadvieskantoor zitten, zal die aangifte inmiddels ingediend zijn. Wil je nog kunnen meeliften op een eventueel gunstige uitkomst van deze spoedprocedure, dan is het belangrijk dat je definitieve aanslag inkomstenbelasting over 2017 nog niet onherroepelijk komt vast te staan. Je kunt daarvoor binnen zes weken na de datum van de aanslag bezwaar maken bij de belastingdienst onder verwijzing naar deze spoedprocedure. Houdt er wel rekening mee dat de belastingdienst niet zonder meer uitstel van behandeling zal willen verlenen totdat de Hoge Raad beslist heeft. De hoop is echter dat de einduitkomst van de Hoge Raad niet al te lang meer op zich zal laten wachten.

Jan Rolleman is fiscalist bij AMD Automotive fiscalisten. Hij houdt zich dagelijks bezig met belastingzaken en jurisprudentie op het gebied van mobiliteit en de auto van de zaak.
In fleet&mobility beantwoordt hij vragen van lezers. Ook een vraag? Mail deze dan naar redactie@mobilitymedia.nl.