Nulemissie-coalitie: alleen nog elektrische leaseauto’s vanaf 2025

Luberto van Buiten Luberto van Buiten
• Laatste update:
De deelnemende bedrijven willen alleen nog elektrische leaseauto's in hun vloot opnemen. (Foto: Shutterstock)

Deze ‘road to zero’-coalitie bestaat uit grotere werkgevers, elektrische rijders, milieuorganisaties, gemeenten en bedrijven uit de leasebranche, laadinfrastructuur en nulemissie-voertuigfabrikanten. Onder andere Royal Haskoning DHV, ABN Amro, Vattenfall, Arcadis en Schiphol zijn lid, terwijl Leaseplan als enige leasemaatschappij is aangesloten. De coalitie loopt met hun pleidooi voor op het Nederlandse Klimaatakkoord, dat stelt dat uiterlijk 2030 alle nieuw verkochte personenauto’s emissieloos moeten zijn. In het Europese Fit for 55 plan geldt dit in 2035.Het pleidooi van de coalitie is te vinden in de Automotive Kennisbank.

“Naast klimaatimpact heeft een snelgroeiende nulemissie-vloot ook voordelen voor de luchtkwaliteit, minder stikstofuitstoot en meer groene banen in Nederland”, aldus de coalitie. Mobiliteit is verantwoordelijk voor twintig procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Bijna de helft van de uitstoot in wegmobiliteit is afkomstig van werkgebonden personenmobiliteit. Ruim 55 procent van de jaarlijks verkochte nieuwe personenauto’s gaat naar de zakelijke markt, zo rekent de coalitie voor.

VNA: Koplopers nodig

“Goed om te zien dat deze ‘road to zero’ partijen een stevig statement maken om elektrisch zakelijk vervoer te versnellen”, aldus Renate Hemerik, voorzitter VNA in een reactie. “We hebben deze koplopers ook hard nodig om de beweging naar zero-emissie verder op gang te krijgen. Dat we de transitie gaan maken naar zero-emissie is al lang geen vraag meer, daar hebben wij als Nederlandse autoleasesector ook voor getekend in het Klimaatakkoord. De zakelijke markt kan hierbij het voortouw nemen en de doorstroom naar de tweedehands markt een kick-start geven.”

Hemerik benadrukt nog dat er naast de zakelijke markt, nog een grote uitdaging ligt om de rest van het wagenpark te vergroenen: “In het voorstel dat wij onlangs met een brede coalitie op de formatietafel hebben ingebracht, is dit als cruciale succesfactor benoemd: zonder nieuwe instroom van zuinige en duurzame auto’s in de zakelijke markt, geen doorstroom naar de tweedehands, particuliere markt. Dus gebruik de zakelijk leasemarkt is een accelator.”

Nulemissie-coalitie: alleen nog elektrische leaseauto’s vanaf 2025 | Fleet&Mobility

Nulemissie-coalitie: alleen nog elektrische leaseauto’s vanaf 2025

Luberto van Buiten Luberto van Buiten
• Laatste update:
De deelnemende bedrijven willen alleen nog elektrische leaseauto's in hun vloot opnemen. (Foto: Shutterstock)

Deze ‘road to zero’-coalitie bestaat uit grotere werkgevers, elektrische rijders, milieuorganisaties, gemeenten en bedrijven uit de leasebranche, laadinfrastructuur en nulemissie-voertuigfabrikanten. Onder andere Royal Haskoning DHV, ABN Amro, Vattenfall, Arcadis en Schiphol zijn lid, terwijl Leaseplan als enige leasemaatschappij is aangesloten. De coalitie loopt met hun pleidooi voor op het Nederlandse Klimaatakkoord, dat stelt dat uiterlijk 2030 alle nieuw verkochte personenauto’s emissieloos moeten zijn. In het Europese Fit for 55 plan geldt dit in 2035.Het pleidooi van de coalitie is te vinden in de Automotive Kennisbank.

“Naast klimaatimpact heeft een snelgroeiende nulemissie-vloot ook voordelen voor de luchtkwaliteit, minder stikstofuitstoot en meer groene banen in Nederland”, aldus de coalitie. Mobiliteit is verantwoordelijk voor twintig procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Bijna de helft van de uitstoot in wegmobiliteit is afkomstig van werkgebonden personenmobiliteit. Ruim 55 procent van de jaarlijks verkochte nieuwe personenauto’s gaat naar de zakelijke markt, zo rekent de coalitie voor.

VNA: Koplopers nodig

“Goed om te zien dat deze ‘road to zero’ partijen een stevig statement maken om elektrisch zakelijk vervoer te versnellen”, aldus Renate Hemerik, voorzitter VNA in een reactie. “We hebben deze koplopers ook hard nodig om de beweging naar zero-emissie verder op gang te krijgen. Dat we de transitie gaan maken naar zero-emissie is al lang geen vraag meer, daar hebben wij als Nederlandse autoleasesector ook voor getekend in het Klimaatakkoord. De zakelijke markt kan hierbij het voortouw nemen en de doorstroom naar de tweedehands markt een kick-start geven.”

Hemerik benadrukt nog dat er naast de zakelijke markt, nog een grote uitdaging ligt om de rest van het wagenpark te vergroenen: “In het voorstel dat wij onlangs met een brede coalitie op de formatietafel hebben ingebracht, is dit als cruciale succesfactor benoemd: zonder nieuwe instroom van zuinige en duurzame auto’s in de zakelijke markt, geen doorstroom naar de tweedehands, particuliere markt. Dus gebruik de zakelijk leasemarkt is een accelator.”