Achter de cijfers | Wat nou privacy!?

Martijn Versteegen Martijn Versteegen
• Laatste update:
Martijn Versteegen is co-founder van Imagin.studio, senior advisor en voormalig marketing directeur van Leaseplan.

Verderop in de keten gaat het er ook hard aan toe. Leasemaatschappijen proberen inkomsten te waarborgen en uitgaven te minimaliseren. Contracten verlengen kan nu aantrekkelijk zijn, voor zowel de lessee als de lessor. En hoe is het met de uitstroom van ex-leaseauto’s naar de tweedehands markt? De balans van vraag en aanbod raakt verstoord. Weinig vraag zorgt voor een lagere prijs. Alhoewel het ook denkbaar is dat er spoedig een tekort aan auto’s ontstaat, wat de prijs kan opdrijven. Aankopen kunnen immers niet oneindig worden uitgesteld. Ondertussen reduceren fleetowners kosten doordat er minder gereden wordt en er lagere brandstofkosten zijn. En minder kilometers zorgt straks voor een lagere eindafrekening; altijd fijn.

Het coronavirus is de ernstigste inbreuk op mijn persoonlijke levenssfeer en vrijheid

Martijn Versteegen

En dan is er nog iets heel anders wat me in het kader van de Corona-crisis opvalt. Al tijden is er veel te doen over voertuigdata, dataregulering, privacy, etc. En terecht. Maar dat zelfs privacy relatief is, wordt nu steeds meer duidelijk. Met de aankondiging van apps die ons kunnen helpen de crisis onder controle te krijgen, buitelen voor- en vooral ook tegenstanders over elkaar heen en zitten talkshowtafels vol met politici en deskundigen om dit onderwerp te bespreken. Algemeen geluid: het moet wel veilig zijn voor de privacy. En anders? Blijven we anders gewoon nog lange tijd binnen zitten? Arjen Noorlander schreef laatst heel treffend dat privacy gaat over het beschermen van je persoonlijke levenssfeer. Het coronavirus, waaraan ik kan overlijden, een virus waarmee ik mijn naasten kan besmetten en waarmee ik hen ook aan gevaren blootstel, is de ernstigste inbreuk op mijn persoonlijke levenssfeer en mijn persoonlijke vrijheid. Het verplicht stellen van een app die vaststelt of je in de buurt bent geweest bij iemand met corona ligt misschien gevoelig. Maar laten we gewoon stellen dat je alleen naar buiten mag als je zo’n app gebruikt. Als dát nodig is om ons leven weer terug te krijgen, lijkt me dat een klein offer. En degene die dat niet willen, die blijven voortaan maar lekker binnen. Met hun privacy.

Martijn Versteegen is co-founder van imagin.studio, senior advisor en voormalig marketing Directeur van leasePlan. Hij geeft regelmatig in de media zijn visie op de ontwikkelingen in de automarkt en is columnist van Fleet&Mobility.

Achter de cijfers | Wat nou privacy!? | Fleet&Mobility

Achter de cijfers | Wat nou privacy!?

Martijn Versteegen Martijn Versteegen
• Laatste update:
Martijn Versteegen is co-founder van Imagin.studio, senior advisor en voormalig marketing directeur van Leaseplan.

Verderop in de keten gaat het er ook hard aan toe. Leasemaatschappijen proberen inkomsten te waarborgen en uitgaven te minimaliseren. Contracten verlengen kan nu aantrekkelijk zijn, voor zowel de lessee als de lessor. En hoe is het met de uitstroom van ex-leaseauto’s naar de tweedehands markt? De balans van vraag en aanbod raakt verstoord. Weinig vraag zorgt voor een lagere prijs. Alhoewel het ook denkbaar is dat er spoedig een tekort aan auto’s ontstaat, wat de prijs kan opdrijven. Aankopen kunnen immers niet oneindig worden uitgesteld. Ondertussen reduceren fleetowners kosten doordat er minder gereden wordt en er lagere brandstofkosten zijn. En minder kilometers zorgt straks voor een lagere eindafrekening; altijd fijn.

Het coronavirus is de ernstigste inbreuk op mijn persoonlijke levenssfeer en vrijheid

Martijn Versteegen

En dan is er nog iets heel anders wat me in het kader van de Corona-crisis opvalt. Al tijden is er veel te doen over voertuigdata, dataregulering, privacy, etc. En terecht. Maar dat zelfs privacy relatief is, wordt nu steeds meer duidelijk. Met de aankondiging van apps die ons kunnen helpen de crisis onder controle te krijgen, buitelen voor- en vooral ook tegenstanders over elkaar heen en zitten talkshowtafels vol met politici en deskundigen om dit onderwerp te bespreken. Algemeen geluid: het moet wel veilig zijn voor de privacy. En anders? Blijven we anders gewoon nog lange tijd binnen zitten? Arjen Noorlander schreef laatst heel treffend dat privacy gaat over het beschermen van je persoonlijke levenssfeer. Het coronavirus, waaraan ik kan overlijden, een virus waarmee ik mijn naasten kan besmetten en waarmee ik hen ook aan gevaren blootstel, is de ernstigste inbreuk op mijn persoonlijke levenssfeer en mijn persoonlijke vrijheid. Het verplicht stellen van een app die vaststelt of je in de buurt bent geweest bij iemand met corona ligt misschien gevoelig. Maar laten we gewoon stellen dat je alleen naar buiten mag als je zo’n app gebruikt. Als dát nodig is om ons leven weer terug te krijgen, lijkt me dat een klein offer. En degene die dat niet willen, die blijven voortaan maar lekker binnen. Met hun privacy.

Martijn Versteegen is co-founder van imagin.studio, senior advisor en voormalig marketing Directeur van leasePlan. Hij geeft regelmatig in de media zijn visie op de ontwikkelingen in de automarkt en is columnist van Fleet&Mobility.