RAI Vereniging: Verlagen maximum snelheid lost stikstofprobleem niet op

 Foppe Lycklama à Nijeholt Foppe Lycklama à Nijeholt
• Laatste update:
Het adviescollege Stikstofproblematiek stelt voor om stikstof terug te dringen door de maximum snelheid te verlagen. (Foto: Shutterstock)

Steven van Eijck, voorzitter van de RAI Vereniging, vindt het advies van het college Stikstofproblematiek om de maximum snelheid op de wegen te verlagen voorbarig. In een persbericht meldt de voorzitter dat de autobranche zijn verantwoordelijkheid moet nemen, maar dat eerst moet worden bekeken of de maatregel effect heeft en proportioneel is.

Om erachter te komen wat het effect van een verlaging van de snelheid is op de neerslag van stikstof op kwetsbare natuurgebied in Nederland, moet eerst onderzoek worden gedaan. “Wij moeten de maatregel immers kunnen uitleggen aan de burger. Als wij nu kiezen voor een jojo beleid met maximumsnelheden en achteraf blijkt dat de maatregel niet voldoende was, verliest de burger het vertrouwen in de politiek. Bovendien gaan we in nabije de toekomst allemaal elektrisch rijden, dus 0 uitstoot, en kunnen we alle verkeersborden weer gaan vervangen”, aldus Van Eijck.

Stikstofprobleem

Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft de opdracht gekregen om de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te adviseren over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland. Het Adviescollege geeft in een eerste adviesrapport aan om “een snelheidsverlaging door te voeren op rijks- en provinciale wegen, zo nodig gedifferentieerd naar wegen of gebieden, waarbij de snelheidsbeperkende maatregelen worden gericht op aantoonbare effecten in kwetsbare natuurgebieden waar de Europese biodiversiteit gewaarborgd moet worden”, aldus het college. 

Door deze maatregel zouden sommige bouwprojecten weer kunnen worden hervat; deze kwamen stil te liggen nadat de Raad van State een streep zette door een in het Programma Aanpak Stikstof gehanteerde compensatiemethode. In deze methode was er ruimte gecreëerd om bepaalde bouwprojecten toch door te laten gaan. Na de uitspraak van RvS werd het Adviescollege Stikstofproblematiek gevraagd met een advies te komen. Volgens het college hoeft de snelheidsverlaging geen permanent karakter te hebben.

Volgens TNO is de uitstoot van stikstof sinds 2010 gedaald van 500 naar 80 milligram per gereden kilometer. Moderne diesels die sinds 2018 op de weg zijn, voldoen volgens het onderzoeksinstituut al aan de voorgeschreven EU-norm van 80 milligram per kilometer.

RAI Vereniging: Verlagen maximum snelheid lost stikstofprobleem niet op | Fleet&Mobility

RAI Vereniging: Verlagen maximum snelheid lost stikstofprobleem niet op

 Foppe Lycklama à Nijeholt Foppe Lycklama à Nijeholt
• Laatste update:
Het adviescollege Stikstofproblematiek stelt voor om stikstof terug te dringen door de maximum snelheid te verlagen. (Foto: Shutterstock)

Steven van Eijck, voorzitter van de RAI Vereniging, vindt het advies van het college Stikstofproblematiek om de maximum snelheid op de wegen te verlagen voorbarig. In een persbericht meldt de voorzitter dat de autobranche zijn verantwoordelijkheid moet nemen, maar dat eerst moet worden bekeken of de maatregel effect heeft en proportioneel is.

Om erachter te komen wat het effect van een verlaging van de snelheid is op de neerslag van stikstof op kwetsbare natuurgebied in Nederland, moet eerst onderzoek worden gedaan. “Wij moeten de maatregel immers kunnen uitleggen aan de burger. Als wij nu kiezen voor een jojo beleid met maximumsnelheden en achteraf blijkt dat de maatregel niet voldoende was, verliest de burger het vertrouwen in de politiek. Bovendien gaan we in nabije de toekomst allemaal elektrisch rijden, dus 0 uitstoot, en kunnen we alle verkeersborden weer gaan vervangen”, aldus Van Eijck.

Stikstofprobleem

Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft de opdracht gekregen om de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te adviseren over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland. Het Adviescollege geeft in een eerste adviesrapport aan om “een snelheidsverlaging door te voeren op rijks- en provinciale wegen, zo nodig gedifferentieerd naar wegen of gebieden, waarbij de snelheidsbeperkende maatregelen worden gericht op aantoonbare effecten in kwetsbare natuurgebieden waar de Europese biodiversiteit gewaarborgd moet worden”, aldus het college. 

Door deze maatregel zouden sommige bouwprojecten weer kunnen worden hervat; deze kwamen stil te liggen nadat de Raad van State een streep zette door een in het Programma Aanpak Stikstof gehanteerde compensatiemethode. In deze methode was er ruimte gecreëerd om bepaalde bouwprojecten toch door te laten gaan. Na de uitspraak van RvS werd het Adviescollege Stikstofproblematiek gevraagd met een advies te komen. Volgens het college hoeft de snelheidsverlaging geen permanent karakter te hebben.

Volgens TNO is de uitstoot van stikstof sinds 2010 gedaald van 500 naar 80 milligram per gereden kilometer. Moderne diesels die sinds 2018 op de weg zijn, voldoen volgens het onderzoeksinstituut al aan de voorgeschreven EU-norm van 80 milligram per kilometer.