‘Slimme mobiliteit kan tot tweedeling leiden’

Sjoerd van der Linden Sjoerd van der Linden
• Laatste update:

Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in zijn ‘signalenrapport Mobiliteit en elektriciteit in het digitale tijdperk’.

Eerder dit jaar concludeerde het Rathenau Instituut al dat de deeleconomie, met daaronder ook enkele mobiliteitsdiensten, bepaalde publieke belangen in gevaar kunnen brengen.

“De digitalisering kent vele zegeningen maar zorgt ook voor dilemma’s rond publieke waarden zoals toegankelijkheid, privacy, efficiëntie, keuzevrijheid en beheersbaarheid”, aldus het PBL. Daarom moet de overheid nu expliciet de regie nemen om nieuwe ICT-toepassingen van infrastructuur te beïnvloeden. “Alleen dan kunnen we een nieuw evenwicht tussen publieke waarden bereiken”.

Het PBL beveelt daarom een langetermijnvisie aan op de ontwikkeling van infrastructuur en diensten. “We willen niet dat technologie de samenleving overkomt. Technologie is ook zeker niet neutraal.” Daarom moet technologie gereguleerd worden. Ten aanzien van zelfrijdende auto’s verwijst het PBL naar de ethische richtlijnen die het Duitse ministerie van Verkeer en Digitale Infrastructuur liet opstellen door een speciale commissie.

Dat wil niet zeggen dat de overheid moet gaan micromanagen. “Meer overheidsregie met duidelijke kaders wil niet zeggen dat de overheid eenzijdig grote veranderplannen moet gaan uitrollen of instrumenten moet voorschrijven. Zonder de innovatie te willen sturen, kan de overheid wel ruim baan geven aan de improviserende, innoverende en proberende samenleving”, aldus het PBL.

Download het signalenrapport in de Fleet&Mobility kennisbank.

‘Slimme mobiliteit kan tot tweedeling leiden’ | Fleet&Mobility

‘Slimme mobiliteit kan tot tweedeling leiden’

Sjoerd van der Linden Sjoerd van der Linden
• Laatste update:

Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in zijn ‘signalenrapport Mobiliteit en elektriciteit in het digitale tijdperk’.

Eerder dit jaar concludeerde het Rathenau Instituut al dat de deeleconomie, met daaronder ook enkele mobiliteitsdiensten, bepaalde publieke belangen in gevaar kunnen brengen.

“De digitalisering kent vele zegeningen maar zorgt ook voor dilemma’s rond publieke waarden zoals toegankelijkheid, privacy, efficiëntie, keuzevrijheid en beheersbaarheid”, aldus het PBL. Daarom moet de overheid nu expliciet de regie nemen om nieuwe ICT-toepassingen van infrastructuur te beïnvloeden. “Alleen dan kunnen we een nieuw evenwicht tussen publieke waarden bereiken”.

Het PBL beveelt daarom een langetermijnvisie aan op de ontwikkeling van infrastructuur en diensten. “We willen niet dat technologie de samenleving overkomt. Technologie is ook zeker niet neutraal.” Daarom moet technologie gereguleerd worden. Ten aanzien van zelfrijdende auto’s verwijst het PBL naar de ethische richtlijnen die het Duitse ministerie van Verkeer en Digitale Infrastructuur liet opstellen door een speciale commissie.

Dat wil niet zeggen dat de overheid moet gaan micromanagen. “Meer overheidsregie met duidelijke kaders wil niet zeggen dat de overheid eenzijdig grote veranderplannen moet gaan uitrollen of instrumenten moet voorschrijven. Zonder de innovatie te willen sturen, kan de overheid wel ruim baan geven aan de improviserende, innoverende en proberende samenleving”, aldus het PBL.

Download het signalenrapport in de Fleet&Mobility kennisbank.