Mobility movements | Verduurzaming met een persoonlijk tintje

Romy Wielinga Romy Wielinga
• Laatste update:

De dealer

Harold Kosters, mobiliteitsadviseur Baan Twente
baan2“In de gemeente Enschede loopt ‘Stad-up Enschede’, waarin de gemeente, wij als dealerbedrijf Baan Twente en verschillende partners samenwerken om het vervoer in de regio te verduurzamen. In de pilot Mobility ++ hebben wij twintig elektrische auto’s, gewone fietsen en elektrische fietsen ter beschikking voor dit project, gekoppeld aan een slimme reserveringsapp. Een reisapp adviseert hoe de klant het meest duurzaam van A naar B reist: met de fiets, de auto of het openbaar vervoer.” 
“We gaan nog meer vormen van openbaar vervoer toevoegen om de keuze zo groot mogelijk te maken. Er is veel interesse in de markt voor het project en we voeren gesprekken met verschillende bedrijven en organisaties die aan willen haken. De bedoeling is om de auto’s te delen met al deze bedrijven, waardoor er een betere bezettingsgraad is en de winstgevendheid stijgt. Daarna moet het systeem ook worden opengesteld voor het publiek. Dan kan de gebruiker de app downloaden en via een online betalingssysteem auto’s en fietsen huren.” 
“In het contact met bedrijven merk je dat ieder andere spelregels heeft, daar moet je flexibel in zijn. In overleg met ieder bedrijf stellen we de parameters op een bepaalde manier in. Na de inventarisatie maken we een plan van aanpak en laten we het besparingspotentieel zien en de CO2-reductie. Naast de software en de elektrische auto’s en fietsen zorgen we ook voor de laadinfrastructuur, de support, de schoonmaak, het onderhoud en de rapportages. Soms is er enige weerstand bij medewerkers als ze niet meer gebruik kunnen maken van de reguliere manier van reizen en daarom geven we ook trainingen en workshops in bedrijven.”

Je moet flexibel zijn.

“Wat zo’n project betekent voor ons als Mercedes-Benz en Ford dealer? We hebben een aantal elektrische Mercedes-modellen en we hebben natuurlijk smarts, maar we kijken ook naar andere auto’s. We hebben bijvoorbeeld een aantal elektrische Kia’s rijden – als je een breed scala van mobiliteit wilt aanbieden, zul je moeten kijken naar meerdere merken. En hoe snel de ontwikkelingen gaan? Daar speelt de overheid een grote rol in, bijvoorbeeld op het gebied van laadinfra. De  kanteling gaat er hoe dan ook komen, binnen nu en vijf jaar. De druk is groot, zowel vanuit consumenten, het bedrijfsleven als de overheid. Je ziet ook dat ieder merk bezig is om dit op touw te zetten. Het draait nu om mobiliteit in de breedste zin van het woord.”

De wagenparkbeheerder

Erik Wijbenga, country manager Dragintra Fleet Services

erik wijbenga“Als wagenparkbeheerder werken wij in 24 landen, maar wat MaaS-oplossingen betreft loopt Nederland voorop. De MaaS-doelstellingen van de werkgevers berusten hierin op drie pilaren, waarvan duurzaamheid de belangrijkste is. Daarnaast is er goed werkgeverschap door werknemers te ondersteunen met flexibele oplossingen, die aansluiten bij hun persoonlijke behoeften. En tot slot is er natuurlijk het kostenaspect. Daarin zie je dat de meeste organisaties niet eens een besparingsdoelstelling hebben, maar wel willen weten wat het gaat kosten, hoe ze het moeten administreren en het vervolgens fiscaal moeten vormgeven.” 
“Het belangrijkste is dat mobiliteit stapje voor stapje moet worden geïmplementeerd. De valkuil is dat we zo flexibel willen zijn dat we veel aspecten binnen mobiliteit in één keer willen introduceren en implementeren. Maar je moet klein beginnen. Je kunt vandaag bedenken waar je in 2025 wilt staan, maar je moet daarbij goed nadenken over een implementatieperiode waarin je stukje bij beetje dat mobiliteitsbeleid gaat vormgeven. Vergeet niet dat veel organisaties een autoregeling hebben die heel beperkend is. Als je van daaruit naar een flexibele regeling wilt, dan geeft dat problemen. Daarom moet het veranderingsproces geleidelijk verlopen en dat is waar iedereen in mijn ogen aan voorbij gaat.”

Kies een persoonlijke aanpak

“Wij willen een mobiliteitsloket zijn. We informeren medewerkers over de mogelijkheden die de werkgever biedt. Dat doen we een-op-een, we leggen de regelingen uit en bieden aan om berekeningen te maken. Wat betekent het als iemand kiest voor een elektrische auto of een flexibel mobiliteitsbudget? Past het bij het profiel, bij de persoonlijke situatie? Zo kan de medewerker op feitelijke gronden beslissen waarvoor hij gaat kiezen. Die persoonlijke aanpak is de verandering die je nodig hebt. De medewerker die een auto mag kiezen, kijkt daarnaar uit en stelt zich helemaal in op het uitzoeken van de auto. Daarbij gaat hij voorbij aan de alternatieven. Juist het bewust worden van die keuze en de gevolgen daarvan leidt tot vernieuwingen.”

Future Fleet&Mobility Experience

thumbnail ffmeOp 14 november 2019 presenteert Future Fleet&Mobility Experience een overzicht van alle trends en innovaties op het gebied van zakelijke mobiliteit. Het evenement biedt daarbij een combinatie van content, netwerk én beleving.

Het thema New Mobility Movements wordt ingevuld door de volgende sprekers:

Anna Paulides, PostNL
Gerd van der Kolk, Baan Twente
Pepijn Lagerwey, Omdenken
Edvard Hendriksen, Over Morgen
Gerrit van der Kolk, Medisch Spectrum Twente
Norbert van den Eijnden, voormalig ceo Alphabet

Schrijf je hier in voor hét mobiliteitsevenement van het jaar.

“Nederland is altijd al de voortrekker geweest, ook in het lease-product, in zowel transparantie als productontwikkeling. We hebben natuurlijk een fijnmazig ov, de afstanden zijn relatief kort en het is heel druk op onze wegen. In ons land kunnen veel mensen fietsend naar hun werk. Toch verwacht ik dat internationaal ook vraag naar ons mobiliteitsloket gaat komen. Tussen nu en vijf tot tien jaar stappen we helemaal over op flexibele vervoersoplossingen voor medewerkers. Daarbij wordt de werkgever een partij die financiële middelen beschikbaar stelt, terwijl de medewerker zelf kiest voor de samenstelling van zijn vervoer. De werknemer wil een eerlijke vergoeding voor de reizen die hij maakt voor zijn werkgever, maar is zelfstandig en verantwoordelijk genoeg om zelf zijn vervoer te regelen.Onze rol is straks veel meer een mobiliteitsloket voor medewerkers en wellicht ook voor particulieren. We zitten nu natuurlijk nog midden in het veranderproces en als de alternatieven straks volledig geaccepteerd zijn, dan is er wellicht ruimte voor een automatisering van het proces. Maar op dit moment geloof ik vooral dat je het een-op-een contact met de medewerker nodig hebt.”

De leasemaatschappij

Lonneke van der Horst, Marketing & Strategy director ALD Automotive

high res 2914 1“In de toekomst worden twee thema’s leidend in de mobiliteit: flexibiliteit en duurzaamheid; die twee gaan ook samenvallen. Dat proces wordt versneld door de discussie rond het milieu, waar het klimaatakkoord een belangrijke rol in speelt. Maar je ziet ook dat bij mobiliteitsgebruikers bewustzijn ontstaat rondom duurzaamheid. En je ziet ook dat de wetgeving daarop aangepast wordt: in veel steden zal het in de toekomst waarschijnlijk niet meer mogelijk zijn om de binnenstad met de auto te bereiken. Dit alles tezamen zorgt voor een versnelling in de richting van MaaS. Aan de andere kant is er ook de overheid, die een andere visie krijgt op mobiliteit. De discussie rond kilometerbeprijzing was stilgevallen, nu merk je dat het weer opgepakt wordt in de vorm van anders betalen voor mobiliteit. Deze ontwikkelingen lijken nu snel te gaan. Ook zien wij dat werkgevers het lastig vinden om de goede mensen binnen te halen. Om die reden willen ze hun medewerkers meer keuzevrijheid bieden en daar is het idee voor onze app ALD move uit ontstaan.
We krijgen nu de eerste tenders rond mobiliteit binnen, niet alleen rond het auto-gedeelte, maar rond de inrichting van de mobiliteit. ALD move draait vooral rond het betalen naar gebruik en het belang van flexibiliteit, gebaseerd op de wensen en verwachtingen van werkgevers. Op de vraag ‘hoe kan ik het slimste reizen vandaag’ kan de zelflerende app uitstekend antwoord geven. We hebben inmiddels de eerste pilot afgerond en er gaan nu honderd gebruikers met de app aan de slag. Zij kunnen gebruik maken van een e-bike, een mobiliteitskaart voor het ov, autodelen en de auto zelf. Het streven is om volgend jaar een betaalde dienst te maken van de app. Dat kan een abonnementsmodel worden, maar het kan ook een verdienmodel zijn waarbij bedrijven gaan betalen voor de credits die leaserijders kunnen verdienen door slim te reizen. Een derde mogelijkheid is dat we meer mobiliteitsoplossingen gaan verkopen dankzij deze app.”

Begin met kleine stapjes.

“Mobiliteitsmanagers zullen steeds meer rekening moeten gaan houden met het thema duurzaamheid en hoe daar vanuit mobiliteit aan bij te dragen. Maar ook bereikbaarheid is belangrijk voor mobiliteitsmanagers, omdat de filedruk verder gaat toenemen. Dat bekent dat bij locatiebepaling beter gekeken gaat worden of de vestiging met het ov is te bereiken, maar ook kan er bijvoorbeeld worden nagedacht over het neerzetten van poolauto’s of deelfietsen. En mobiliteitsmanagers moeten rekening houden met de tevredenheid van de medewerkers, die niet langer een standaardoplossing verwachten, maar vanuit hun eigen behoefte zelf hun mobiliteit willen inrichten. Daar hoort een uitgebreid aanbod van mogelijkheden bij. Wat dat betekent voor nu? ALD Automotive adviseert bedrijven om nu al na te denken wat de ontwikkelingen voor hen zullen betekenen.
Voor mobiliteitsmanagers is het goed om daarbij de aansluiting te zoeken met andere disciplines en stakeholders binnen het bedrijf. In bedrijven die nu al anticiperen op de toekomst, zie je dat er geschakeld wordt met hr, met de afdeling csr of met de directie. Juist omdat mobiliteit steeds breder wordt en ook allerlei aspecten als duurzaamheid en flexibiliteit raakt, is het goed om na te gaan denken hoe je kunt voorsorteren op de toekomst, samen met andere stakeholders binnen het bedrijf, en door met kleine stapjes te beginnen, vanuit de behoefte van de medewerkers.”

Mobility movements | Verduurzaming met een persoonlijk tintje | Fleet&Mobility

Mobility movements | Verduurzaming met een persoonlijk tintje

Romy Wielinga Romy Wielinga
• Laatste update:

De dealer

Harold Kosters, mobiliteitsadviseur Baan Twente
baan2“In de gemeente Enschede loopt ‘Stad-up Enschede’, waarin de gemeente, wij als dealerbedrijf Baan Twente en verschillende partners samenwerken om het vervoer in de regio te verduurzamen. In de pilot Mobility ++ hebben wij twintig elektrische auto’s, gewone fietsen en elektrische fietsen ter beschikking voor dit project, gekoppeld aan een slimme reserveringsapp. Een reisapp adviseert hoe de klant het meest duurzaam van A naar B reist: met de fiets, de auto of het openbaar vervoer.” 
“We gaan nog meer vormen van openbaar vervoer toevoegen om de keuze zo groot mogelijk te maken. Er is veel interesse in de markt voor het project en we voeren gesprekken met verschillende bedrijven en organisaties die aan willen haken. De bedoeling is om de auto’s te delen met al deze bedrijven, waardoor er een betere bezettingsgraad is en de winstgevendheid stijgt. Daarna moet het systeem ook worden opengesteld voor het publiek. Dan kan de gebruiker de app downloaden en via een online betalingssysteem auto’s en fietsen huren.” 
“In het contact met bedrijven merk je dat ieder andere spelregels heeft, daar moet je flexibel in zijn. In overleg met ieder bedrijf stellen we de parameters op een bepaalde manier in. Na de inventarisatie maken we een plan van aanpak en laten we het besparingspotentieel zien en de CO2-reductie. Naast de software en de elektrische auto’s en fietsen zorgen we ook voor de laadinfrastructuur, de support, de schoonmaak, het onderhoud en de rapportages. Soms is er enige weerstand bij medewerkers als ze niet meer gebruik kunnen maken van de reguliere manier van reizen en daarom geven we ook trainingen en workshops in bedrijven.”

Je moet flexibel zijn.

“Wat zo’n project betekent voor ons als Mercedes-Benz en Ford dealer? We hebben een aantal elektrische Mercedes-modellen en we hebben natuurlijk smarts, maar we kijken ook naar andere auto’s. We hebben bijvoorbeeld een aantal elektrische Kia’s rijden – als je een breed scala van mobiliteit wilt aanbieden, zul je moeten kijken naar meerdere merken. En hoe snel de ontwikkelingen gaan? Daar speelt de overheid een grote rol in, bijvoorbeeld op het gebied van laadinfra. De  kanteling gaat er hoe dan ook komen, binnen nu en vijf jaar. De druk is groot, zowel vanuit consumenten, het bedrijfsleven als de overheid. Je ziet ook dat ieder merk bezig is om dit op touw te zetten. Het draait nu om mobiliteit in de breedste zin van het woord.”

De wagenparkbeheerder

Erik Wijbenga, country manager Dragintra Fleet Services

erik wijbenga“Als wagenparkbeheerder werken wij in 24 landen, maar wat MaaS-oplossingen betreft loopt Nederland voorop. De MaaS-doelstellingen van de werkgevers berusten hierin op drie pilaren, waarvan duurzaamheid de belangrijkste is. Daarnaast is er goed werkgeverschap door werknemers te ondersteunen met flexibele oplossingen, die aansluiten bij hun persoonlijke behoeften. En tot slot is er natuurlijk het kostenaspect. Daarin zie je dat de meeste organisaties niet eens een besparingsdoelstelling hebben, maar wel willen weten wat het gaat kosten, hoe ze het moeten administreren en het vervolgens fiscaal moeten vormgeven.” 
“Het belangrijkste is dat mobiliteit stapje voor stapje moet worden geïmplementeerd. De valkuil is dat we zo flexibel willen zijn dat we veel aspecten binnen mobiliteit in één keer willen introduceren en implementeren. Maar je moet klein beginnen. Je kunt vandaag bedenken waar je in 2025 wilt staan, maar je moet daarbij goed nadenken over een implementatieperiode waarin je stukje bij beetje dat mobiliteitsbeleid gaat vormgeven. Vergeet niet dat veel organisaties een autoregeling hebben die heel beperkend is. Als je van daaruit naar een flexibele regeling wilt, dan geeft dat problemen. Daarom moet het veranderingsproces geleidelijk verlopen en dat is waar iedereen in mijn ogen aan voorbij gaat.”

Kies een persoonlijke aanpak

“Wij willen een mobiliteitsloket zijn. We informeren medewerkers over de mogelijkheden die de werkgever biedt. Dat doen we een-op-een, we leggen de regelingen uit en bieden aan om berekeningen te maken. Wat betekent het als iemand kiest voor een elektrische auto of een flexibel mobiliteitsbudget? Past het bij het profiel, bij de persoonlijke situatie? Zo kan de medewerker op feitelijke gronden beslissen waarvoor hij gaat kiezen. Die persoonlijke aanpak is de verandering die je nodig hebt. De medewerker die een auto mag kiezen, kijkt daarnaar uit en stelt zich helemaal in op het uitzoeken van de auto. Daarbij gaat hij voorbij aan de alternatieven. Juist het bewust worden van die keuze en de gevolgen daarvan leidt tot vernieuwingen.”

Future Fleet&Mobility Experience

thumbnail ffmeOp 14 november 2019 presenteert Future Fleet&Mobility Experience een overzicht van alle trends en innovaties op het gebied van zakelijke mobiliteit. Het evenement biedt daarbij een combinatie van content, netwerk én beleving.

Het thema New Mobility Movements wordt ingevuld door de volgende sprekers:

Anna Paulides, PostNL
Gerd van der Kolk, Baan Twente
Pepijn Lagerwey, Omdenken
Edvard Hendriksen, Over Morgen
Gerrit van der Kolk, Medisch Spectrum Twente
Norbert van den Eijnden, voormalig ceo Alphabet

Schrijf je hier in voor hét mobiliteitsevenement van het jaar.

“Nederland is altijd al de voortrekker geweest, ook in het lease-product, in zowel transparantie als productontwikkeling. We hebben natuurlijk een fijnmazig ov, de afstanden zijn relatief kort en het is heel druk op onze wegen. In ons land kunnen veel mensen fietsend naar hun werk. Toch verwacht ik dat internationaal ook vraag naar ons mobiliteitsloket gaat komen. Tussen nu en vijf tot tien jaar stappen we helemaal over op flexibele vervoersoplossingen voor medewerkers. Daarbij wordt de werkgever een partij die financiële middelen beschikbaar stelt, terwijl de medewerker zelf kiest voor de samenstelling van zijn vervoer. De werknemer wil een eerlijke vergoeding voor de reizen die hij maakt voor zijn werkgever, maar is zelfstandig en verantwoordelijk genoeg om zelf zijn vervoer te regelen.Onze rol is straks veel meer een mobiliteitsloket voor medewerkers en wellicht ook voor particulieren. We zitten nu natuurlijk nog midden in het veranderproces en als de alternatieven straks volledig geaccepteerd zijn, dan is er wellicht ruimte voor een automatisering van het proces. Maar op dit moment geloof ik vooral dat je het een-op-een contact met de medewerker nodig hebt.”

De leasemaatschappij

Lonneke van der Horst, Marketing & Strategy director ALD Automotive

high res 2914 1“In de toekomst worden twee thema’s leidend in de mobiliteit: flexibiliteit en duurzaamheid; die twee gaan ook samenvallen. Dat proces wordt versneld door de discussie rond het milieu, waar het klimaatakkoord een belangrijke rol in speelt. Maar je ziet ook dat bij mobiliteitsgebruikers bewustzijn ontstaat rondom duurzaamheid. En je ziet ook dat de wetgeving daarop aangepast wordt: in veel steden zal het in de toekomst waarschijnlijk niet meer mogelijk zijn om de binnenstad met de auto te bereiken. Dit alles tezamen zorgt voor een versnelling in de richting van MaaS. Aan de andere kant is er ook de overheid, die een andere visie krijgt op mobiliteit. De discussie rond kilometerbeprijzing was stilgevallen, nu merk je dat het weer opgepakt wordt in de vorm van anders betalen voor mobiliteit. Deze ontwikkelingen lijken nu snel te gaan. Ook zien wij dat werkgevers het lastig vinden om de goede mensen binnen te halen. Om die reden willen ze hun medewerkers meer keuzevrijheid bieden en daar is het idee voor onze app ALD move uit ontstaan.
We krijgen nu de eerste tenders rond mobiliteit binnen, niet alleen rond het auto-gedeelte, maar rond de inrichting van de mobiliteit. ALD move draait vooral rond het betalen naar gebruik en het belang van flexibiliteit, gebaseerd op de wensen en verwachtingen van werkgevers. Op de vraag ‘hoe kan ik het slimste reizen vandaag’ kan de zelflerende app uitstekend antwoord geven. We hebben inmiddels de eerste pilot afgerond en er gaan nu honderd gebruikers met de app aan de slag. Zij kunnen gebruik maken van een e-bike, een mobiliteitskaart voor het ov, autodelen en de auto zelf. Het streven is om volgend jaar een betaalde dienst te maken van de app. Dat kan een abonnementsmodel worden, maar het kan ook een verdienmodel zijn waarbij bedrijven gaan betalen voor de credits die leaserijders kunnen verdienen door slim te reizen. Een derde mogelijkheid is dat we meer mobiliteitsoplossingen gaan verkopen dankzij deze app.”

Begin met kleine stapjes.

“Mobiliteitsmanagers zullen steeds meer rekening moeten gaan houden met het thema duurzaamheid en hoe daar vanuit mobiliteit aan bij te dragen. Maar ook bereikbaarheid is belangrijk voor mobiliteitsmanagers, omdat de filedruk verder gaat toenemen. Dat bekent dat bij locatiebepaling beter gekeken gaat worden of de vestiging met het ov is te bereiken, maar ook kan er bijvoorbeeld worden nagedacht over het neerzetten van poolauto’s of deelfietsen. En mobiliteitsmanagers moeten rekening houden met de tevredenheid van de medewerkers, die niet langer een standaardoplossing verwachten, maar vanuit hun eigen behoefte zelf hun mobiliteit willen inrichten. Daar hoort een uitgebreid aanbod van mogelijkheden bij. Wat dat betekent voor nu? ALD Automotive adviseert bedrijven om nu al na te denken wat de ontwikkelingen voor hen zullen betekenen.
Voor mobiliteitsmanagers is het goed om daarbij de aansluiting te zoeken met andere disciplines en stakeholders binnen het bedrijf. In bedrijven die nu al anticiperen op de toekomst, zie je dat er geschakeld wordt met hr, met de afdeling csr of met de directie. Juist omdat mobiliteit steeds breder wordt en ook allerlei aspecten als duurzaamheid en flexibiliteit raakt, is het goed om na te gaan denken hoe je kunt voorsorteren op de toekomst, samen met andere stakeholders binnen het bedrijf, en door met kleine stapjes te beginnen, vanuit de behoefte van de medewerkers.”