Coalitieakkoord: Rekeningrijden vanaf 2030, bpm-vrijstelling bestelauto’s wordt afgeschaft

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Als het aan het nieuwe kabinet ligt, wordt er vanaf 2030 betaald voor gebruik in plaats van bezit. (Foto: Shutterstock)

In het coalitieakkoord dat deze week is gepresenteerd wordt gemeld dat er onder andere wetgeving moet komen die het betalen op basis van gebruik mogelijk maakt. Renate Hemerik, voorzitter van de VNA, is positief dat de nieuwe coalitie een aanzet geeft in de richting van betalen naar gebruik. “Het is hierbij noodzakelijk dat er een voorspelbaar, helder lange termijnbeleid komt dat de mobiliteitsmarkt, de zakelijke én particuliere automobilist, voor de komende jaren duidelijkheid geeft”, vindt zij.

Voordelen

Basis voor het systeem van rekeningrijden is de motorijtuigenbelasting, waarvan het tarief afhankelijk wordt gemaakt van het jaarlijks verreden aantal kilometers. De heffing is niet tijd- en plaatsgebonden en vervangt de dan nog bestaande tol-tracés, zoals de Westerscheldetunnel, de Kiltunnel en de voorgenomen doorgetrokken A15. Dit betekent dat zowel brandstof- als elektrische auto’s gaan meebetalen aan het weggebruik. De kilometertarieven zijn verder nog niet gespecificeerd, maar de voordelen voor elektrische auto’s lijken daarmee volledig te vervallen (vanaf 2026 geldt op EV’s dezelfde bijtelling als brandstofauto’s). Het streven van de overheid is ook dat alle nieuwe auto’s vanaf 2030 emissieloos zijn.

Hoofdlijnen

“Met dit coalitieakkoord, waarin wordt gesteld dat mobiliteit meer moet gaan bijgedragen aan de CO2-reductie, kan het kabinet de komende jaren stappen zetten naar een bereikbaar, duurzaam en verkeersveilig Nederland”, reageert Hemerik. “Het is echter wel een Coalitieakkoord op hoofdlijnen en aankomende tijd zal bij de uitwerking moeten blijken of het kabinet daadwerkelijk de kansen pakt die voorliggen.” 

Stimulering deelvervoer

Verder wordt in het akkoord gesproken over de ontwikkeling van hubs waar reizigers kunnen wisselen van vervoermiddel, op basis van een multimodaal reisadvies op maat. Hierin zijn onder andere (deel-) auto en fiets, trein en metro opgenomen. Ook worden de 14 verstedelijkingsgebieden ontsloten en bereikbaar gemaakt per OV, fiets en auto. Hiervoor wordt in de komende tien naar 7,5 miljard euro toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Om reizen naar werk betaalbaar te houden, verhoogt het kabinet de onbelaste reiskostenvergoeding.

Ook wordt er 1,25 miljard euro geïnvesteerd in het verbeteren van wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen en voor het onderhoud en renoveren en vervangen ervan.Het coalitieakkoord is terug te vinden in de Automotive Kennisbank.

Afbouw bpm-vrijstelling bestelauto’s

Branchevereniging Bovag meldt in een eerste reactie tevreden te zijn dat in het coalitieakkoord een begin wordt gemaakt met de invoering van autobelasting-betalen naar gebruik, in plaats van naar bezit. “Het is goed dat het taboe er af is. Dat was ook noodzakelijk: het huidige autobelastingsysteem is oneerlijk, remt vergroening en maakt de koper afwachtend”, aldus Han ten Broeke, algemeen voorzitter van Bovag.

Bovag pleit daarbij overigens voor een tarief per kilometer gebaseerd op de milieukenmerken van de auto. “Uiteraard moet dat wel met één harde voorwaarde: betalen naar gebruik komt in plaats van betalen voor bezit, het komt er niet bovenop, zodat er dus geen euro extra autobelasting naar de schatkist vloeit.”

Dat het taboe op rekeningrijden nu definitief is doorbroken, is geen verrassing. Zelfs bij de VVD, jarenlang fel tegenstander van zo’n systeem, stond het steeds vaker als optie op de agenda. D66 sprak de ambitie uit om een dergelijk systeem al in 2025 in te voeren. 

Bovag heeft wel enkele punten van zorg. Ten Broeke: “Wij vinden het voor ondernemers verontrustend dat het akkoord voorsorteert op afbouw van de bpm-vrijstelling voor bestelwagens. Dat zou een forse lastenverzwaring voor het bedrijfsleven betekenen, en dat is zeer onwenselijk. Daarnaast lijkt het erop dat er geen geld beschikbaar is vanuit het Klimaatfonds voor het stimuleren van nulemissie mobiliteit na 2025. Het verduurzamen van mobiliteit geheel betaald moet worden door burger en ondernemer.”

Coalitieakkoord: Rekeningrijden vanaf 2030, bpm-vrijstelling bestelauto’s wordt afgeschaft | Fleet&Mobility

Coalitieakkoord: Rekeningrijden vanaf 2030, bpm-vrijstelling bestelauto’s wordt afgeschaft

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Als het aan het nieuwe kabinet ligt, wordt er vanaf 2030 betaald voor gebruik in plaats van bezit. (Foto: Shutterstock)

In het coalitieakkoord dat deze week is gepresenteerd wordt gemeld dat er onder andere wetgeving moet komen die het betalen op basis van gebruik mogelijk maakt. Renate Hemerik, voorzitter van de VNA, is positief dat de nieuwe coalitie een aanzet geeft in de richting van betalen naar gebruik. “Het is hierbij noodzakelijk dat er een voorspelbaar, helder lange termijnbeleid komt dat de mobiliteitsmarkt, de zakelijke én particuliere automobilist, voor de komende jaren duidelijkheid geeft”, vindt zij.

Voordelen

Basis voor het systeem van rekeningrijden is de motorijtuigenbelasting, waarvan het tarief afhankelijk wordt gemaakt van het jaarlijks verreden aantal kilometers. De heffing is niet tijd- en plaatsgebonden en vervangt de dan nog bestaande tol-tracés, zoals de Westerscheldetunnel, de Kiltunnel en de voorgenomen doorgetrokken A15. Dit betekent dat zowel brandstof- als elektrische auto’s gaan meebetalen aan het weggebruik. De kilometertarieven zijn verder nog niet gespecificeerd, maar de voordelen voor elektrische auto’s lijken daarmee volledig te vervallen (vanaf 2026 geldt op EV’s dezelfde bijtelling als brandstofauto’s). Het streven van de overheid is ook dat alle nieuwe auto’s vanaf 2030 emissieloos zijn.

Hoofdlijnen

“Met dit coalitieakkoord, waarin wordt gesteld dat mobiliteit meer moet gaan bijgedragen aan de CO2-reductie, kan het kabinet de komende jaren stappen zetten naar een bereikbaar, duurzaam en verkeersveilig Nederland”, reageert Hemerik. “Het is echter wel een Coalitieakkoord op hoofdlijnen en aankomende tijd zal bij de uitwerking moeten blijken of het kabinet daadwerkelijk de kansen pakt die voorliggen.” 

Stimulering deelvervoer

Verder wordt in het akkoord gesproken over de ontwikkeling van hubs waar reizigers kunnen wisselen van vervoermiddel, op basis van een multimodaal reisadvies op maat. Hierin zijn onder andere (deel-) auto en fiets, trein en metro opgenomen. Ook worden de 14 verstedelijkingsgebieden ontsloten en bereikbaar gemaakt per OV, fiets en auto. Hiervoor wordt in de komende tien naar 7,5 miljard euro toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Om reizen naar werk betaalbaar te houden, verhoogt het kabinet de onbelaste reiskostenvergoeding.

Ook wordt er 1,25 miljard euro geïnvesteerd in het verbeteren van wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen en voor het onderhoud en renoveren en vervangen ervan.Het coalitieakkoord is terug te vinden in de Automotive Kennisbank.

Afbouw bpm-vrijstelling bestelauto’s

Branchevereniging Bovag meldt in een eerste reactie tevreden te zijn dat in het coalitieakkoord een begin wordt gemaakt met de invoering van autobelasting-betalen naar gebruik, in plaats van naar bezit. “Het is goed dat het taboe er af is. Dat was ook noodzakelijk: het huidige autobelastingsysteem is oneerlijk, remt vergroening en maakt de koper afwachtend”, aldus Han ten Broeke, algemeen voorzitter van Bovag.

Bovag pleit daarbij overigens voor een tarief per kilometer gebaseerd op de milieukenmerken van de auto. “Uiteraard moet dat wel met één harde voorwaarde: betalen naar gebruik komt in plaats van betalen voor bezit, het komt er niet bovenop, zodat er dus geen euro extra autobelasting naar de schatkist vloeit.”

Dat het taboe op rekeningrijden nu definitief is doorbroken, is geen verrassing. Zelfs bij de VVD, jarenlang fel tegenstander van zo’n systeem, stond het steeds vaker als optie op de agenda. D66 sprak de ambitie uit om een dergelijk systeem al in 2025 in te voeren. 

Bovag heeft wel enkele punten van zorg. Ten Broeke: “Wij vinden het voor ondernemers verontrustend dat het akkoord voorsorteert op afbouw van de bpm-vrijstelling voor bestelwagens. Dat zou een forse lastenverzwaring voor het bedrijfsleven betekenen, en dat is zeer onwenselijk. Daarnaast lijkt het erop dat er geen geld beschikbaar is vanuit het Klimaatfonds voor het stimuleren van nulemissie mobiliteit na 2025. Het verduurzamen van mobiliteit geheel betaald moet worden door burger en ondernemer.”