Auto en fiscus

Laatste update:

Nederlandse lucht voor vijfde jaar op rij schoner

De Nederlandse lucht is voor het vijfde jaar op rij schoner geworden, vooral door de inzet van nieuwe, schonere auto’s. Dat blijkt uit de monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) die staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Overschrijding van stikstofdioxide in de lucht komt nog maar langs negen kilometer wegen voor, voornamelijk in de binnensteden van Rotterdam en Amsterdam. In 2013 was dat nog langs 43 kilometer weg. In de probleemgebieden wordt gekeken hoe het aantal nieuwe dieselpersonenauto’s op de weg kan worden beperkt, omdat deze het grootste probleem zijn voor de uitstoot van stikstofoxiden.

De verwachting van het ministerie is dat de luchtvervuiling komend jaar nog verder afneemt. Op 1 januari 2015 moet aan de grenswaarden stikstofdioxide worden voldaan, bijna overal in Nederland ligt de stikstofdioxidevervuiling en de uitstoot van fijn stof ruim onder de grenswaarden. De monitoring wordt uitgevoerd oor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Deel dit item

Dit artikel is geschreven door

Redactie
Nederlandse lucht voor vijfde jaar op rij schoner | Fleet&Mobility

Nederlandse lucht voor vijfde jaar op rij schoner

Redactie Redactie
• Laatste update:

Overschrijding van stikstofdioxide in de lucht komt nog maar langs negen kilometer wegen voor, voornamelijk in de binnensteden van Rotterdam en Amsterdam. In 2013 was dat nog langs 43 kilometer weg. In de probleemgebieden wordt gekeken hoe het aantal nieuwe dieselpersonenauto’s op de weg kan worden beperkt, omdat deze het grootste probleem zijn voor de uitstoot van stikstofoxiden.

De verwachting van het ministerie is dat de luchtvervuiling komend jaar nog verder afneemt. Op 1 januari 2015 moet aan de grenswaarden stikstofdioxide worden voldaan, bijna overal in Nederland ligt de stikstofdioxidevervuiling en de uitstoot van fijn stof ruim onder de grenswaarden. De monitoring wordt uitgevoerd oor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).