CO2-rapportage voor grote bedrijven verplicht per 1 juli 2023

Nienke Eusterbrock Nienke Eusterbrock
• Laatste update:
De beoogde ingangsdatum van de CO2 rapport stond gepland op 1 januari 2023. (Foto: Shutterstock)

De Nederlandse Staat eist inzicht in de CO2-uitstoot voor woon-werkverkeer en zakelijke kilometers van grote organisaties. Zodra een bedrijf meer dan honderd mensen in dienst heeft, moeten de CO2-cijfers van de ‘werkgebonden personenmobiliteit’ jaarlijks overhandigd worden.

Dit is allemaal onderdeel van het Klimaatakkoord dat in 2019 door het kabinet werd gepresenteerd. Via een pakket maatregelen moet de totale CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990.

Uitgesteld

De beoogde ingangsdatum van de CO2 rapportage stond gepland op 1 januari 2023, maar werd uitgesteld na kritische vragen in de Tweede Kamer over de ingangsdatum, opzet van de regeling en de kosten voor werkgevers. Dat meldt Shuttel, een bedrijf dat adviseert op het gebied van schone en duurzame mobiliteit.

Met de invoering van deze maatregelen legt de overheid bewust veel verantwoordelijkheid bij werkgevers. Dat is nodig volgens Shuttel, omdat werkgebonden personenmobiliteit verantwoordelijk is voor 45 procent van de totale CO2-uitstoot.

Individuele normering

In 2025 gaat het ministerie kijken naar de CO2-reductie die in 2024 collectief is behaald. Als organisaties samen goed op koers liggen naar een reductie van 1 megaton CO2 in 2030, blijft het bij jaarlijks rapporteren.

Zitten de bedrijven die tot CO2-rapportage verplicht zijn in 2025 niet op het beoogde collectieve doel, dan worden maatregelen getroffen. Vanaf 2026 kan er een ‘individuele normering’ in werking treden als de doelen niet worden gehaald. Dan wordt per organisatie gekeken of voldaan wordt aan de gestelde uitstootnorm. Is dat niet het geval, dan kan een bedrijf een boete krijgen en een strenger toezicht op de CO2-rapportage. Op die manier wil de overheid organisaties dwingen tot een duurzaam mobiliteitsbeleid, waarmee de beoogde CO2-reductie kan worden bereikt.

CO2-rapportage voor grote bedrijven verplicht per 1 juli 2023 | Fleet&Mobility

CO2-rapportage voor grote bedrijven verplicht per 1 juli 2023

Nienke Eusterbrock Nienke Eusterbrock
• Laatste update:
De beoogde ingangsdatum van de CO2 rapport stond gepland op 1 januari 2023. (Foto: Shutterstock)

De Nederlandse Staat eist inzicht in de CO2-uitstoot voor woon-werkverkeer en zakelijke kilometers van grote organisaties. Zodra een bedrijf meer dan honderd mensen in dienst heeft, moeten de CO2-cijfers van de ‘werkgebonden personenmobiliteit’ jaarlijks overhandigd worden.

Dit is allemaal onderdeel van het Klimaatakkoord dat in 2019 door het kabinet werd gepresenteerd. Via een pakket maatregelen moet de totale CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990.

Uitgesteld

De beoogde ingangsdatum van de CO2 rapportage stond gepland op 1 januari 2023, maar werd uitgesteld na kritische vragen in de Tweede Kamer over de ingangsdatum, opzet van de regeling en de kosten voor werkgevers. Dat meldt Shuttel, een bedrijf dat adviseert op het gebied van schone en duurzame mobiliteit.

Met de invoering van deze maatregelen legt de overheid bewust veel verantwoordelijkheid bij werkgevers. Dat is nodig volgens Shuttel, omdat werkgebonden personenmobiliteit verantwoordelijk is voor 45 procent van de totale CO2-uitstoot.

Individuele normering

In 2025 gaat het ministerie kijken naar de CO2-reductie die in 2024 collectief is behaald. Als organisaties samen goed op koers liggen naar een reductie van 1 megaton CO2 in 2030, blijft het bij jaarlijks rapporteren.

Zitten de bedrijven die tot CO2-rapportage verplicht zijn in 2025 niet op het beoogde collectieve doel, dan worden maatregelen getroffen. Vanaf 2026 kan er een ‘individuele normering’ in werking treden als de doelen niet worden gehaald. Dan wordt per organisatie gekeken of voldaan wordt aan de gestelde uitstootnorm. Is dat niet het geval, dan kan een bedrijf een boete krijgen en een strenger toezicht op de CO2-rapportage. Op die manier wil de overheid organisaties dwingen tot een duurzaam mobiliteitsbeleid, waarmee de beoogde CO2-reductie kan worden bereikt.