Mobiliteit & Fiscus | Afschaffing BPM-teruggaaf voor taxi’s raakt ook doelgroepenvervoer

J. Rolleman J. Rolleman
• Laatste update:
(Foto: Patrick Ouwerkerk)

De teruggaafregeling van bpmvoor taxi-ondernemers geldt op dit moment ook voor het zogenaamde doelgroepenvervoer voor bijvoorbeeld zorginstellingen en onderwijs. Onder voorwaarden kunnen ook vrijwilligersvervoersprojecten van de regeling gebruikmaken. Ook hiervoor verdwijnt dus per 2020 de bpm-teruggaaf.

Achtergrond

De achtergrond van het vervallen van de regeling is de door het kabinet gewenste fiscale vergroening. De maatregel stond dan ook in de Fiscale Vergroeningswet 2019. De redenering is dat taxi-ondernemers nu geen fiscale prikkel tot vergroening hebben, omdat de bpmhen niet raakt. Daardoor gaat er voor hen ook geen aantrekkingskracht uit van de BPM-vrijstelling voor volledig elektrische auto’s. Maar dat wordt anders als de bpm-teruggaaf voor benzine- en dieselauto’s niet meer mogelijk is.

Voor de verleende teruggaven blijft nog drie jaar lang het bestaande recht van toepassing.

Tweede Kamer is kritisch

De Tweede Kamer was wel kritisch op het doelgroepenvervoer. Uit onderzoek door Ecorys zou je kunnen afleiden dat ongeveer 15% van alle taxi’s een rolstoeltaxi(bus) is en dat circa 36% van de taxi’s een (rolstoel)taxibus is. Vooral die laatste categorie wordt ook vaak voor doelgroepenvervoer ingezet. Het kabinet verwacht geen grote kostenstijgingen voor deze sector, omdat het verwacht dat bij de aanschaf van nieuwe taxi’s de keuze zal vallen op zuinigere of zelfs emissievrije alternatieven. Maar dan moeten die er wél zijn. De Tweede Kamer nam daarom een motie aan waarin zij de regering verzoekt om te monitoren dat er voldoende en tijdig aanbod is van zeer zuinige en emissievrije voertuigen voor het zorg- en doelgroepenvervoer. In dezelfde motie wordt ook verzocht om maatregelen te nemen als sprake is van onvoorziene effecten. Bij het Belastingplan 2020 wil de Tweede Kamer hierover verder geïnformeerd worden, zodat indien nodig ingegrepen kan worden.

Overgangsregeling

Voor de BPM-teruggaven waarvoor de aanspraak op teruggaaf van belasting uiterlijk 31 december 2019 is ontstaan, kan de teruggaafmogelijkheid nog gebruikt worden. Voor de verleende teruggaven blijft nog drie jaar lang het bestaande recht van toepassing. In die drie jaar moet aan de voorwaarden voor teruggaaf voldaan blijven worden. Het teruggegeven bedrag aan BPM hoeft dan niet terugbetaald te worden.

De aanvraag voor de teruggaafregeling en alle andere (bewijs)stukken moeten uiterlijk binnen dertien weken na 31 december 2019 worden ingediend bij de belastingdienst.

Jan Rolleman is fiscalist bij AMD Automotive fiscalisten. Hij houdt zich dagelijks bezig met belastingzaken en jurisprudentie op het gebied van mobiliteit en de auto van de zaak.
In fleet&mobility beantwoordt hij vragen van lezers. Ook een vraag? Mail deze dan naar redactie@mobilitymedia.nl.

Mobiliteit & Fiscus | Afschaffing BPM-teruggaaf voor taxi’s raakt ook doelgroepenvervoer | Fleet&Mobility

Mobiliteit & Fiscus | Afschaffing BPM-teruggaaf voor taxi’s raakt ook doelgroepenvervoer

J. Rolleman J. Rolleman
• Laatste update:
(Foto: Patrick Ouwerkerk)

De teruggaafregeling van bpmvoor taxi-ondernemers geldt op dit moment ook voor het zogenaamde doelgroepenvervoer voor bijvoorbeeld zorginstellingen en onderwijs. Onder voorwaarden kunnen ook vrijwilligersvervoersprojecten van de regeling gebruikmaken. Ook hiervoor verdwijnt dus per 2020 de bpm-teruggaaf.

Achtergrond

De achtergrond van het vervallen van de regeling is de door het kabinet gewenste fiscale vergroening. De maatregel stond dan ook in de Fiscale Vergroeningswet 2019. De redenering is dat taxi-ondernemers nu geen fiscale prikkel tot vergroening hebben, omdat de bpmhen niet raakt. Daardoor gaat er voor hen ook geen aantrekkingskracht uit van de BPM-vrijstelling voor volledig elektrische auto’s. Maar dat wordt anders als de bpm-teruggaaf voor benzine- en dieselauto’s niet meer mogelijk is.

Voor de verleende teruggaven blijft nog drie jaar lang het bestaande recht van toepassing.

Tweede Kamer is kritisch

De Tweede Kamer was wel kritisch op het doelgroepenvervoer. Uit onderzoek door Ecorys zou je kunnen afleiden dat ongeveer 15% van alle taxi’s een rolstoeltaxi(bus) is en dat circa 36% van de taxi’s een (rolstoel)taxibus is. Vooral die laatste categorie wordt ook vaak voor doelgroepenvervoer ingezet. Het kabinet verwacht geen grote kostenstijgingen voor deze sector, omdat het verwacht dat bij de aanschaf van nieuwe taxi’s de keuze zal vallen op zuinigere of zelfs emissievrije alternatieven. Maar dan moeten die er wél zijn. De Tweede Kamer nam daarom een motie aan waarin zij de regering verzoekt om te monitoren dat er voldoende en tijdig aanbod is van zeer zuinige en emissievrije voertuigen voor het zorg- en doelgroepenvervoer. In dezelfde motie wordt ook verzocht om maatregelen te nemen als sprake is van onvoorziene effecten. Bij het Belastingplan 2020 wil de Tweede Kamer hierover verder geïnformeerd worden, zodat indien nodig ingegrepen kan worden.

Overgangsregeling

Voor de BPM-teruggaven waarvoor de aanspraak op teruggaaf van belasting uiterlijk 31 december 2019 is ontstaan, kan de teruggaafmogelijkheid nog gebruikt worden. Voor de verleende teruggaven blijft nog drie jaar lang het bestaande recht van toepassing. In die drie jaar moet aan de voorwaarden voor teruggaaf voldaan blijven worden. Het teruggegeven bedrag aan BPM hoeft dan niet terugbetaald te worden.

De aanvraag voor de teruggaafregeling en alle andere (bewijs)stukken moeten uiterlijk binnen dertien weken na 31 december 2019 worden ingediend bij de belastingdienst.

Jan Rolleman is fiscalist bij AMD Automotive fiscalisten. Hij houdt zich dagelijks bezig met belastingzaken en jurisprudentie op het gebied van mobiliteit en de auto van de zaak.
In fleet&mobility beantwoordt hij vragen van lezers. Ook een vraag? Mail deze dan naar redactie@mobilitymedia.nl.