Shell in hoger beroep in ‘klimaatzaak’

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Shell gaat in hoger beroep in de 'klimaatzaak'. (Foto: Shutterstock)

Kort na de uitspraak liet Shell al weten in beroep te gaan tegen het vonnis. Vandaag maakte het bedrijf bekend het hoger beroep te hebben ingediend. Volgens Shell is het niet duidelijk hoe het concern kan worden opgedragen om koolstofemissies te verminderen van klanten die Shell niet controleert, terwijl deze klanten niet een vergelijkbare wettelijke verplichting hebben om hun emissies te verminderen.

Shell stelt zeker duurzamer te willen worden, maar is het niet eens met de uitspraak. “Laat duidelijk zijn; dit verandert niets aan ons stevige commitment om een leidende rol te spelen in de energietransitie. We zijn het er allemaal over eens dat we snel moeten handelen en samen moeten werken om als wereld over te stappen naar schonere energie. Maar Shell is tot op zekere hoogte beperkt door het tempo waarop klanten en bedrijfssectoren koolfstofvrij worden.”, aldus het concern in een persverklaring. “Het is aan overheden om met beleid het energieverbruik van de samenleving fundamenteel te veranderen.”  

Jammer

In deze ‘klimaatzaak’ spanden organisaties, waaronder Milieudefensie, een zaak aan tegen Shell, omdat de organisatie van mening is dat het concern meer moet doen om de CO2-uitstoot te reduceren. Milieudefensie liet eerder al weten het jammer te vinden dat Shell in hoger beroep gaat. 

Shell in hoger beroep in ‘klimaatzaak’ | Fleet&Mobility

Shell in hoger beroep in ‘klimaatzaak’

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Shell gaat in hoger beroep in de 'klimaatzaak'. (Foto: Shutterstock)

Kort na de uitspraak liet Shell al weten in beroep te gaan tegen het vonnis. Vandaag maakte het bedrijf bekend het hoger beroep te hebben ingediend. Volgens Shell is het niet duidelijk hoe het concern kan worden opgedragen om koolstofemissies te verminderen van klanten die Shell niet controleert, terwijl deze klanten niet een vergelijkbare wettelijke verplichting hebben om hun emissies te verminderen.

Shell stelt zeker duurzamer te willen worden, maar is het niet eens met de uitspraak. “Laat duidelijk zijn; dit verandert niets aan ons stevige commitment om een leidende rol te spelen in de energietransitie. We zijn het er allemaal over eens dat we snel moeten handelen en samen moeten werken om als wereld over te stappen naar schonere energie. Maar Shell is tot op zekere hoogte beperkt door het tempo waarop klanten en bedrijfssectoren koolfstofvrij worden.”, aldus het concern in een persverklaring. “Het is aan overheden om met beleid het energieverbruik van de samenleving fundamenteel te veranderen.”  

Jammer

In deze ‘klimaatzaak’ spanden organisaties, waaronder Milieudefensie, een zaak aan tegen Shell, omdat de organisatie van mening is dat het concern meer moet doen om de CO2-uitstoot te reduceren. Milieudefensie liet eerder al weten het jammer te vinden dat Shell in hoger beroep gaat.