Personenauto's

Laatste update:

Royal Haskoning meet gratis CO2-footprint

Royal HaskoningDHV berekent kosteloos de CO2-footprint en het mobiliteitsprofiel van bedrijven in Midden-Nederland die hier belangstelling voor hebben en voornemens zijn hun prestaties te verbeteren. Specifiek gaat het om bedrijven die lid zijn van U15, een netwerkorganisatie waar bijna honderd bedrijven in Midden-Nederland (onder wie ook Royal HaskoningDHV zelf) lid van zijn.

Deelnemende bedrijven kunnen tijdens bijeenkomsten onder begeleiding van Royal HaskoningDHV, Arcadis en Movares, hun footprint laten berekenen. “Het begint bij het verkrijgen van inzicht in de huidige mobiliteit, zoals het woon-werkverkeer, openbaar vervoer, goederenvervoer, maar ook bezoekersaantallen naar de kantoorlocatie,” zegt Henriëtte Former, senior adviseur duurzaam ondernemen en klimaatbeleid bij Royal HaskoningDHV.

Na het opstellen van het mobiliteitsprofiel is het de bedoeling om reductiemaatregelen te nemen om de CO2-uitstoot te verminderen. “Aan het verkrijgen van het inzicht in de CO2-uitstoot zijn geen kosten verbonden, maar wij verwachten wel van de deelnemende organisaties dat ze actief maatregelen nemen om de footprint te verkleinen. Alle bedrijven hebben ook aangegeven welke reductiemogelijkheden zij al benutten, zoals het aanbieden en stimuleren van flexibel werken, OV-vergoedingen en fietsplan. Het project heeft daarmee ook tot doel om onderling kennis uit te wisselen over slimme mobiliteitopties. Zo kunnen deelnemers van elkaar leren en hoeven ze niet opnieuw het wiel uit te vinden,” aldus Laura van Heeswijk, adviseur duurzaam ondernemen bij Royal HaskoningDHV.

Naast de genoemde bedrijven nemen Rijkswaterstaat Westgraven, Oracle, Dr. Oetker en VCMC deel. Op 14 augustus en 18 september zullen Arcadis en Movares wederom U-15 leden begeleiden. Ook andere bedrijven zijn hierbij welkom, ook als er al een CO2-footprint beschikbaar is.

Deel dit item

Dit artikel is geschreven door

Redactie
Royal Haskoning meet gratis CO2-footprint | Fleet&Mobility

Royal Haskoning meet gratis CO2-footprint

Redactie Redactie
• Laatste update:

Deelnemende bedrijven kunnen tijdens bijeenkomsten onder begeleiding van Royal HaskoningDHV, Arcadis en Movares, hun footprint laten berekenen. “Het begint bij het verkrijgen van inzicht in de huidige mobiliteit, zoals het woon-werkverkeer, openbaar vervoer, goederenvervoer, maar ook bezoekersaantallen naar de kantoorlocatie,” zegt Henriëtte Former, senior adviseur duurzaam ondernemen en klimaatbeleid bij Royal HaskoningDHV.

Na het opstellen van het mobiliteitsprofiel is het de bedoeling om reductiemaatregelen te nemen om de CO2-uitstoot te verminderen. “Aan het verkrijgen van het inzicht in de CO2-uitstoot zijn geen kosten verbonden, maar wij verwachten wel van de deelnemende organisaties dat ze actief maatregelen nemen om de footprint te verkleinen. Alle bedrijven hebben ook aangegeven welke reductiemogelijkheden zij al benutten, zoals het aanbieden en stimuleren van flexibel werken, OV-vergoedingen en fietsplan. Het project heeft daarmee ook tot doel om onderling kennis uit te wisselen over slimme mobiliteitopties. Zo kunnen deelnemers van elkaar leren en hoeven ze niet opnieuw het wiel uit te vinden,” aldus Laura van Heeswijk, adviseur duurzaam ondernemen bij Royal HaskoningDHV.

Naast de genoemde bedrijven nemen Rijkswaterstaat Westgraven, Oracle, Dr. Oetker en VCMC deel. Op 14 augustus en 18 september zullen Arcadis en Movares wederom U-15 leden begeleiden. Ook andere bedrijven zijn hierbij welkom, ook als er al een CO2-footprint beschikbaar is.