Geïntegreerde factuur wordt onmisbaar

Beeld: Shutterstock

De ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit gingen zelden zo snel als nu. De doorbraak van elektrisch rijden speelt mee. Maar leasemaatschappijen wordt ook gevraagd om meer flexibiliteit, meer maatwerk voor klanten, voortdurende innovatie én dat dan het liefst ook nog tegen de laagste prijs. Hoe vreemd het ook klinkt: een goede factuur gaat de leasebedrijven helpen om deze doelen te bereiken.

Grote gebeurtenissen als de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, stijgende energieprijzen en het tekort aan grondstoffen en computerchips hebben ook hun gevolgen voor de leasemarkt. Bepaalde trends die al langere tijd gaande waren worden nu opeens heel duidelijk zichtbaar. Ivo Lissone is als geen ander op de hoogte van de trends waar leasemaatschappijen mee te maken hebben. Logisch, want tot eind 2020 was hij CCO bij Alphabet en sindsdien ondersteunt hij bedrijven als adviseur. Daarnaast is hij ‘ambassadeur’ van Calvi, dat zich richt op het consolideren en vereenvoudigen van factuurstromen. Waarom zijn die facturen zo belangrijk? “Omdat alles draait om de klant”, legt Lissone uit. “En die klant bereik je als leasemaatschappij maar op enkele momenten. Als de auto wordt overgedragen, of als je facturen en berichten stuurt. Die momenten moeten perfect zijn. Helaas is dat in de praktijk vaak anders.”

Elektrisch rijden

Het elektrisch rijden zet de leasewereld op zijn kop, constateert Lissone “Voor leasemaatschappijen en fleetowners brengt dat een specifiek probleem met zich mee. Er wordt op veel momenten en plekken stroom geladen, en dan ook nog op veel manieren: aan de laadpaal bij de zaak, thuis op privéstroom, bij de snellader onderweg. Nog complexer wordt het als we straks gebruik gaan maken van services als terugladen. Dat leidt tot een veel complexere factuur. Het uitbreiden van het klantcontactcentrum is dan een oplossing, maar dat is het paard achter de wagen spannen. Met een duidelijke geïntegreerde factuur pak je het probleem bij de kern aan en voorkom je veel vragen.”

In transitie

Als tweede trend ziet Lissone de transitie van leasebedrijven naar mobiliteitsbedrijven. “Onomkeerbaar en versneld door de coronacrisis en de stijgende energieprijzen. Maar dit betekent wel dat het relatief eenvoudige product – de leaseauto – wordt aangevuld met allerlei diensten die door derden geleverd en doorberekend moeten worden. Leasefietsen, deelauto’s, openbaar vervoer, taxi’s, noem maar op. Het is geen service aan je klant als je voor elke dienst een aparte factuur stuurt. Laat staan meerdere facturen per maand, wat je nu ziet bij leaseauto’s.

‘Normerende regeling’

Bovenstaande trends hebben te maken met duurzaamheid. Een ontwikkeling die vanaf 1 januari volgend jaar ook leidt tot nieuwe wetgeving. Op dat moment gaat de ‘normerende regeling’ in, die grotere werkgevers verplicht tot het bijhouden (en verminderen) van de CO2-uitstoot van hun zakelijke mobiliteit. Lissone: “Ook dat leidt weer tot meer vormen van transport, en dat moet allemaal in kaart gebracht worden. Want elke fietsrit wil je meetellen om de doelen te halen. De factuur is het aangewezen instrument om het overzicht te behouden. De kilometers per manier van transport kunnen eenvoudig worden vertaald in CO2-uitstoot.”

Overnames

Ook schaalvergroting is een belangrijke trend. Overnames zijn aan de orde van de dag en gaan gepaard met een efficiencyslag. “Liefst laten we vanaf dag 1 aan de klant merken dat we voortaan samen als één nieuw bedrijf verder gaan. Moet je daarvoor eerst twee IT-systemen totaal integreren? Dan ben je een paar jaar verder. Veel effectiever is het om een laag over die factuursystemen te leggen, zodat de klant een overzichtelijke standaardfactuur ontvangt”, betoogt Lissone. “Daarom werk ik zo graag voor Calvi. Wij maken een goed leesbaar dashboard van de factuur. In één oogopslag zie je de grote lijnen en het totale kostenplaatje. En van daaruit kun je heel eenvoudig door naar de achterliggende cijfers. Tot op het niveau van de afzonderlijke leaseauto.”

Meer service, minder kosten

De laatste trend is misschien wel de belangrijkste voor leasemaatschappijen. Klanten verlangen op alle terreinen meer service en meer duidelijkheid. Lissone: “Gegevens die de leasemaatschappij aanlevert moeten niet alleen overzichtelijk zijn. Ze moeten ook direct geschikt zijn om eenvoudig te integreren in de eigen systemen van de klant. E-invoicing wordt de nieuwe standaard. Nu is dat alleen verplicht als je zaken wil doen met de lokale overheid, maar dat gaat op termijn ongetwijfeld ook voor andere sectoren gelden. Dat dwingt de leasemaatschappij om te blijven ontwikkelen en innoveren. Er is een felle competitiestrijd gaande, waarbij alle leasemaatschappijen graag voorop willen lopen. Dat kan met de dienstverlening van Calvi. Aantoonbaar komen er 35 tot 40% minder klantvragen binnen over de factuur. Daarmee is investeren in facturatie enorm kostenefficiënt. En het resulteert ook nog eens in een hogere klanttevredenheid. Dat is een duidelijke businesscase.”

Kansen

“Je ziet dat alle grote trends raakvlakken hebben met de klantfactuur. En die factuur is toch een belangrijk moment in de klantbeleving”, concludeert Ivo Lissone. “Leasebedrijven laten echt kansen liggen als ze daar niet meer aandacht aan besteden.”

Geïntegreerde factuur wordt onmisbaar | Fleet&Mobility

Geïntegreerde factuur wordt onmisbaar

Beeld: Shutterstock

De ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit gingen zelden zo snel als nu. De doorbraak van elektrisch rijden speelt mee. Maar leasemaatschappijen wordt ook gevraagd om meer flexibiliteit, meer maatwerk voor klanten, voortdurende innovatie én dat dan het liefst ook nog tegen de laagste prijs. Hoe vreemd het ook klinkt: een goede factuur gaat de leasebedrijven helpen om deze doelen te bereiken.

Grote gebeurtenissen als de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, stijgende energieprijzen en het tekort aan grondstoffen en computerchips hebben ook hun gevolgen voor de leasemarkt. Bepaalde trends die al langere tijd gaande waren worden nu opeens heel duidelijk zichtbaar. Ivo Lissone is als geen ander op de hoogte van de trends waar leasemaatschappijen mee te maken hebben. Logisch, want tot eind 2020 was hij CCO bij Alphabet en sindsdien ondersteunt hij bedrijven als adviseur. Daarnaast is hij ‘ambassadeur’ van Calvi, dat zich richt op het consolideren en vereenvoudigen van factuurstromen. Waarom zijn die facturen zo belangrijk? “Omdat alles draait om de klant”, legt Lissone uit. “En die klant bereik je als leasemaatschappij maar op enkele momenten. Als de auto wordt overgedragen, of als je facturen en berichten stuurt. Die momenten moeten perfect zijn. Helaas is dat in de praktijk vaak anders.”

Elektrisch rijden

Het elektrisch rijden zet de leasewereld op zijn kop, constateert Lissone “Voor leasemaatschappijen en fleetowners brengt dat een specifiek probleem met zich mee. Er wordt op veel momenten en plekken stroom geladen, en dan ook nog op veel manieren: aan de laadpaal bij de zaak, thuis op privéstroom, bij de snellader onderweg. Nog complexer wordt het als we straks gebruik gaan maken van services als terugladen. Dat leidt tot een veel complexere factuur. Het uitbreiden van het klantcontactcentrum is dan een oplossing, maar dat is het paard achter de wagen spannen. Met een duidelijke geïntegreerde factuur pak je het probleem bij de kern aan en voorkom je veel vragen.”

In transitie

Als tweede trend ziet Lissone de transitie van leasebedrijven naar mobiliteitsbedrijven. “Onomkeerbaar en versneld door de coronacrisis en de stijgende energieprijzen. Maar dit betekent wel dat het relatief eenvoudige product – de leaseauto – wordt aangevuld met allerlei diensten die door derden geleverd en doorberekend moeten worden. Leasefietsen, deelauto’s, openbaar vervoer, taxi’s, noem maar op. Het is geen service aan je klant als je voor elke dienst een aparte factuur stuurt. Laat staan meerdere facturen per maand, wat je nu ziet bij leaseauto’s.

‘Normerende regeling’

Bovenstaande trends hebben te maken met duurzaamheid. Een ontwikkeling die vanaf 1 januari volgend jaar ook leidt tot nieuwe wetgeving. Op dat moment gaat de ‘normerende regeling’ in, die grotere werkgevers verplicht tot het bijhouden (en verminderen) van de CO2-uitstoot van hun zakelijke mobiliteit. Lissone: “Ook dat leidt weer tot meer vormen van transport, en dat moet allemaal in kaart gebracht worden. Want elke fietsrit wil je meetellen om de doelen te halen. De factuur is het aangewezen instrument om het overzicht te behouden. De kilometers per manier van transport kunnen eenvoudig worden vertaald in CO2-uitstoot.”

Overnames

Ook schaalvergroting is een belangrijke trend. Overnames zijn aan de orde van de dag en gaan gepaard met een efficiencyslag. “Liefst laten we vanaf dag 1 aan de klant merken dat we voortaan samen als één nieuw bedrijf verder gaan. Moet je daarvoor eerst twee IT-systemen totaal integreren? Dan ben je een paar jaar verder. Veel effectiever is het om een laag over die factuursystemen te leggen, zodat de klant een overzichtelijke standaardfactuur ontvangt”, betoogt Lissone. “Daarom werk ik zo graag voor Calvi. Wij maken een goed leesbaar dashboard van de factuur. In één oogopslag zie je de grote lijnen en het totale kostenplaatje. En van daaruit kun je heel eenvoudig door naar de achterliggende cijfers. Tot op het niveau van de afzonderlijke leaseauto.”

Meer service, minder kosten

De laatste trend is misschien wel de belangrijkste voor leasemaatschappijen. Klanten verlangen op alle terreinen meer service en meer duidelijkheid. Lissone: “Gegevens die de leasemaatschappij aanlevert moeten niet alleen overzichtelijk zijn. Ze moeten ook direct geschikt zijn om eenvoudig te integreren in de eigen systemen van de klant. E-invoicing wordt de nieuwe standaard. Nu is dat alleen verplicht als je zaken wil doen met de lokale overheid, maar dat gaat op termijn ongetwijfeld ook voor andere sectoren gelden. Dat dwingt de leasemaatschappij om te blijven ontwikkelen en innoveren. Er is een felle competitiestrijd gaande, waarbij alle leasemaatschappijen graag voorop willen lopen. Dat kan met de dienstverlening van Calvi. Aantoonbaar komen er 35 tot 40% minder klantvragen binnen over de factuur. Daarmee is investeren in facturatie enorm kostenefficiënt. En het resulteert ook nog eens in een hogere klanttevredenheid. Dat is een duidelijke businesscase.”

Kansen

“Je ziet dat alle grote trends raakvlakken hebben met de klantfactuur. En die factuur is toch een belangrijk moment in de klantbeleving”, concludeert Ivo Lissone. “Leasebedrijven laten echt kansen liggen als ze daar niet meer aandacht aan besteden.”