Infrastructuur

Laatste update:

Amsterdam vertienvoudigt aantal laadpunten in 2030

In de komende 10 jaar wil de hoofdstad de laadinfrastructuur vergroten naar 82 duizend laadpunten. (Foto: Shutterstock)

De gemeente Amsterdam wil het aantal laadpunten in de stad vergroten naar 82 duizend in 2030.

Momenteel zijn er 8 duizend laadpunten in de hoofdstad. De stad zet in op een forse uitbreiding van de laadinfrastructuur om over 10 jaar te realiseren dat al het verkeer binnen de bebouwde kom uitstootvrij is. Dat blijkt uit het Strategisch plan Laadinfrastructuur 2020-2030 Laad me van gemeente Amsterdam.

In de hoofdstad zijn nu 3.700 publieke laadpunten op straat te vinden en 4.100 private laadpunten op privé terrein of bij de werkgever. Amsterdam zet in op 50 duizend private laadpunten, 18 duizend publieke laadpunten en 13 duizend semipublieke laadpunten bij winkelcentra en sportterreinen in 2030. Tot en met 2024 heeft de hoofdstad de beschikking over een jaarlijks budget van minimaal 6 miljoen euro uit het Stedelijk Mobiliteitsfonds en daarnaast krijgt de gemeente tot en met 2023 jaarlijks 20 duizend euro van de Nationale Agenda Infrastructuur.

Laadinfrastructuur

Om de doelstelling ten uitvoer te brengen is een goede laadinfrastructuur essentieel, zo staat in het strategisch plan. De combinatie met een goede beschikbaarheid van elektriciteit en waterstof zijn volgens de gemeente noodzakelijk. Amsterdam werkt bij de uitvoering van het plan samen met netbeheerder Liander, het samenwerkingsverband G4 gemeenten en Metropool Regio Amsterdam Elektrisch (MRA-E), waarvoor laadpaalaanbieder Pitpoint 20 duizend laadpalen in de regio plaatst. Download het Strategisch Plan Laadinfrastructuur 2020-2030 Laad me in de Automotive Kennisbank.

Amsterdam is al langer bezig met het omlaag brengen van de CO2-uitstoot. Zo werd eerder bekend gemaakt dat de gemeente in 2025 een zero-emissiezone mag instellen voor vrachtverkeer en bestelwagens binnen de Ring A10. Deze zone is niet van toepassing op personenauto’s en motoren. Om dit mogelijk te maken, stelde de hoofdstad eerder een subsidie ter beschikking voor de aanschaf of lease van elektrische bestelwagens. Dit voorbeeld werd gevolgd door het Rijk dat een aanschafsubsidie tot 5.000 euro voor de aankoop of lease van een elektrische besteller in heeft gesteld.

Deel dit item

Dit artikel is geschreven door

Jeroen Vos
Amsterdam vertienvoudigt aantal laadpunten in 2030 | Fleet&Mobility

Amsterdam vertienvoudigt aantal laadpunten in 2030

Jeroen Vos Jeroen Vos
• Laatste update:
In de komende 10 jaar wil de hoofdstad de laadinfrastructuur vergroten naar 82 duizend laadpunten. (Foto: Shutterstock)

Momenteel zijn er 8 duizend laadpunten in de hoofdstad. De stad zet in op een forse uitbreiding van de laadinfrastructuur om over 10 jaar te realiseren dat al het verkeer binnen de bebouwde kom uitstootvrij is. Dat blijkt uit het Strategisch plan Laadinfrastructuur 2020-2030 Laad me van gemeente Amsterdam.

In de hoofdstad zijn nu 3.700 publieke laadpunten op straat te vinden en 4.100 private laadpunten op privé terrein of bij de werkgever. Amsterdam zet in op 50 duizend private laadpunten, 18 duizend publieke laadpunten en 13 duizend semipublieke laadpunten bij winkelcentra en sportterreinen in 2030. Tot en met 2024 heeft de hoofdstad de beschikking over een jaarlijks budget van minimaal 6 miljoen euro uit het Stedelijk Mobiliteitsfonds en daarnaast krijgt de gemeente tot en met 2023 jaarlijks 20 duizend euro van de Nationale Agenda Infrastructuur.

Laadinfrastructuur

Om de doelstelling ten uitvoer te brengen is een goede laadinfrastructuur essentieel, zo staat in het strategisch plan. De combinatie met een goede beschikbaarheid van elektriciteit en waterstof zijn volgens de gemeente noodzakelijk. Amsterdam werkt bij de uitvoering van het plan samen met netbeheerder Liander, het samenwerkingsverband G4 gemeenten en Metropool Regio Amsterdam Elektrisch (MRA-E), waarvoor laadpaalaanbieder Pitpoint 20 duizend laadpalen in de regio plaatst. Download het Strategisch Plan Laadinfrastructuur 2020-2030 Laad me in de Automotive Kennisbank.

Amsterdam is al langer bezig met het omlaag brengen van de CO2-uitstoot. Zo werd eerder bekend gemaakt dat de gemeente in 2025 een zero-emissiezone mag instellen voor vrachtverkeer en bestelwagens binnen de Ring A10. Deze zone is niet van toepassing op personenauto’s en motoren. Om dit mogelijk te maken, stelde de hoofdstad eerder een subsidie ter beschikking voor de aanschaf of lease van elektrische bestelwagens. Dit voorbeeld werd gevolgd door het Rijk dat een aanschafsubsidie tot 5.000 euro voor de aankoop of lease van een elektrische besteller in heeft gesteld.