ACM adviseert: Reguleren zorgt voor innoveren

Floor Vink Floor Vink
• Laatste update:
Regulering zou de ontwikkeling van innovatieve mobiliteitsdiensten voor reizigers stimuleren. (Foto: Shutterstock)

In een advies dat de ACM afgelopen vrijdag aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft uitgebracht, is te lezen dat de waakhond voordelen ziet in ‘nadere economische regulering van de markt voor mobiliteitsdiensten’. Regulering zou de ontwikkeling van innovatieve mobiliteitsdiensten voor reizigers stimuleren. Partijen die mobiliteitsdiensten willen aanbieden zijn nu afhankelijk van het OV-chipkaartsysteem van Trans Link Systems (TLS), openbaarvervoerdiensten en informatie van OV-bedrijven. De ACM concludeert dat er een risico is dat aanbieders van mobiliteitsdiensten geen toegang krijgen tot alles wat ze nodig hebben om een concurrerend product op de markt te brengen.

Kosten en baten

Henk Don is waarnemend bestuursvoorzitter van de ACM. Hij stelt dat als de staatssecretaris het makkelijker wil maken voor nieuwe aanbieders om mobiliteitsdiensten aan te bieden, regulering kan waarborgen dat aanbieders gelijke toegang krijgen tot het OV-chipkaartsysteem en de vervoersdiensten. “Aan regulering zijn ook nadelen verbonden. Het is aan de politiek om een afweging te maken of de baten opwegen tegen de kosten.”

Aanbieders van mobiliteitsdiensten combineren verschillende vervoersdiensten (zoals trein, bus, metro, deelfietsen) en aanverwante diensten zoals het verzorgen van de administratie voor klanten. Momenteel worden onder de noemer van Mobility as a Service (MaaS) diverse initiatieven ontplooid die het mogelijk maken voor reizigers om op één digitaal platform een deur-tot-deur-reis te plannen, boeken en betalen. Een van die initiatieven vindt plaats op het Amsterdamse zakendistrict de Zuidas. Fleet&Mobility interviewde daarover een van de initiatiefnemers, Carolien Gehrels.

Het advies werd op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld. Het ministerie wilde meer duidelijkheid over de wenselijkheid van economische regulering van de OV-betaalmarkt.

ACM adviseert: Reguleren zorgt voor innoveren | Fleet&Mobility

ACM adviseert: Reguleren zorgt voor innoveren

Floor Vink Floor Vink
• Laatste update:
Regulering zou de ontwikkeling van innovatieve mobiliteitsdiensten voor reizigers stimuleren. (Foto: Shutterstock)

In een advies dat de ACM afgelopen vrijdag aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft uitgebracht, is te lezen dat de waakhond voordelen ziet in ‘nadere economische regulering van de markt voor mobiliteitsdiensten’. Regulering zou de ontwikkeling van innovatieve mobiliteitsdiensten voor reizigers stimuleren. Partijen die mobiliteitsdiensten willen aanbieden zijn nu afhankelijk van het OV-chipkaartsysteem van Trans Link Systems (TLS), openbaarvervoerdiensten en informatie van OV-bedrijven. De ACM concludeert dat er een risico is dat aanbieders van mobiliteitsdiensten geen toegang krijgen tot alles wat ze nodig hebben om een concurrerend product op de markt te brengen.

Kosten en baten

Henk Don is waarnemend bestuursvoorzitter van de ACM. Hij stelt dat als de staatssecretaris het makkelijker wil maken voor nieuwe aanbieders om mobiliteitsdiensten aan te bieden, regulering kan waarborgen dat aanbieders gelijke toegang krijgen tot het OV-chipkaartsysteem en de vervoersdiensten. “Aan regulering zijn ook nadelen verbonden. Het is aan de politiek om een afweging te maken of de baten opwegen tegen de kosten.”

Aanbieders van mobiliteitsdiensten combineren verschillende vervoersdiensten (zoals trein, bus, metro, deelfietsen) en aanverwante diensten zoals het verzorgen van de administratie voor klanten. Momenteel worden onder de noemer van Mobility as a Service (MaaS) diverse initiatieven ontplooid die het mogelijk maken voor reizigers om op één digitaal platform een deur-tot-deur-reis te plannen, boeken en betalen. Een van die initiatieven vindt plaats op het Amsterdamse zakendistrict de Zuidas. Fleet&Mobility interviewde daarover een van de initiatiefnemers, Carolien Gehrels.

Het advies werd op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld. Het ministerie wilde meer duidelijkheid over de wenselijkheid van economische regulering van de OV-betaalmarkt.