Onderzoek IenW: Minder bedrijven bieden een leaseauto

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Er wordt vaker gebruik gemaakt van een aanschafvergoeding voor een fiets. (Foto: Shutterstock)

Meer werkgevers kiezen voor de overstap op schonere vervoermiddelen zoals elektrische auto’s. Vier op de tien organisaties hebben in 2021 het aandeel elektrische auto’s sterk verhoogd (39%). Dit is een sterke toename ten opzichte van een jaar eerder toen bij 24 procent van de organisaties het aandeel elektrische auto’s sterk werd uitgebreid, zo blijkt uit de enquête.

Hieruit blijkt ook dat werkgevers hun medewerkers steeds actiever stimuleren om voor een duurzamer alternatief van de auto te kiezen, zoals de fiets bijvoorbeeld. Zo is nu vaker een aanschafvergoeding voor medewerkers beschikbaar voor een fiets of e-bike. In 2021 ging het nog om 48 procent van de organisaties, nu bij 56 procent. Het aantal bedrijven dat een aanschafvergoeding beschikbaar stelt voor een fiets of e-bike is gestegen van 48 naar 56 procent. Dat strookt met de cijfers van leasebranchevereniging VNA, die concludeerde dat de populariteit van leasefietsen toeneemt.

Hybride werken

Een groter meerderheid (84%) is positief over hybride werken (deels thuis, deels op kantoor), 3 procent is negatief en de overig neutraal. Ruim één op drie werknemers werkt voor minimaal helft van de tijd thuis werkt (36%), aldus het onderzoek. Dat is minder dan in 2021 (44%).

Verder blijkt uit de Werkgeversenquête dat vier op de tien organisaties in 2021 het aandeel elektrische auto’s sterk heeft verhoogd (39%). In 2020 was dit nog 24 procent. De helft van de organisaties verwacht komend jaar het aandeel elektrische auto’s (verder) te verhogen (48%). Vier op de tien organisaties verwachten dat het aantal laadpalen zal toenemen (38%). Bijna één op de vijf vestigingen heeft concrete plannen voor meer eigen laadpalen. Een consortium van grote werkgevers sprak eerder al de ambitie uit om vanaf 2025 alleen nog elektrische auto’s in het wagenpark te willen opnemen. 

De enquête van het ministerie van Infrastructuur en Milieu werd uitgevoerd onder ruim duizend beslissers bij bedrijven met meer dan honderd werknemers. 

Onderzoek IenW: Minder bedrijven bieden een leaseauto | Fleet&Mobility

Onderzoek IenW: Minder bedrijven bieden een leaseauto

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Er wordt vaker gebruik gemaakt van een aanschafvergoeding voor een fiets. (Foto: Shutterstock)

Meer werkgevers kiezen voor de overstap op schonere vervoermiddelen zoals elektrische auto’s. Vier op de tien organisaties hebben in 2021 het aandeel elektrische auto’s sterk verhoogd (39%). Dit is een sterke toename ten opzichte van een jaar eerder toen bij 24 procent van de organisaties het aandeel elektrische auto’s sterk werd uitgebreid, zo blijkt uit de enquête.

Hieruit blijkt ook dat werkgevers hun medewerkers steeds actiever stimuleren om voor een duurzamer alternatief van de auto te kiezen, zoals de fiets bijvoorbeeld. Zo is nu vaker een aanschafvergoeding voor medewerkers beschikbaar voor een fiets of e-bike. In 2021 ging het nog om 48 procent van de organisaties, nu bij 56 procent. Het aantal bedrijven dat een aanschafvergoeding beschikbaar stelt voor een fiets of e-bike is gestegen van 48 naar 56 procent. Dat strookt met de cijfers van leasebranchevereniging VNA, die concludeerde dat de populariteit van leasefietsen toeneemt.

Hybride werken

Een groter meerderheid (84%) is positief over hybride werken (deels thuis, deels op kantoor), 3 procent is negatief en de overig neutraal. Ruim één op drie werknemers werkt voor minimaal helft van de tijd thuis werkt (36%), aldus het onderzoek. Dat is minder dan in 2021 (44%).

Verder blijkt uit de Werkgeversenquête dat vier op de tien organisaties in 2021 het aandeel elektrische auto’s sterk heeft verhoogd (39%). In 2020 was dit nog 24 procent. De helft van de organisaties verwacht komend jaar het aandeel elektrische auto’s (verder) te verhogen (48%). Vier op de tien organisaties verwachten dat het aantal laadpalen zal toenemen (38%). Bijna één op de vijf vestigingen heeft concrete plannen voor meer eigen laadpalen. Een consortium van grote werkgevers sprak eerder al de ambitie uit om vanaf 2025 alleen nog elektrische auto’s in het wagenpark te willen opnemen. 

De enquête van het ministerie van Infrastructuur en Milieu werd uitgevoerd onder ruim duizend beslissers bij bedrijven met meer dan honderd werknemers.