Fleet Overig

‘Forse groei in biobrandstoffen’

Het aantal getankte liters Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) is ten opzichte van vorig jaar flink toegenomen. Uit gegevens van mobiliteitspasaanbieder MultiTankcard blijkt dat er,…