Auto en fiscus

Laatste update:

Bijtelling voor bestelauto`s

Voor bestelauto’s gelden in principe dezelfde bijtellingregels als voor personenauto’s. In een aantal uitzonderlijke situaties vallen bestelauto’s echter buiten de regels van de forfaitaire bijtelling:- bestelauto`s die door aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt zijn voor vervoer van goederen (bijvoorbeeld serviceauto`s, waarin naast de bestuurder alleen plaats is voor gereedschappen en reserveonderdelen en bestelauto`s met alleen een bestuurdersstoel).

– bestelauto’s die buiten de werktijd niet gebruikt kunnen worden.
– bestelauto’s waarvoor een verbod op privégebruik geldt. Van een dergelijk verbod op privégebruik is sprake indien:
a) het verbod schriftelijk is vastgelegd;
b) de werkgever de vastlegging van het verbod bij de loonadministratie bewaart;
c) de werkgever voldoende toezicht houdt op de naleving van het verbod;
d) de werkgever een passende sanctie oplegt indien het verbod wordt overtreden.
 
Omdat in de praktijk blijkt dat het bijhouden van een rittenregistratie van een bestelauto voor de werknemer en de werkgever grote financiële en administratieve lasten met zich meebrengt, zijn voor chauffeurs van bestelauto’s met veel ritten op één dag de administratieregels voor privégebruik begin 2009 vereenvoudigd. Dat betekent dat de werknemer een vereenvoudigde rittenregistratie kan gebruiken om te bewijzen dat hij op kalenderjaarbasis maximaal 500 privékilometers heeft afgelegd. Hiervoor moet de werkgever met de werknemer afspreken dat:
–    de werknemer een vereenvoudigde rittenregistratie bijhoudt;
–    privégebruik tijdens werk- en lunchtijd niet is toegestaan;
–    de werkgever in zijn administratie informatie bewaart over de zakelijke bestemmingen.
 

Bron: AMD Automotive fiscalisten

Deel dit item

Dit artikel is geschreven door

Redactie
Bijtelling voor bestelauto`s | Fleet&Mobility

Bijtelling voor bestelauto`s

Redactie Redactie
• Laatste update:

– bestelauto’s die buiten de werktijd niet gebruikt kunnen worden.
– bestelauto’s waarvoor een verbod op privégebruik geldt. Van een dergelijk verbod op privégebruik is sprake indien:
a) het verbod schriftelijk is vastgelegd;
b) de werkgever de vastlegging van het verbod bij de loonadministratie bewaart;
c) de werkgever voldoende toezicht houdt op de naleving van het verbod;
d) de werkgever een passende sanctie oplegt indien het verbod wordt overtreden.
 
Omdat in de praktijk blijkt dat het bijhouden van een rittenregistratie van een bestelauto voor de werknemer en de werkgever grote financiële en administratieve lasten met zich meebrengt, zijn voor chauffeurs van bestelauto’s met veel ritten op één dag de administratieregels voor privégebruik begin 2009 vereenvoudigd. Dat betekent dat de werknemer een vereenvoudigde rittenregistratie kan gebruiken om te bewijzen dat hij op kalenderjaarbasis maximaal 500 privékilometers heeft afgelegd. Hiervoor moet de werkgever met de werknemer afspreken dat:
–    de werknemer een vereenvoudigde rittenregistratie bijhoudt;
–    privégebruik tijdens werk- en lunchtijd niet is toegestaan;
–    de werkgever in zijn administratie informatie bewaart over de zakelijke bestemmingen.
 

Bron: AMD Automotive fiscalisten