Mobiliteit & Fiscus | Fiscale tips voor de zomervakantie

Redactie Redactie
• Laatste update:
(Foto: Patrick Ouwerkerk)

Eerst over die elektrische auto: in de loop van het jaar levert die aandrijving een prettige bijtelling van maar 4 procent van de catalogusprijs op. Maar in de vakantie wil je soms meer ruimte of een grotere actieradius. Dan kan de brancheregeling ‘Tijdelijk Vervangend Leasevoertuig’ helpen. Deze regeling is ontstaan op initiatief van de leasebranchevereniging VNA en bevat praktische werkafspraken met de Belastingdienst voor situaties waarin tijdelijk een vervangend leasevoertuig wordt ingezet. Om de bijtelling op de gewone auto tijdelijk stop te zetten bij inzet van de vervangende auto, moet schriftelijk tussen werkgever en werknemer worden vastgelegd dat de gewone auto dan niet ter beschikking staat. De berijder moet bovendien ook de auto, de papieren en de sleutel bij de werkgever of de leasemaatschappij inleveren. De bijtelling op de gewone auto stopt dan tijdelijk en in deze periode geldt de bijtelling zoals die hoort bij de tijdelijke vervangende leaseauto. Je voorkomt hiermee dubbele bijtelling in de zomer.

De bijtelling op de auto kan tijdelijk worden stopgezet.

De volledige tekst van de brancheregeling kun je vinden op de website van de belastingdienst.

Eigen bijdrage

Een andere optie is de mogelijkheid om kosten af te trekken van de bijtelling. In de wet is geregeld dat “Het voordeel in aanmerking wordt genomen voor zover het uitgaat boven de vergoeding die de werknemer voor het gebruik voor privédoeleinden is verschuldigd.” Alleen de aan de werkgever betaalde eigen bijdrage voor privégebruik is dus aftrekbaar. Als dat schriftelijk op die manier is vastgelegd, kan die bijdrage via verwerking in de loonadministratie worden afgetrokken van de belaste bijtelling. Betaal je zelf kosten voor je auto van de zaak, dan zijn deze in principe niet aftrekbaar. Denk bijvoorbeeld aan de brandstofkosten die je zelf in het buitenland betaalt als je voor je auto van de zaak een tankpas voor binnenlands gebruik hebt. Mits de werkgever dat ook zo wil regelen, kun je van zulke kosten toch een aftrekbare eigen bijdrage maken. Dat kan door voor deze kosten een mogelijkheid te bieden om de kosten te declareren, waarna de werkgever ze als eigen bijdrage voor privégebruik (denk dan wel aan de juiste vastlegging) weer inhoudt via de loonstrook. Voor de werkgever is dat budgetneutraal, maar de kosten zijn hiermee wel aftrekbaar geworden van de bijtelling. Ik wens u een fijne zomer!

Jan Rolleman is fiscalist bij AMD Automotive fiscalisten. Hij houdt zich dagelijks bezig met belastingzaken en jurisprudentie op het gebied van mobiliteit en de auto van de zaak. 
In fleet&mobility beantwoordt hij vragen van lezers. Ook een vraag? Mail deze dan naar redactie@mobilitymedia.nl

Mobiliteit & Fiscus | Fiscale tips voor de zomervakantie | Fleet&Mobility

Mobiliteit & Fiscus | Fiscale tips voor de zomervakantie

Redactie Redactie
• Laatste update:
(Foto: Patrick Ouwerkerk)

Eerst over die elektrische auto: in de loop van het jaar levert die aandrijving een prettige bijtelling van maar 4 procent van de catalogusprijs op. Maar in de vakantie wil je soms meer ruimte of een grotere actieradius. Dan kan de brancheregeling ‘Tijdelijk Vervangend Leasevoertuig’ helpen. Deze regeling is ontstaan op initiatief van de leasebranchevereniging VNA en bevat praktische werkafspraken met de Belastingdienst voor situaties waarin tijdelijk een vervangend leasevoertuig wordt ingezet. Om de bijtelling op de gewone auto tijdelijk stop te zetten bij inzet van de vervangende auto, moet schriftelijk tussen werkgever en werknemer worden vastgelegd dat de gewone auto dan niet ter beschikking staat. De berijder moet bovendien ook de auto, de papieren en de sleutel bij de werkgever of de leasemaatschappij inleveren. De bijtelling op de gewone auto stopt dan tijdelijk en in deze periode geldt de bijtelling zoals die hoort bij de tijdelijke vervangende leaseauto. Je voorkomt hiermee dubbele bijtelling in de zomer.

De bijtelling op de auto kan tijdelijk worden stopgezet.

De volledige tekst van de brancheregeling kun je vinden op de website van de belastingdienst.

Eigen bijdrage

Een andere optie is de mogelijkheid om kosten af te trekken van de bijtelling. In de wet is geregeld dat “Het voordeel in aanmerking wordt genomen voor zover het uitgaat boven de vergoeding die de werknemer voor het gebruik voor privédoeleinden is verschuldigd.” Alleen de aan de werkgever betaalde eigen bijdrage voor privégebruik is dus aftrekbaar. Als dat schriftelijk op die manier is vastgelegd, kan die bijdrage via verwerking in de loonadministratie worden afgetrokken van de belaste bijtelling. Betaal je zelf kosten voor je auto van de zaak, dan zijn deze in principe niet aftrekbaar. Denk bijvoorbeeld aan de brandstofkosten die je zelf in het buitenland betaalt als je voor je auto van de zaak een tankpas voor binnenlands gebruik hebt. Mits de werkgever dat ook zo wil regelen, kun je van zulke kosten toch een aftrekbare eigen bijdrage maken. Dat kan door voor deze kosten een mogelijkheid te bieden om de kosten te declareren, waarna de werkgever ze als eigen bijdrage voor privégebruik (denk dan wel aan de juiste vastlegging) weer inhoudt via de loonstrook. Voor de werkgever is dat budgetneutraal, maar de kosten zijn hiermee wel aftrekbaar geworden van de bijtelling. Ik wens u een fijne zomer!

Jan Rolleman is fiscalist bij AMD Automotive fiscalisten. Hij houdt zich dagelijks bezig met belastingzaken en jurisprudentie op het gebied van mobiliteit en de auto van de zaak. 
In fleet&mobility beantwoordt hij vragen van lezers. Ook een vraag? Mail deze dan naar redactie@mobilitymedia.nl