Jaargang 2019 Editie 4

Grijs nieuws | Amazon bouwt op nieuwkomer

Hoewel president Trump nog steeds geen vuiltje aan de lucht bespeurt, beseffen veel Amerikaanse ondernemers wel degelijk dat er iets veranderen moet op milieugebied.

Cijfers | Green deal halverwege doel

Anno 2019 rijden er 51.149 deelauto’s in Nederland, volgens het Dashboard Autodelen van CROW-KpVV, Kennisplatform Verkeer en Vervoer. Het dashboard is onderdeel van de…

Column Hans Blink | Oude wijn in nieuwe zakken?

Bedrijven struikelen over elkaar met het introduceren van zogenaamd ‘nieuwe’ mobiliteitsconcepten. Maar zijn die dan zo vernieuwend? Zijn de behoeften van de klant wel…

Hoofdredactioneel | Loyaal

Er zullen vast wat dealers hebben gegrinnikt toen ze foto’s voorbij zagen komen van leaserijders die met het ov naar een winderige Amsterdamse haven…

Drie thema’s, één gedachte

De veranderingen in de mobiliteitswereld gaan zo snel, dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom presenteert Fleet&Mobility een event…