‘Veertig procent meer milieuzones in Europa’

Nienke Eusterbrock Nienke Eusterbrock
• Laatste update:
Foto: Shutterstock

Naar verwachting zet deze toename door en zijn er  in 2025 500 steden met milieuzones. Dit is volgens CCC ook nodig om de doelstelling te halen om binnensteden emissievrij te hebben in 2030. In Europa is Italië koploper als het gaat om milieuzones, daar zijn er in totaal 172, waar Nederland er 14 heeft. Maar deze getallen zeggen niet alles, stelt CCC. Om inzicht te krijgen in wat dit precies inhoudt heeft de Clean Cities Campaign een rangschikking opgesteld van hoe goed Europese steden voorbereid zijn op schoner vervoer. De uiteindelijke score is gebaseerd op luchtkwaliteit, veilige wegen, ruimte voor mensen, toegang tot klimaatvriendelijke mobiliteit en beleid.

Uit deze lijst blijkt dat Nederland ondanks het kleine aantal milieuzones, per stad wel hoog scoort vergeleken met Italië met al haar milieuzones. Zo staat Amsterdam op de tweede plek met een score van 65,5 procent en Milaan als hoogst scorende Italiaanse gemeente op de 20ste plek met een score van 51,1 procent.

Amsterdam scoort laag op lucht kwaliteit met slechts 40 procent, dit wordt echter gecompenseerd in de andere categorieën met als hoogtepunt een score van 93 procent als het gaat om beleid met betrekking tot zero emissie zones, verkoop van voertuigen met een verbrandingsmotor en deelvervoer. Bekijk de top 5 hieronder steden hieronder:

 top 5 steden onderzoek “Hoe goed zijn steden voorbereid op een schoner vervoer?” Bron: Clean Cities

Bron: Clean Cities

‘Veertig procent meer milieuzones in Europa’ | Fleet&Mobility

‘Veertig procent meer milieuzones in Europa’

Nienke Eusterbrock Nienke Eusterbrock
• Laatste update:
Foto: Shutterstock

Naar verwachting zet deze toename door en zijn er  in 2025 500 steden met milieuzones. Dit is volgens CCC ook nodig om de doelstelling te halen om binnensteden emissievrij te hebben in 2030. In Europa is Italië koploper als het gaat om milieuzones, daar zijn er in totaal 172, waar Nederland er 14 heeft. Maar deze getallen zeggen niet alles, stelt CCC. Om inzicht te krijgen in wat dit precies inhoudt heeft de Clean Cities Campaign een rangschikking opgesteld van hoe goed Europese steden voorbereid zijn op schoner vervoer. De uiteindelijke score is gebaseerd op luchtkwaliteit, veilige wegen, ruimte voor mensen, toegang tot klimaatvriendelijke mobiliteit en beleid.

Uit deze lijst blijkt dat Nederland ondanks het kleine aantal milieuzones, per stad wel hoog scoort vergeleken met Italië met al haar milieuzones. Zo staat Amsterdam op de tweede plek met een score van 65,5 procent en Milaan als hoogst scorende Italiaanse gemeente op de 20ste plek met een score van 51,1 procent.

Amsterdam scoort laag op lucht kwaliteit met slechts 40 procent, dit wordt echter gecompenseerd in de andere categorieën met als hoogtepunt een score van 93 procent als het gaat om beleid met betrekking tot zero emissie zones, verkoop van voertuigen met een verbrandingsmotor en deelvervoer. Bekijk de top 5 hieronder steden hieronder:

 top 5 steden onderzoek “Hoe goed zijn steden voorbereid op een schoner vervoer?” Bron: Clean Cities

Bron: Clean Cities