Gebruik deelauto’s nog laag, deelfiets vervangt vooral bus, tram en metro

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Gebruik van deelauto's nog laag, aanbod stijgt wel. (Foto: Shutterstock)

Ongeveer twee procent van de mensen maakt gebruik van een vorm van autodelen; dat komt neer op zo’n 200 duizend autodelers, een verdubbeling ten opzichte van 2014. In het voorjaar van 2020 werden in ons land 64 duizend deelauto’s aangeboden; een toename van 26 procent ten opzichte van 2019.

Maar het aandeel in het totale autoverplaatsingen is zeer beperkt (0,02%). Jaarlijks gaat het om 1,1 miljoen deelautoritten. Een belangrijke barrière om het aanbod van b-to-c deelauto’s op te schalen, is het gebrek aan parkeerlocaties, aldus het KiM-onderzoek. Gemeenten zijn terughoudend bij het verlenen van vergunningen en aanvraagprocedures zijn vaak lang en verschillen per gemeente.Ook het zakelijk autodelen moet nog de nodige drempels overwinnen. 

OV-fiets favoriet

Behalve de deelauto’s, werd ook het gebruik van de deelfiets onderzocht. Dan blijkt dat driekwart van de deelfietsen in ons land bestaat uit een ov-fiets. Nederland telt in 2020 naar schatting 27.500 deelfietsen. De deelfiets is vooral een vervanging van het openbaar vervoer en niet zozeer van de auto. En, het gebruik van een deelfiets heeft geen effect op het eigen fietsbezit. Ongeveer twee procent van de bevolking is een regelmatige gebruiker van de deelfiets. Vooral de logistieke kosten voor de beheerder om fietsen te herplaatsen zijn een barrière voor free-floating deelfietsen.  

Gebruik deelauto’s nog laag, deelfiets vervangt vooral bus, tram en metro | Fleet&Mobility

Gebruik deelauto’s nog laag, deelfiets vervangt vooral bus, tram en metro

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Gebruik van deelauto's nog laag, aanbod stijgt wel. (Foto: Shutterstock)

Ongeveer twee procent van de mensen maakt gebruik van een vorm van autodelen; dat komt neer op zo’n 200 duizend autodelers, een verdubbeling ten opzichte van 2014. In het voorjaar van 2020 werden in ons land 64 duizend deelauto’s aangeboden; een toename van 26 procent ten opzichte van 2019.

Maar het aandeel in het totale autoverplaatsingen is zeer beperkt (0,02%). Jaarlijks gaat het om 1,1 miljoen deelautoritten. Een belangrijke barrière om het aanbod van b-to-c deelauto’s op te schalen, is het gebrek aan parkeerlocaties, aldus het KiM-onderzoek. Gemeenten zijn terughoudend bij het verlenen van vergunningen en aanvraagprocedures zijn vaak lang en verschillen per gemeente.Ook het zakelijk autodelen moet nog de nodige drempels overwinnen. 

OV-fiets favoriet

Behalve de deelauto’s, werd ook het gebruik van de deelfiets onderzocht. Dan blijkt dat driekwart van de deelfietsen in ons land bestaat uit een ov-fiets. Nederland telt in 2020 naar schatting 27.500 deelfietsen. De deelfiets is vooral een vervanging van het openbaar vervoer en niet zozeer van de auto. En, het gebruik van een deelfiets heeft geen effect op het eigen fietsbezit. Ongeveer twee procent van de bevolking is een regelmatige gebruiker van de deelfiets. Vooral de logistieke kosten voor de beheerder om fietsen te herplaatsen zijn een barrière voor free-floating deelfietsen.