Belonen naar gebruik

Interview | Consultancy PwC wil volledig EV-park in 2025

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Wineke Haagsma & Eric Vis. (Beeld: Cindy Bakker)

Wineke Haagsma, hoofd van de duurzaamheidsafdeling van PwC Nederland en EMEA, maakt zich hard voor een duidelijk én voelbaar mvo-beleid. “Het mag best een beetje pijn doen als je voor minder milieubewust kiest.”

Een volledig elektrisch wagenpark in 2025 in Nederland: dat is één van de klimaatdoelstellingen van PwC Nederland. Dat het hier niet gaat om een vrijblijvend streven, maar om keiharde doelen, wordt al snel duidelijk in het gesprek met Wineke Haagsma, director corporate sustainability van PwC voor Nederland en EMEA (Europe, Middle-East & Africa). Als hoofd van de afdeling duurzaamheid spant ze zich met overtuiging in voor een duurzamer en minder milieubelastend langetermijnbeleid en wil ze mensen, eigen medewerkers én opdrachtgevers, op z’n minst bewuster maken van de effecten van hun (mobiliteits)gedrag op het milieu. “De wereld bevindt zich in een klimaatcrisis, dus zo benoem ik dat ook”, aldus Haagsma. “Natuurlijk moeten medewerkers soms wennen aan de nieuwe plannen en ondervinden we soms wel weerstand. Maar het is belangrijk dat voor iedereen duidelijk is voor welke principes PwC staat en wat we daarmee willen bereiken. Uiteindelijk is niemand tegen duurzaamheid, maar wil je dat echt binnen de haarvaten van je hele organisatie geïntegreerd krijgen, dan kan het handig zijn om een stok achter de deur te hebben. Als je in je mobiliteitskeuze bijvoorbeeld voor een minder schone en duurzame optie kiest, dan vind ik dat dat best een beetje pijn mag doen in je portemonnee. Dat betekent wel dat je als werknemer precies moet weten hoe het zit met de kosten en de gevolgen van de gemaakte mobiliteitskeuze.” Pre-covid waren auto’s bij PwC verantwoordelijk voor 43 procent van de Co2-uitstoot; nu ligt dat rond 30 procent.

eric vis pwc cindy bakker 730x604“Mensen willen bestehun gedrag aanpassen, als ze maar weten wat de impact daarvan is”, meent Eric Vis. (Beeld: Cindy Bakker)

Persoonlijk

Dat is één van de redenen waarom PwC onlangs het zogeheten environmental footprint insights (EFI) heeft geïntroduceerd. Via dit platform zien mensen zelf hoeveel CO2 ze uitstoten met hun reisgedrag en het gekozen vervoermiddel. Alle zesduizend medewerkers krijgen een verplichte ESG-cursus (Enviroment, Social en Governance), inclusief een workshop over dit thema.
“We zien dat mensen zeker bereid zijn om meer te doen voor een schoner milieu. Ze willen best hun gedrag aanpassen, maar willen dan ook graag weten wat de impact is van dat gedrag. Dat stimuleert alleen maar om voor meer duurzame opties te kiezen, zoals een elektrische leaseauto, meer OV of een leasefiets. Dat wordt allemaal inzichtelijk via het persoonlijke CO2-dashboard”, vertelt Eric Vis, corporate manager human capital, die vanuit zijn HR-rol nauw samenwerkt met Haagsma. Met de inzet van dit soort gereedschap denkt PwC het bewustzijn van de medewerkers te vergroten, juist omdat meteen duidelijk is wat de consequentie van hun reisgedrag is op het milieu.

De wereld bevindt zich in een klimaatcrisis, dus benoem dat ook zo

Om dat nog eens te benadrukken laat het dashboard bijvoorbeeld ook zien hoeveel bomen er nodig zijn om de uitstoot te absorberen. Met dit nieuweinstrument loopt de organisatie voor op de plannen van het kabinet: vanaf 2023 moeten alle bedrijven met meer dan 100 werknemers de persoonlijke CO2-uitstoot per werknemer registreren in de hoop dat er minder belastende kilometers worden gemaakt. “De gemiddelde leeftijd bij PwC is dertig jaar. Vooral voor jongeren is het een heel normale zaak dat je bewust nadenkt over duurzame mobiliteit. Sterker: die verwachten ook dat je daar als bedrijf bewust mee bezig bent en je beleid daarop hebt afgestemd”, aldus Haagsma. Na het salaris, zijn de mobiliteitsvoorwaarden het tweede belangrijke gespreksonderwerp voor mensen tijdens een sollicitatiegesprek, is de ervaring van Vis. 

Prijscomponent

“Wij zijn geen organisatie die dingen wil verbieden voor zijn medewerkers, maar we kunnen gewenst gedrag wel zoveel mogelijk stimuleren en faciliteren. In ons duurzaamheidsbeleid gaan we uit van de CO2-uitstoot. Dat is namelijk het aspect waar we invloed op hebben in ons mobiliteitsbeleid. Of het nu gaat om vliegtickets of het kiezen voor een leaseauto. Dat beleid is gestoeld op drie pijlers: reductie, compensatie en innovatie. We hebben er een bonus-malussysteem aan gekoppeld om het proces te versnellen. De prijscomponent is een belangrijke stimulans voor mensen”, vertelt Haagsma. Hoe schoner en minder belastend je mobiliteitskeuze, hoe voordeliger het is: daar komt het beleid in het kort op neer. Om welke bedragen het dan gaat, wil PwC niet prijsgeven, omdat dit ‘concurrentiegevoelige informatie’ is. Wel meldt PwC dat de totale autokosten wat hoger zijn door het vernieuwde beleid, vooral door de aanvullende subsidie van PwC voor medewerkers die voor een EV kiezen.
“Kies je voor een elektrische auto, dan komt er geld bovenop je budget. Kies je voor een auto op fossiele brandstof, dan betaal je daar meer voor en zie je dat dus terug in je salaris. Daarbij varieert de looptijd van leasecontracten voor EV’s van drie tot vijf jaar, terwijl de contracten voor auto’s met fossiele brandstoffen beperkt zijn tot twee of drie jaar. Iedereen binnen PwC weet dat we in 2025 stoppen met auto’s op fossiele brandstoffen. De weg daar naartoe proberen we zo duidelijk mogelijk aan te geven. Mensen die nu voor een benzineauto kiezen, weten dat daar straks een einde aan komt en dat kiezen voor een schonere optie een aanzienlijk prijsverschil kan opleveren op hun salarisstrook”, vertelt Vis. “De auto blijft een essentieel onderdeel van het leven van mensen en de keuze heeft consequenties voor de privésituatie. Bijvoorbeeld als je met caravan op vakantie wil. Gelukkig wordt het EV-aanbod steeds gevarieerder en zijn er ook EV’s met een trekhaak. Mobiliteit moet voor iedereen een vrije keuze blijven, daarom verduurzamen we onze mobiliteit op een gefaseerde manier zodat iedereen de tijd heeft eraan te wennen.” PwC heeft zijn leasevloot ondergebracht bij één leasemaatschappij, Alphabet. Het totale wagenpark van de organisatie telt 3.100 auto’s, waarvan 2.000 volledig elektrisch, 950 benzine- en 150 dieselauto’s.

Verwachtingen

Niet alleen zeggen, maar vooral ook doen, is iets waar Haagsma veel waarde aan hecht. “Om de uitstoot te reduceren, zijn we een stap verder gegaan en zijn we de totale uitstoot van CO2 door het bedrijf gaan beprijzen. Die prijs is namelijk ook meteen ons duurzaamheidsbudget. Intern hanteren we een prijs van 100 euro per ton waarmee het budget in één klap van 2 ton naar 2 miljoen ging. Dat kunnen we weer inzetten voor reductiemaatregelen, zoals de inkoop van duurzame kerosine zodat we het milieu minder belasten met zakelijk vliegverkeer.” Vliegen wordt zoveel mogelijk beperkt binnen PwC, de meeste Europese steden moeten verplicht met de trein wordt bereisd. En als er zakelijk wordt gevlogen, heeft de organisatie zich gecommitteerd aan de afname van duurzame kerosine, zogeheten sustainable aviation fuel (SAF). Dit wordt niet geraffineerd uit aardolie, maar geproduceerd uit duurzame bronnen, zoals afgewerkte olie van biologische oorsprong, agrarische residuen of niet-fossiele CO2. Daarvoor heeft PwC een contract afgesloten met SkyNRG, inkooporganisatie van duurzame kerosine die aan zo’n 30 luchtvaartmaatschappijen levert, waaronder KLM. Hiermee is PwC, naar eigen zeggen, de eerste partij die deze stap heeft gezet. “We kopen die duurzame brandstof in en betalen dus extra om te kunnen bijdragen aan een toekomst van duurzame kerosine. Dat is de consequentie van duurzaam beleid. Niet alleen zeggen dat je ermee bezig bent, maar het ook echt doen”, stelt Haagsma. 

PwC in cijfers

PwC heeft zijn hoofdkantoor in Londen. Wereldwijd telt het bureau zo’n 275 duizend werknemers; in Nederland zijn dat er zo’n 6.000, waarvan er 4.400 recht hebben op een leaseauto. De jaaromzet over boekjaar 2020/2021 bedroeg 936 miljoen euro. In ons land heeft PwC 12 kantoren, verspreid over het hele land, met een hoofdvestiging in Amsterdam.
Het wagenpark van PwC telt 3.100 leaseauto’s, die gemiddeld circa 20 duizend kilometer per jaar rijden, pre-corona was dat ruim 30 duizend per jaar. Het wagenpark bestaat uit 2.000 volledig elektrische auto’s, 950 benzine- en 150 dieselauto’s.
PwC heeft de beschikking over 100 laadpalen, waarvan 59 bij de parkeerplekken in Amsterdam. De laadfaciliteiten worden nog verder uitgebreid, de planning daarvoor is nog lopende. Leasemaatschappij Alphabet is de single supplier van de organisatie. Volkswagen, Kia/Hyundai en Tesla zijn de 3 meest populaire automerken onder de leaserijders van PwC.

Interview | Consultancy PwC wil volledig EV-park in 2025 | Fleet&Mobility
Belonen naar gebruik

Interview | Consultancy PwC wil volledig EV-park in 2025

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Wineke Haagsma & Eric Vis. (Beeld: Cindy Bakker)

Wineke Haagsma, hoofd van de duurzaamheidsafdeling van PwC Nederland en EMEA, maakt zich hard voor een duidelijk én voelbaar mvo-beleid. “Het mag best een beetje pijn doen als je voor minder milieubewust kiest.”

Een volledig elektrisch wagenpark in 2025 in Nederland: dat is één van de klimaatdoelstellingen van PwC Nederland. Dat het hier niet gaat om een vrijblijvend streven, maar om keiharde doelen, wordt al snel duidelijk in het gesprek met Wineke Haagsma, director corporate sustainability van PwC voor Nederland en EMEA (Europe, Middle-East & Africa). Als hoofd van de afdeling duurzaamheid spant ze zich met overtuiging in voor een duurzamer en minder milieubelastend langetermijnbeleid en wil ze mensen, eigen medewerkers én opdrachtgevers, op z’n minst bewuster maken van de effecten van hun (mobiliteits)gedrag op het milieu. “De wereld bevindt zich in een klimaatcrisis, dus zo benoem ik dat ook”, aldus Haagsma. “Natuurlijk moeten medewerkers soms wennen aan de nieuwe plannen en ondervinden we soms wel weerstand. Maar het is belangrijk dat voor iedereen duidelijk is voor welke principes PwC staat en wat we daarmee willen bereiken. Uiteindelijk is niemand tegen duurzaamheid, maar wil je dat echt binnen de haarvaten van je hele organisatie geïntegreerd krijgen, dan kan het handig zijn om een stok achter de deur te hebben. Als je in je mobiliteitskeuze bijvoorbeeld voor een minder schone en duurzame optie kiest, dan vind ik dat dat best een beetje pijn mag doen in je portemonnee. Dat betekent wel dat je als werknemer precies moet weten hoe het zit met de kosten en de gevolgen van de gemaakte mobiliteitskeuze.” Pre-covid waren auto’s bij PwC verantwoordelijk voor 43 procent van de Co2-uitstoot; nu ligt dat rond 30 procent.

eric vis pwc cindy bakker 730x604“Mensen willen bestehun gedrag aanpassen, als ze maar weten wat de impact daarvan is”, meent Eric Vis. (Beeld: Cindy Bakker)

Persoonlijk

Dat is één van de redenen waarom PwC onlangs het zogeheten environmental footprint insights (EFI) heeft geïntroduceerd. Via dit platform zien mensen zelf hoeveel CO2 ze uitstoten met hun reisgedrag en het gekozen vervoermiddel. Alle zesduizend medewerkers krijgen een verplichte ESG-cursus (Enviroment, Social en Governance), inclusief een workshop over dit thema.
“We zien dat mensen zeker bereid zijn om meer te doen voor een schoner milieu. Ze willen best hun gedrag aanpassen, maar willen dan ook graag weten wat de impact is van dat gedrag. Dat stimuleert alleen maar om voor meer duurzame opties te kiezen, zoals een elektrische leaseauto, meer OV of een leasefiets. Dat wordt allemaal inzichtelijk via het persoonlijke CO2-dashboard”, vertelt Eric Vis, corporate manager human capital, die vanuit zijn HR-rol nauw samenwerkt met Haagsma. Met de inzet van dit soort gereedschap denkt PwC het bewustzijn van de medewerkers te vergroten, juist omdat meteen duidelijk is wat de consequentie van hun reisgedrag is op het milieu.

De wereld bevindt zich in een klimaatcrisis, dus benoem dat ook zo

Om dat nog eens te benadrukken laat het dashboard bijvoorbeeld ook zien hoeveel bomen er nodig zijn om de uitstoot te absorberen. Met dit nieuweinstrument loopt de organisatie voor op de plannen van het kabinet: vanaf 2023 moeten alle bedrijven met meer dan 100 werknemers de persoonlijke CO2-uitstoot per werknemer registreren in de hoop dat er minder belastende kilometers worden gemaakt. “De gemiddelde leeftijd bij PwC is dertig jaar. Vooral voor jongeren is het een heel normale zaak dat je bewust nadenkt over duurzame mobiliteit. Sterker: die verwachten ook dat je daar als bedrijf bewust mee bezig bent en je beleid daarop hebt afgestemd”, aldus Haagsma. Na het salaris, zijn de mobiliteitsvoorwaarden het tweede belangrijke gespreksonderwerp voor mensen tijdens een sollicitatiegesprek, is de ervaring van Vis. 

Prijscomponent

“Wij zijn geen organisatie die dingen wil verbieden voor zijn medewerkers, maar we kunnen gewenst gedrag wel zoveel mogelijk stimuleren en faciliteren. In ons duurzaamheidsbeleid gaan we uit van de CO2-uitstoot. Dat is namelijk het aspect waar we invloed op hebben in ons mobiliteitsbeleid. Of het nu gaat om vliegtickets of het kiezen voor een leaseauto. Dat beleid is gestoeld op drie pijlers: reductie, compensatie en innovatie. We hebben er een bonus-malussysteem aan gekoppeld om het proces te versnellen. De prijscomponent is een belangrijke stimulans voor mensen”, vertelt Haagsma. Hoe schoner en minder belastend je mobiliteitskeuze, hoe voordeliger het is: daar komt het beleid in het kort op neer. Om welke bedragen het dan gaat, wil PwC niet prijsgeven, omdat dit ‘concurrentiegevoelige informatie’ is. Wel meldt PwC dat de totale autokosten wat hoger zijn door het vernieuwde beleid, vooral door de aanvullende subsidie van PwC voor medewerkers die voor een EV kiezen.
“Kies je voor een elektrische auto, dan komt er geld bovenop je budget. Kies je voor een auto op fossiele brandstof, dan betaal je daar meer voor en zie je dat dus terug in je salaris. Daarbij varieert de looptijd van leasecontracten voor EV’s van drie tot vijf jaar, terwijl de contracten voor auto’s met fossiele brandstoffen beperkt zijn tot twee of drie jaar. Iedereen binnen PwC weet dat we in 2025 stoppen met auto’s op fossiele brandstoffen. De weg daar naartoe proberen we zo duidelijk mogelijk aan te geven. Mensen die nu voor een benzineauto kiezen, weten dat daar straks een einde aan komt en dat kiezen voor een schonere optie een aanzienlijk prijsverschil kan opleveren op hun salarisstrook”, vertelt Vis. “De auto blijft een essentieel onderdeel van het leven van mensen en de keuze heeft consequenties voor de privésituatie. Bijvoorbeeld als je met caravan op vakantie wil. Gelukkig wordt het EV-aanbod steeds gevarieerder en zijn er ook EV’s met een trekhaak. Mobiliteit moet voor iedereen een vrije keuze blijven, daarom verduurzamen we onze mobiliteit op een gefaseerde manier zodat iedereen de tijd heeft eraan te wennen.” PwC heeft zijn leasevloot ondergebracht bij één leasemaatschappij, Alphabet. Het totale wagenpark van de organisatie telt 3.100 auto’s, waarvan 2.000 volledig elektrisch, 950 benzine- en 150 dieselauto’s.

Verwachtingen

Niet alleen zeggen, maar vooral ook doen, is iets waar Haagsma veel waarde aan hecht. “Om de uitstoot te reduceren, zijn we een stap verder gegaan en zijn we de totale uitstoot van CO2 door het bedrijf gaan beprijzen. Die prijs is namelijk ook meteen ons duurzaamheidsbudget. Intern hanteren we een prijs van 100 euro per ton waarmee het budget in één klap van 2 ton naar 2 miljoen ging. Dat kunnen we weer inzetten voor reductiemaatregelen, zoals de inkoop van duurzame kerosine zodat we het milieu minder belasten met zakelijk vliegverkeer.” Vliegen wordt zoveel mogelijk beperkt binnen PwC, de meeste Europese steden moeten verplicht met de trein wordt bereisd. En als er zakelijk wordt gevlogen, heeft de organisatie zich gecommitteerd aan de afname van duurzame kerosine, zogeheten sustainable aviation fuel (SAF). Dit wordt niet geraffineerd uit aardolie, maar geproduceerd uit duurzame bronnen, zoals afgewerkte olie van biologische oorsprong, agrarische residuen of niet-fossiele CO2. Daarvoor heeft PwC een contract afgesloten met SkyNRG, inkooporganisatie van duurzame kerosine die aan zo’n 30 luchtvaartmaatschappijen levert, waaronder KLM. Hiermee is PwC, naar eigen zeggen, de eerste partij die deze stap heeft gezet. “We kopen die duurzame brandstof in en betalen dus extra om te kunnen bijdragen aan een toekomst van duurzame kerosine. Dat is de consequentie van duurzaam beleid. Niet alleen zeggen dat je ermee bezig bent, maar het ook echt doen”, stelt Haagsma. 

PwC in cijfers

PwC heeft zijn hoofdkantoor in Londen. Wereldwijd telt het bureau zo’n 275 duizend werknemers; in Nederland zijn dat er zo’n 6.000, waarvan er 4.400 recht hebben op een leaseauto. De jaaromzet over boekjaar 2020/2021 bedroeg 936 miljoen euro. In ons land heeft PwC 12 kantoren, verspreid over het hele land, met een hoofdvestiging in Amsterdam.
Het wagenpark van PwC telt 3.100 leaseauto’s, die gemiddeld circa 20 duizend kilometer per jaar rijden, pre-corona was dat ruim 30 duizend per jaar. Het wagenpark bestaat uit 2.000 volledig elektrische auto’s, 950 benzine- en 150 dieselauto’s.
PwC heeft de beschikking over 100 laadpalen, waarvan 59 bij de parkeerplekken in Amsterdam. De laadfaciliteiten worden nog verder uitgebreid, de planning daarvoor is nog lopende. Leasemaatschappij Alphabet is de single supplier van de organisatie. Volkswagen, Kia/Hyundai en Tesla zijn de 3 meest populaire automerken onder de leaserijders van PwC.