Auto en fiscus

Laatste update:

Weekers: geen welvaartsverlies door auto van de zaak

Volgens staatssecretaris van Financiën Frans Weekers leidt het huidige gebruik van de auto van de zaak niet tot 100 miljoen euro welvaartsverlies zoals professor Jos van Ommeren stelt in zijn onderzoek (pdf). Dat blijkt uit de antwoorden van Weekers op Kamervragen van leden Bashir en Paulus Jansen (SP).

Volgens Van Ommeren zorgt het gebruik van de auto van de zaak jaarlijks voor een economische schade van zo’n 100 miljoen euro omdat deze auto’s vaak groter en duurder zijn en omdat er veel mee wordt gereden waardoor er files ontstaan. Ook zorgen auto’s van de zaak volgens Van Ommeren voor 16% meer woon-werkverkeer.

Van tafel
Weekers veegt de argumentatie van tafel: “Welvaartsverlies is een breed begrip en gaat bijvoorbeeld ook om in geld gewaardeerde externe effecten. Daarnaast ontstaat de indruk dat in de berekeningen voorbij is gegaan aan de mogelijke welvaartswinst verbonden aan de voordelen van bijvoorbeeld verder weg wonen (meer banen bereikbaar, betere woonomgeving, meer keuze en goedkopere huizen). De berekeningen lijken eveneens voorbij te gaan aan de effecten op overheidsinkomsten.”

Verder is in het onderzoek van Van Ommeren (of het onderzoek waar hij aan refereert, waarin overigens wordt gesproken van een toename van 13% in plaats van 16%) wel een statistisch verband maar geen causaal verband aangetoond tussen de grotere woon-werkafstand en de auto van de zaak, zegt Weekers.

Meer factoren
De staatssecretaris onderschrijft dan ook niet de hoofdconclusie van Van Ommeren: ‘Het belastingsysteem in Nederland heeft een extreem sterke invloed op het mobiliteitsmanagement van bedrijven. Dit systeem stimuleert zeer sterk de auto van de zaak, maar ook het parkeren bij de werkgever, zonder dat hier goede redenen voor zijn.’

Weekers: “Het belastingsysteem heeft wel een invloed op het mobiliteitsmanagement van bedrijven, maar de wijze waarop bedrijven invulling geven aan mobiliteitsmanagement wordt ook door een aantal andere factoren bepaald. Zoals kosten, aantrekkelijk werkgeverschap, maatschappelijk verantwoord ondernemen, bereikbaarheid en imago.”

`Leaserijder betaalt juist te veel`
In een ander recent onderzoek werd geconcludeerd dat de kosten voor de auto van de zaak voor berijders juist buiten proportioneel hoog zijn (lees het artikel hierover in Fleetmotive 2). In een reactie hierop liet het Ministerie van Financiën weten ook niets te voelen voor dit argument. Er wordt weliswaar gekeken naar een bijtellingsysteem waarin wordt betaald naar privé-gebruik, maar dit zal uiteindelijk budget-neutraal moeten gebeuren. 

Deel dit item

Dit artikel is geschreven door

Redactie
Weekers: geen welvaartsverlies door auto van de zaak | Fleet&Mobility

Weekers: geen welvaartsverlies door auto van de zaak

Redactie Redactie
• Laatste update:

Volgens Van Ommeren zorgt het gebruik van de auto van de zaak jaarlijks voor een economische schade van zo’n 100 miljoen euro omdat deze auto’s vaak groter en duurder zijn en omdat er veel mee wordt gereden waardoor er files ontstaan. Ook zorgen auto’s van de zaak volgens Van Ommeren voor 16% meer woon-werkverkeer.

Van tafel
Weekers veegt de argumentatie van tafel: “Welvaartsverlies is een breed begrip en gaat bijvoorbeeld ook om in geld gewaardeerde externe effecten. Daarnaast ontstaat de indruk dat in de berekeningen voorbij is gegaan aan de mogelijke welvaartswinst verbonden aan de voordelen van bijvoorbeeld verder weg wonen (meer banen bereikbaar, betere woonomgeving, meer keuze en goedkopere huizen). De berekeningen lijken eveneens voorbij te gaan aan de effecten op overheidsinkomsten.”

Verder is in het onderzoek van Van Ommeren (of het onderzoek waar hij aan refereert, waarin overigens wordt gesproken van een toename van 13% in plaats van 16%) wel een statistisch verband maar geen causaal verband aangetoond tussen de grotere woon-werkafstand en de auto van de zaak, zegt Weekers.

Meer factoren
De staatssecretaris onderschrijft dan ook niet de hoofdconclusie van Van Ommeren: ‘Het belastingsysteem in Nederland heeft een extreem sterke invloed op het mobiliteitsmanagement van bedrijven. Dit systeem stimuleert zeer sterk de auto van de zaak, maar ook het parkeren bij de werkgever, zonder dat hier goede redenen voor zijn.’

Weekers: “Het belastingsysteem heeft wel een invloed op het mobiliteitsmanagement van bedrijven, maar de wijze waarop bedrijven invulling geven aan mobiliteitsmanagement wordt ook door een aantal andere factoren bepaald. Zoals kosten, aantrekkelijk werkgeverschap, maatschappelijk verantwoord ondernemen, bereikbaarheid en imago.”

`Leaserijder betaalt juist te veel`
In een ander recent onderzoek werd geconcludeerd dat de kosten voor de auto van de zaak voor berijders juist buiten proportioneel hoog zijn (lees het artikel hierover in Fleetmotive 2). In een reactie hierop liet het Ministerie van Financiën weten ook niets te voelen voor dit argument. Er wordt weliswaar gekeken naar een bijtellingsysteem waarin wordt betaald naar privé-gebruik, maar dit zal uiteindelijk budget-neutraal moeten gebeuren.