Auto en fiscus

Laatste update:

‘Bedrijfsfiets gaat verdwijnen’

Het kabinet draait de `fiets van de zaak` de nek om met de werkkostenregeling wkr, stellen Bovag, RAI Vereniging en de Fietsersbond. In deze regeling, die 1 januari van kracht gaat, wordt de fiets samen met 28 andere onbelaste vergoedingen gebundeld. Bijvoorbeeld een kerstpakket, bedrijfsfeest of fitnessabonnement, maar ook de bedrijfsfiets.

Bij de behandeling van het Belastingplan na Prinsjesdag zal blijken of de Tweede Kamer het kabinet volgt met deze regeling. Extraatjes aan werknemers kunnen tot 1,5% van de fiscale loonsom onbelast gegeven worden. Alle giften daarboven worden met maar liefst 80 procent belast. Alleen telefoons, laptops en gereedschappen worden buiten deze regeling apart belastingvrij beschikbaar gesteld.

Inconsequent
Het doel van de werkkostenregeling van het kabinet is een administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Volgens Bovag en RAI Vereniging staat het haaks op het doel van de Green Deal, waarin staatssecretaris Mansveld van het ministerie van I&M stelt binnen vijf jaar vijf procent meer fietsgebruik voor woon-werkverkeer te willen realiseren in Nederland.

Bertho Eckhardt, bondsvoorzitter van Bovag vult aan dat tot voor kort 20 procent van de fietsverkoop gebaseerd was op de fiets van de zaak-regeling. “En TNO bevestigt in een onderzoek dat die regeling van grote invloed is op het fietsgebruik door forenzen. De beslissing van staatssecreatairs Wiebes spoort minder mensen om naar het werk te fietsen.” Olaf de Bruijn, directeur van RAI Vereniging, is van mening dat het stimuleren van de fiets voor woon-werkverkeer een manier is om allerlei doelen op het gebied van volksgezondheid, milieu en bereikbaarheid te realiseren. “Dat een andere bewindsman uit hetzelfde kabinet dan met één pennenstreek het nakomen van die afspraken onmogelijk maakt, is op z’n minst inconsequent te noemen.”

Keuzeregime
De ingangsdatum van de werkkostenregeling was al met een jaar uitgesteld. Voor de verenigingen was dat een jaar langer de tijd om te lobbyen voor het behoud van de fiets van de zaak. Sinds 2011 geldt er een keuzeregime en kunnen bedrijven al gebruik maken van de werkkostenregeling, maar het is niet verplicht. De aparte status van de fiets komt per 1 januari te vervallen als de Tweede Kamer de plannen van het kabinet overneemt.

Deel dit item

Dit artikel is geschreven door

Redactie
‘Bedrijfsfiets gaat verdwijnen’ | Fleet&Mobility

‘Bedrijfsfiets gaat verdwijnen’

Redactie Redactie
• Laatste update:

Bij de behandeling van het Belastingplan na Prinsjesdag zal blijken of de Tweede Kamer het kabinet volgt met deze regeling. Extraatjes aan werknemers kunnen tot 1,5% van de fiscale loonsom onbelast gegeven worden. Alle giften daarboven worden met maar liefst 80 procent belast. Alleen telefoons, laptops en gereedschappen worden buiten deze regeling apart belastingvrij beschikbaar gesteld.

Inconsequent
Het doel van de werkkostenregeling van het kabinet is een administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Volgens Bovag en RAI Vereniging staat het haaks op het doel van de Green Deal, waarin staatssecretaris Mansveld van het ministerie van I&M stelt binnen vijf jaar vijf procent meer fietsgebruik voor woon-werkverkeer te willen realiseren in Nederland.

Bertho Eckhardt, bondsvoorzitter van Bovag vult aan dat tot voor kort 20 procent van de fietsverkoop gebaseerd was op de fiets van de zaak-regeling. “En TNO bevestigt in een onderzoek dat die regeling van grote invloed is op het fietsgebruik door forenzen. De beslissing van staatssecreatairs Wiebes spoort minder mensen om naar het werk te fietsen.” Olaf de Bruijn, directeur van RAI Vereniging, is van mening dat het stimuleren van de fiets voor woon-werkverkeer een manier is om allerlei doelen op het gebied van volksgezondheid, milieu en bereikbaarheid te realiseren. “Dat een andere bewindsman uit hetzelfde kabinet dan met één pennenstreek het nakomen van die afspraken onmogelijk maakt, is op z’n minst inconsequent te noemen.”

Keuzeregime
De ingangsdatum van de werkkostenregeling was al met een jaar uitgesteld. Voor de verenigingen was dat een jaar langer de tijd om te lobbyen voor het behoud van de fiets van de zaak. Sinds 2011 geldt er een keuzeregime en kunnen bedrijven al gebruik maken van de werkkostenregeling, maar het is niet verplicht. De aparte status van de fiets komt per 1 januari te vervallen als de Tweede Kamer de plannen van het kabinet overneemt.