Auto en fiscus

Laatste update:

SMS Parking moet klantgegevens met fiscus delen

SMS Parking moet de parkeergegevens van klanten toch delen met de fiscus. Dat heeft het Gerechtshof Den Bosch bepaald in een hoger beroep. Eerder oordeelde de rechter dat het niet hoefde, maar daarop ging de Staat der Nederlanden in hoger beroep.

Dat meldt AMD Automotive Fiscalisten.

De parkeerdiensten van SMS Parking geven inzicht in het tijdstip waarop een voertuig op een bepaalde plek was. Voor de Belastingdienst is dit waardevolle informatie, onder andere voor de controle van rittenregistraties voor de tegenbewijsregeling van de bijtelling. De Belastingdienst had deze gegevens eerder al bij SMS Parking opgevraagd. De fiscus deed daarbij een beroep op het artikel in de wet dat regelt dat administratieplichtigen gegevens moeten verstrekken die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing van derden.

SMS Parking weigerde dit en kreeg in eerste instantie gelijk van de rechter. De rechtbank Oost-Brabant oordeelde eerder dat de gegevensuitvraag gezien het privacy-aspect buitenproportioneel was.

In hoger beroep is de Staat alsnog in het gelijk gesteld. Het oordeel luidt dat op basis van het grote aantal voertuigen dat gecontroleerd moet worden op aspecten als bijtelling en mrb het een proportionele vraag is van de Belastingdienst. Daarnaast worden parkeergegevens van auto’s die niet tot de te controleren categorieën behoren, na een eerste selectie direct vernietigd. Dat de belastingdienst bij het opvragen van de gegevens nog niet weet of ze voor de belastingheffing van belang kunnen zijn, staat aan het opvragen van de gegevens niet in de weg, aldus het Gerechtshof.

Andere parkeerapps deelden de parkeergegevens van hun klanten al met de fiscus.

Deel dit item

Dit artikel is geschreven door

Redactie
SMS Parking moet klantgegevens met fiscus delen | Fleet&Mobility

SMS Parking moet klantgegevens met fiscus delen

Redactie Redactie
• Laatste update:

Dat meldt AMD Automotive Fiscalisten.

De parkeerdiensten van SMS Parking geven inzicht in het tijdstip waarop een voertuig op een bepaalde plek was. Voor de Belastingdienst is dit waardevolle informatie, onder andere voor de controle van rittenregistraties voor de tegenbewijsregeling van de bijtelling. De Belastingdienst had deze gegevens eerder al bij SMS Parking opgevraagd. De fiscus deed daarbij een beroep op het artikel in de wet dat regelt dat administratieplichtigen gegevens moeten verstrekken die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing van derden.

SMS Parking weigerde dit en kreeg in eerste instantie gelijk van de rechter. De rechtbank Oost-Brabant oordeelde eerder dat de gegevensuitvraag gezien het privacy-aspect buitenproportioneel was.

In hoger beroep is de Staat alsnog in het gelijk gesteld. Het oordeel luidt dat op basis van het grote aantal voertuigen dat gecontroleerd moet worden op aspecten als bijtelling en mrb het een proportionele vraag is van de Belastingdienst. Daarnaast worden parkeergegevens van auto’s die niet tot de te controleren categorieën behoren, na een eerste selectie direct vernietigd. Dat de belastingdienst bij het opvragen van de gegevens nog niet weet of ze voor de belastingheffing van belang kunnen zijn, staat aan het opvragen van de gegevens niet in de weg, aldus het Gerechtshof.

Andere parkeerapps deelden de parkeergegevens van hun klanten al met de fiscus.