Personenauto's

Vervangend vervoer

Bij het slim inplannen van onderhoudswerkzaamheden kunnen de kosten van vervangend vervoer zo laag mogelijk worden gehouden. Door bij regulier onderhoud te kiezen voor een dealer of onafhankelijk autobedrijf dat gevestigd is in de omgeving van uw kantoor kunnen uw berijders hun werkdag zo efficiënt mogelijk benutten en spaart u de kosten van vervangend vervoer uit. Bij schade verzorgt in de regel de verzekeringsmaatschappij of leasemaatschappij het vervangend vervoer. Spreek wel van tevoren af in welke autoklasse uw berijders worden ingedeeld als vervangend vervoer wordt ingezet. Bijvoorbeeld: bij schade één autoklasse lager.

Deel dit item

Dit artikel is geschreven door

Redactie
Vervangend vervoer | Fleet&Mobility

Vervangend vervoer

Redactie Redactie