Praktijkcase

Laatste update:

Vijf tips

In het blad Fleet&Mobility laten wij geregeld vooruitstrevende mobiliteitsmanagers aan het woord. Wij vragen hen bij een interview hun vijf gouden tips voor goed mobiliteitsbeheer te geven. Lees hier de tips uit de meest recente editie.

Fleet&Mobility 3 2016Miranda Koning, contractbeheerder bij Ymere, won in mei van dit jaar de finale van de verkiezing Mobiliteitsmanager van het Jaar 2016. 

1. Vertaal de vraag die je krijgt uit de organisatie; een plan is alleen succesvol als het breed gedragen wordt.2. Ga projectmatig te werk en neem de rol van coördinator op je.3. Neem de gebruiker als uitgangspunt.4. Weet waarvoor je het doet, heb een duidelijk doel voor ogen.5. Kijk om je heen, er zijn veel leuke initiatieven op de markt die je kunt inzetten.

Fleet&Mobility 2 2016John de Gier, manager supply chain management indirect material bij Siemens, en Edwin van Dusseldorp, finance projectmanager bij Siemens, hebben samen een nieuw mobiliteitsbeleid voor het concern samengesteld en uitgerold. 

1. Maak capaciteit vrij in het bedrijf om de implementatie te begeleiden.
2. Ga communicatie niet uit de weg.
3. Maak gebruik van externe partijen om je beleid goed tegen het licht te houden.
4. Betrek alle stakeholders zo vroeg mogelijk in het proces.
5. Meten is weten: met een ritregistratiesysteem wordt alles inzichtelijk. 

Fleet&Mobility 1 2016
Harry Hofman, manager mvo bij Strukton, en Geert Hoek, directeur Strukton Worksphere, zijn verantwoordelijk voor het mobiliteitsbeleid van technologiebedrijf Strukton.

1. De directie moet het goede voorbeeld geven, zonder een uitzonderingspositie voor zichzelf te creëren.
2. Jongeren zijn veel minder bezig met bezit, en veel meer met zingeving. Zelfontplooiing is belangrijk voor ze, houd daar rekening mee bij het opstellen van een mobiliteitsbeleid.
3. Het moet voor medewerkers logisch zijn om duurzaam te handelen, niet moeilijk.
4. Een CO2-besparingsbeleid moet ingebed worden in de profit-doelstelling van het bedrijf. Anders wordt het een geitenwollensokkenproject.
5. Alles meten en rapporteren. Data uit de auto`s worden steeds belangrijker om beleid op te maken.  

Fleet&Mobility 4 2015
Tristan Duin is wagenparkbeherder bij groothandelsbedrijf Pontmeyer.

1. Laat je niet leiden door die ene leaseprijs van die ene auto. Maak alle kosten inzichtelijk die gemoeid zijn met de inzet van de auto gedurende de hele termijn. Vergeet daarbij niet de interactie met de berijders.
2. Blijf de kosten voortdurend monitoren en neem direct actie bij afwijkingen; bijvoorbeeld als het aantal schades of het verbruik toeneemt.
3. Laat het administratieve proces tussen leasemaatschappij en eigen administratie zo efficiënt mogelijk verlopen.
4. Lift zoveel mogelijk mee op inkoopvoordelen van een leasemaatschappij die bijvoorbeeld bepaalde automodellen met hogere korting dan gebruikelijk kunnen inkopen.
5. Zoek het partnership op; verwacht van een leasemaatschappij ook dat ze meedenken om kosten te besparen.

Fleet&Mobility 3 2015
Daan Bieleveld is global mobility manager bij chemiebedrijf DSM Nederland en is uitgeroepen tot Mobiliteitsmanager van het Jaar 2015.

1. Maak de impact van mobiliteit op bijvoorbeeld de eco-footprint inzichtelijk, ook voor de medewerkers. Het gaat hand in hand met besparingen op brandstof en schades.
2. Een mobiliteitsbudget kan interessant zijn, maar hou rekening met gemiste besparingen wanneer er minder regie is. Zo kan een zakelijk ingekochte kilometer per saldo goedkoper zijn dan het vergoeden daarvan.
3. Informeer bij de implementatie van een privélease-regeling medewerkers over de impact die een privéleasecontract kan hebben, bijvoorbeeld op de aanvraag van een hypotheek.
4. Autodeelconcepten kunnen voordelen bieden op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en kosten. En je kunt efficiënter gebruik maken van de huidige zakelijke vloot.
5. Bewaar je oude ideeën. De kracht van het juiste moment mag niet worden onderschat. 

Fleet&Mobility 2 2015
Arjan de Heer en Marit van Sint Annaland zijn verantwoordelijk voor het mobiliteitsbeleid bij juridisch dienstverlener Arag.

1. Luister goed naar je medewerkers. Zij weten vaak meer dan jij en willen vaak zelf ook CO2 besparen.
2. Zorg voor draagvlak in de organisatie door medewerkers bij je plannen te betrekken. 
3. Betrek vooral het management en de directie bij de plannen. We hebben zelf één MT-lid al zover dat hij vaak op de fiets komt.
4. Geef inzicht in de resultaten en communiceer over successen die geboekt zijn.
5. Leer van anderen, volg trends en ontwikkelingen. Door bij de U15 aangesloten te zijn, horen wij wat er speelt.

Fleet&Mobility 1 2015
Coen Krol, mobility manager bij Accenture, zet in op duurzaamheid, betaalbaarheid en flexibiliteit.

1. Bepaal een strategie, gebruik dat als ijkpunt en beoordeel nieuwe projecten en initiatieven aan de hand daarvan.
2. Kijk bij de beleidskeuzes vooral naar het reisgedrag van medewerkers, zodat de juiste duurzame en flexibele mogelijkheden ingezet kunnen worden.
3. Laat je niet tegenhouden door beren op de weg. Om tot vernieuwing te komen moet je risico’s durven nemen.
4. Prikkel medewerkers tot goed gedrag. Bij ons kiest inmiddels 25 procent van de consultants voor een mobiliteitsbudget in plaats van een leaseauto dankzij positieve stimulering.
5. Creëer een breder draagvlak binnen je organisatie door meerdere afdelingen bij je plannen te betrekken.

Fleet&Mobility 4 2014
Rob Hoogsteder, fleetmanager softwarebedrijf Exact, wil binnen vijf jaar en zero emission wagenpark.

1. Wees altijd aanspreekbaar en zichtbaar voor berijders. Heb persoonlijk contact bij afleveringen en bij schade. Ontzorg de mensen van hun autobesognes, zodat zij zich kunnen concentreren op hun werk.
2. Regel een `strak proces` voor tijdrovende operationele processen zoals het bestellen van de auto, de afleveringen van auto en tankpas en de facturatie.
3. Wees uiterst kritisch op de voorgeschotelde verbruikscijfers van auto’s.
4. Bespaar zoveel mogelijk op huurauto’s. Het is een dure post die vaak onnodig is.
5. Laat schade zelf taxeren. Als de uiteindelijke factuur tien procent afwijkt van mijn taxatie, krijg ik een belletje.

Fleet&Mobility 3 2014
Jeroen Goossen, manager mobility USG People, stapt met het gehele wagenpark over op leasen per kilometer.

1. Zorg bij het aanpassen van het mobiliteitsbeleid voor een breed draagvlak. Het is erg belangrijk hoe je een verandering brengt. Betrek de medezeggenschapsraad, de ondernemingsraad en de belangrijkste stakeholders bij je plannen en zorg dat ze achter je staan. 
2. Durf buiten de gebaande paden te treden. Vaak willen fleetmanagers de leveranciers en de berijders tevreden houden. Dan zal er nooit iets veranderen.
3. Neem een specialist in de arm en laat alles goed doorrekenen. Dan is tip 1 ook beter haalbaar.
4. Gun jezelf de tijd. Het zijn geen trajecten die in drie maanden te realiseren zijn.
5. Let op het ‘low hanging fruit’. Met kleine ingrepen zijn ook al veel kosten te besparen. Denk daarbij aan de inkoopcondities, hercalculaties en leasecontracten. Maak gebruik van de slechte automarkt.

 

Deel dit item

Dit artikel is geschreven door

Redactie
Vijf tips | Fleet&Mobility
Praktijkcase

Laatste update:

Vijf tips

In het blad Fleet&Mobility laten wij geregeld vooruitstrevende mobiliteitsmanagers aan het woord. Wij vragen hen bij een interview hun vijf gouden tips voor goed mobiliteitsbeheer te geven. Lees hier de tips uit de meest recente editie.

Fleet&Mobility 3 2016Miranda Koning, contractbeheerder bij Ymere, won in mei van dit jaar de finale van de verkiezing Mobiliteitsmanager van het Jaar 2016. 

1. Vertaal de vraag die je krijgt uit de organisatie; een plan is alleen succesvol als het breed gedragen wordt.2. Ga projectmatig te werk en neem de rol van coördinator op je.3. Neem de gebruiker als uitgangspunt.4. Weet waarvoor je het doet, heb een duidelijk doel voor ogen.5. Kijk om je heen, er zijn veel leuke initiatieven op de markt die je kunt inzetten.

Fleet&Mobility 2 2016John de Gier, manager supply chain management indirect material bij Siemens, en Edwin van Dusseldorp, finance projectmanager bij Siemens, hebben samen een nieuw mobiliteitsbeleid voor het concern samengesteld en uitgerold. 

1. Maak capaciteit vrij in het bedrijf om de implementatie te begeleiden.
2. Ga communicatie niet uit de weg.
3. Maak gebruik van externe partijen om je beleid goed tegen het licht te houden.
4. Betrek alle stakeholders zo vroeg mogelijk in het proces.
5. Meten is weten: met een ritregistratiesysteem wordt alles inzichtelijk. 

Fleet&Mobility 1 2016
Harry Hofman, manager mvo bij Strukton, en Geert Hoek, directeur Strukton Worksphere, zijn verantwoordelijk voor het mobiliteitsbeleid van technologiebedrijf Strukton.

1. De directie moet het goede voorbeeld geven, zonder een uitzonderingspositie voor zichzelf te creëren.
2. Jongeren zijn veel minder bezig met bezit, en veel meer met zingeving. Zelfontplooiing is belangrijk voor ze, houd daar rekening mee bij het opstellen van een mobiliteitsbeleid.
3. Het moet voor medewerkers logisch zijn om duurzaam te handelen, niet moeilijk.
4. Een CO2-besparingsbeleid moet ingebed worden in de profit-doelstelling van het bedrijf. Anders wordt het een geitenwollensokkenproject.
5. Alles meten en rapporteren. Data uit de auto`s worden steeds belangrijker om beleid op te maken.  

Fleet&Mobility 4 2015
Tristan Duin is wagenparkbeherder bij groothandelsbedrijf Pontmeyer.

1. Laat je niet leiden door die ene leaseprijs van die ene auto. Maak alle kosten inzichtelijk die gemoeid zijn met de inzet van de auto gedurende de hele termijn. Vergeet daarbij niet de interactie met de berijders.
2. Blijf de kosten voortdurend monitoren en neem direct actie bij afwijkingen; bijvoorbeeld als het aantal schades of het verbruik toeneemt.
3. Laat het administratieve proces tussen leasemaatschappij en eigen administratie zo efficiënt mogelijk verlopen.
4. Lift zoveel mogelijk mee op inkoopvoordelen van een leasemaatschappij die bijvoorbeeld bepaalde automodellen met hogere korting dan gebruikelijk kunnen inkopen.
5. Zoek het partnership op; verwacht van een leasemaatschappij ook dat ze meedenken om kosten te besparen.

Fleet&Mobility 3 2015
Daan Bieleveld is global mobility manager bij chemiebedrijf DSM Nederland en is uitgeroepen tot Mobiliteitsmanager van het Jaar 2015.

1. Maak de impact van mobiliteit op bijvoorbeeld de eco-footprint inzichtelijk, ook voor de medewerkers. Het gaat hand in hand met besparingen op brandstof en schades.
2. Een mobiliteitsbudget kan interessant zijn, maar hou rekening met gemiste besparingen wanneer er minder regie is. Zo kan een zakelijk ingekochte kilometer per saldo goedkoper zijn dan het vergoeden daarvan.
3. Informeer bij de implementatie van een privélease-regeling medewerkers over de impact die een privéleasecontract kan hebben, bijvoorbeeld op de aanvraag van een hypotheek.
4. Autodeelconcepten kunnen voordelen bieden op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en kosten. En je kunt efficiënter gebruik maken van de huidige zakelijke vloot.
5. Bewaar je oude ideeën. De kracht van het juiste moment mag niet worden onderschat. 

Fleet&Mobility 2 2015
Arjan de Heer en Marit van Sint Annaland zijn verantwoordelijk voor het mobiliteitsbeleid bij juridisch dienstverlener Arag.

1. Luister goed naar je medewerkers. Zij weten vaak meer dan jij en willen vaak zelf ook CO2 besparen.
2. Zorg voor draagvlak in de organisatie door medewerkers bij je plannen te betrekken. 
3. Betrek vooral het management en de directie bij de plannen. We hebben zelf één MT-lid al zover dat hij vaak op de fiets komt.
4. Geef inzicht in de resultaten en communiceer over successen die geboekt zijn.
5. Leer van anderen, volg trends en ontwikkelingen. Door bij de U15 aangesloten te zijn, horen wij wat er speelt.

Fleet&Mobility 1 2015
Coen Krol, mobility manager bij Accenture, zet in op duurzaamheid, betaalbaarheid en flexibiliteit.

1. Bepaal een strategie, gebruik dat als ijkpunt en beoordeel nieuwe projecten en initiatieven aan de hand daarvan.
2. Kijk bij de beleidskeuzes vooral naar het reisgedrag van medewerkers, zodat de juiste duurzame en flexibele mogelijkheden ingezet kunnen worden.
3. Laat je niet tegenhouden door beren op de weg. Om tot vernieuwing te komen moet je risico’s durven nemen.
4. Prikkel medewerkers tot goed gedrag. Bij ons kiest inmiddels 25 procent van de consultants voor een mobiliteitsbudget in plaats van een leaseauto dankzij positieve stimulering.
5. Creëer een breder draagvlak binnen je organisatie door meerdere afdelingen bij je plannen te betrekken.

Fleet&Mobility 4 2014
Rob Hoogsteder, fleetmanager softwarebedrijf Exact, wil binnen vijf jaar en zero emission wagenpark.

1. Wees altijd aanspreekbaar en zichtbaar voor berijders. Heb persoonlijk contact bij afleveringen en bij schade. Ontzorg de mensen van hun autobesognes, zodat zij zich kunnen concentreren op hun werk.
2. Regel een `strak proces` voor tijdrovende operationele processen zoals het bestellen van de auto, de afleveringen van auto en tankpas en de facturatie.
3. Wees uiterst kritisch op de voorgeschotelde verbruikscijfers van auto’s.
4. Bespaar zoveel mogelijk op huurauto’s. Het is een dure post die vaak onnodig is.
5. Laat schade zelf taxeren. Als de uiteindelijke factuur tien procent afwijkt van mijn taxatie, krijg ik een belletje.

Fleet&Mobility 3 2014
Jeroen Goossen, manager mobility USG People, stapt met het gehele wagenpark over op leasen per kilometer.

1. Zorg bij het aanpassen van het mobiliteitsbeleid voor een breed draagvlak. Het is erg belangrijk hoe je een verandering brengt. Betrek de medezeggenschapsraad, de ondernemingsraad en de belangrijkste stakeholders bij je plannen en zorg dat ze achter je staan. 
2. Durf buiten de gebaande paden te treden. Vaak willen fleetmanagers de leveranciers en de berijders tevreden houden. Dan zal er nooit iets veranderen.
3. Neem een specialist in de arm en laat alles goed doorrekenen. Dan is tip 1 ook beter haalbaar.
4. Gun jezelf de tijd. Het zijn geen trajecten die in drie maanden te realiseren zijn.
5. Let op het ‘low hanging fruit’. Met kleine ingrepen zijn ook al veel kosten te besparen. Denk daarbij aan de inkoopcondities, hercalculaties en leasecontracten. Maak gebruik van de slechte automarkt.

 

Deel dit item

Dit artikel is geschreven door

Redactie