Mobiliteitsoplossingen Overig

Laatste update:

Tour de Force promoot fiets als alternatief voor auto en ov

Bij het station in Zwolle ging onlangs een ondergrondse fietsenstalling open die plek biedt aan 5.800 fietsen. (Foto: Ministerie van IenW)

Het samenwerkingsverband Tour de Force heeft het plan Nationaal toekomstbeeld fiets op hoofdlijnen gepresenteerd.

Om het fietsbeleid in Nederland te verbeteren hebben 23 partijen, waaronder gemeenten, provincies en het rijk, hun krachten gebundeld in Tour de Force. De organisatie presenteerde deze week het plan, Nationaal toekomstbeeld fiets op hoofdlijnen. Hierin stellen staatssecretaris van IeW, Stientje van Veldhoven en Henk Brink, voorzitter Tour de Force, onder andere investeringen voor in goede fietsenstallingen zodat je makkelijk kunt overstappen op bus, trein of auto. Doel van de plannen is om het gebruik van de fiets te stimuleren als aantrekkelijk alternatief naast de auto en het openbaar vervoer.

“Fietsen zit in ons DNA”, aldus Van Veldhoven. “De fiets is een ideale optie, maar ook daarvoor zijn investeringen nodig. Heel goed dus dat partijen gezamenlijk hun schouders eronder zetten om de potentie van de fiets nog beter te benutten.” De staatssecretaris presenteerde de plannen tijdens de opening van de nieuwe, ondergrondse fietsenstalling op het Stationsplein in Zwolle. De stalling biedt ruimte aan 5.800 fietsen en is tegelijkertijd één van de groenste stallingen, aldus het ministerie. Via speciale infiltratiekratten vangt de stalling namelijk ook regenwater op en kan het fungeren als een waterberging. 

Investeringen

De gemeenten, provincies en vervoerregio’s hebben de afgelopen periode op een rijtje gezet wat er nodig is voor een goed landelijk dekkend netwerk van fietsroutes en fietsenstallingen. Om dit te kunnen realiseren zouden enkele miljarden euro’s nodig zijn. In het najaar wordt een nader uitgewerkt plan gepresenteerd, dat als basis dient voor toekomstige investeringsbeslissingen. 

Tour de Force promoot fiets als alternatief voor auto en ov | Fleet&Mobility

Tour de Force promoot fiets als alternatief voor auto en ov

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Bij het station in Zwolle ging onlangs een ondergrondse fietsenstalling open die plek biedt aan 5.800 fietsen. (Foto: Ministerie van IenW)

Om het fietsbeleid in Nederland te verbeteren hebben 23 partijen, waaronder gemeenten, provincies en het rijk, hun krachten gebundeld in Tour de Force. De organisatie presenteerde deze week het plan, Nationaal toekomstbeeld fiets op hoofdlijnen. Hierin stellen staatssecretaris van IeW, Stientje van Veldhoven en Henk Brink, voorzitter Tour de Force, onder andere investeringen voor in goede fietsenstallingen zodat je makkelijk kunt overstappen op bus, trein of auto. Doel van de plannen is om het gebruik van de fiets te stimuleren als aantrekkelijk alternatief naast de auto en het openbaar vervoer.

“Fietsen zit in ons DNA”, aldus Van Veldhoven. “De fiets is een ideale optie, maar ook daarvoor zijn investeringen nodig. Heel goed dus dat partijen gezamenlijk hun schouders eronder zetten om de potentie van de fiets nog beter te benutten.” De staatssecretaris presenteerde de plannen tijdens de opening van de nieuwe, ondergrondse fietsenstalling op het Stationsplein in Zwolle. De stalling biedt ruimte aan 5.800 fietsen en is tegelijkertijd één van de groenste stallingen, aldus het ministerie. Via speciale infiltratiekratten vangt de stalling namelijk ook regenwater op en kan het fungeren als een waterberging. 

Investeringen

De gemeenten, provincies en vervoerregio’s hebben de afgelopen periode op een rijtje gezet wat er nodig is voor een goed landelijk dekkend netwerk van fietsroutes en fietsenstallingen. Om dit te kunnen realiseren zouden enkele miljarden euro’s nodig zijn. In het najaar wordt een nader uitgewerkt plan gepresenteerd, dat als basis dient voor toekomstige investeringsbeslissingen.