Onderzoek: EV breekt door fossiele brandstoffen blijven
Personenauto's

Laatste update:

Thema brandstof | Europa omarmt de elektrische auto

Steeds meer Europeanen kunnen en zullen in elektrische auto’s gaan rijden. De kans dat de meeste van die voertuigen straks uit China komen, is groot. De brandstofmotor blijkt ondanks alles een blijvertje. En Europa’s grootste automotive-kansen liggen op het gebied van The Internet of Things. Onderzoekers van Leaseplan en KPMG wierpen een blik op de toekomst van (elektrische) mobiliteit in Europa. 

Voor steeds meer Europeanen wordt rijden in een elektrisch voertuig een haalbare optie. Dit is de hoofdconclusie uit de EV Readiness Index van Leaseplan, die in januari werd gepubliceerd. Volgens die index, een uitgebreide analyse van de gereedheid van 22 Europese landen voor de ‘elektrische autorevolutie’, zijn alle Europese landen goed op weg om de EV te omarmen, al zijn er duidelijke regionale verschillen in de snelheid en omvang daarvan. Van de onderzochte landen zijn Noorwegen, Nederland, Zweden en Oostenrijk het best voorbereid op de massale inzet van elektrische auto’s. De belangrijkste redenen voor die grotere EV-gereedheid zijn volgens Leaseplan voornamelijk verbeteringen in de laadinfrastructuur en een grotere beschikbaarheid van elektrische voertuigen (met een grotere actieradius), waardoor de consument steeds beter een bewuste keuze voor elektrisch rijden kan maken.

Leaseplan pleit ervoor dat beleidsmakers hun inspanningen opvoeren en gezamenlijk actie ondernemen op het gebied van voertuigbelasting en infrastructuur om van elektrisch rijden voor iedereen in Europa een haalbare optie te maken. Leaseplan-directeur Tex Gunning verwacht dat het in Nederland mogelijk is om in 2030 alleen nog nieuwe batterij-auto’s te verkopen. “Het modellenaanbod is dan groot genoeg, en met de toenemende vraag gaan de kosten omlaag. En als China ook de transitie naar EV’s versnelt, gaat het helemaal hard. Ik verwacht wel dat vrachtwagens vooral op waterstof zullen rijden. Het lijkt me onmogelijk om die met een batterij aan te sturen. Voor vrachtwagens kan het redelijk snel gaan als er in infrastructuur wordt geïnvesteerd.” Dat neemt niet weg dat er regionale verschillen zijn, ook binnen Nederland. “Ik zie de verschillen per regio en stad groter worden. Het vervoerbeleid wordt steeds meer regionaal of lokaal bepaald, omdat bijvoorbeeld het probleem van vervuiling in een stad groter is dan in een dorp. Burgemeesters krijgen meer over mobiliteit te vertellen dan landelijke overheden.”Lees het hier interview met Leaseplan-ceo Tex Gunning over de afgeketste beursgang en de EV-filosofie van het leasebedrijf.

Voortouw

In zijn jaarlijkse Global Automotive Executive Survey 2019 dicht ook adviesbureau KPMG de EV een grote toekomst toe, bij monde van de 1.000 executives uit de autobranche die aan het onderzoek meededen. Zij verwachten dat China op korte termijn de grootste producent van volledig elektrische voertuigen is. “Ook omdat het land één van de drie grootste producenten van batterijcomponenten is”, zegt Loek Kramer, partner bij KPMG in Nederland. En de beschikbaarheid van ruwe grondstoffen is volgens driekwart van de executives én volgens een groot deel van de tweeduizend consumenten die ook voor het onderzoek zijn geraadpleegd, medebepalend voor de aandrijflijntechnologie die in het betreffende land wordt gekozen. Mede door de regierol van China bouwt de batterij-EV een flinke voorsprong op ten faveure van de waterstofvariant, stellen de onderzoekers van KPMG.

Leaseplan: meer EV’s, meer laadpunten, meer overheidssteun in Europa

Als belangrijkste conclusies uit zijn onderzoek noemt Leaseplan:

 • Finland (+7 plaatsen), Duitsland (+4) en Portugal (+4) hebben hun EV-positie aanzienlijk verbeterd, dankzij een betere laadinfrastructuur, een hoger percentage EV-registraties en stimuleringsmaatregelen van de overheid;
 • Het marktaandeel van EV’s ligt in Portugal (3,1%), Nederland (5,1%), Finland (5,2%) en Zweden (7,6%) rond de 5 procent; Noorwegen blijft de onbetwiste leider: 53% van alle nieuw geregistreerde voertuigen is daar een EV;
 • Nederland heeft de meeste openbare laadpunten (83.196), gevolgd door Duitsland (37.405) en Frankrijk (34.558). Nederland heeft 4,8 laadpunten per 1.000 inwoners, Noorwegen 4,5 en Luxemburg 1,9;
 • Oostenrijk, Ierland, Duitsland en Nederland scoorden het hoogst op het gebied van overheidssteun voor elektrische voertuigen, waaronder aankoopsubsidies, registratiebelastingvoordelen, voordelen op het gebied van eigendomsbelasting, vennootschapsbelastingvoordelen en BTW-voordelen.

“Landen die over veel ruwe grondstoffen beschikken zoals olie en gas, zich zullen concentreren op verbrandingsmotoren en brandstofcellen”, zegt Kramer. “Dat geldt bijvoorbeeld voor de VS. Landen die over veel grondstoffen beschikken voor de ontwikkeling van elektrische batterijen, zoals China, zullen zich focussen op elektrische aandrijving. Chinese managers verwachten dat in 2040 zo’n 35 procent van de voertuigen in het land volledig elektrisch zal zijn.” Behalve de beschikbaarheid van grondstoffen speelt ook de politiek een rol. “In Nederland was Tesla nooit zo succesvol geweest zonder subsidie”, aldus Kramer. Volgens 77 procent van de ondervraagde executives is de politiek bepalend voor de technologische agenda in plaats van de OEM’S, “hoewel ook die wordt gedreven door de industriepolitiek”.

Focus per regio

KPMG verdeelt de wereld in drie sleutelregio’s die bepalend zijn voor de ontwikkelingen in de autobranche: Azië, Noord-Amerika en Europa. Omdat deze drie continenten ieder een eigen focus zullen kiezen, zullen er ook in 2040 nog veel soorten aandrijving naast elkaar bestaan, denken de deelnemers aan het onderzoek. Kramer: “Batterij-aangedreven elektrische auto’s nemen zo’n 30 procent voor hun rekening, hybridevoertuigen 25 procent, voertuigen met brandstofcellen 23 procent en auto’s met een interne verbrandingsmotor ook 23 procent.” In de survey van 2017 verwachtten de managers nog een min of meer gelijke verdeling tussen de waterstofauto, brandstofauto en de BEV. Een jaar daarvoor werd de verbrandingsmotor nog zo goed als afgeschreven. Onlangs zei PSA-ceo Carlos Tavares nog dat in Europa de diesel-hybride de ideale technologie is om de CO2-emissiedoelstellingen te halen.

KPMG: kennis is macht

De kansen van West-Europa om een rol te kunnen blijven spelen in de automotive liggen in de kenniseconomie en The Internet of Things. China gaat de EV-productie naar verwachting domineren. Andere opvallende conclusies:

 • 67 procent van de ondervraagden verwacht dat in 2030 slechts 5 procent van de autoproductie in West-Europa plaatsvindt (nu is dat nog 15 procent);
 • 92 procent verwacht dat de aftermarket onderdeel wordt van de OEM-kolom;
 • In plaats van de concurrentie wordt samenwerking gezocht met ICT-bedrijven om de EV en connected car te kunnen uitrollen;
 • De helft van de respondenten verwacht dat het aantal retail-outlets met 30 tot 50 procent afneemt;
 • Het product auto blijft de drijvende kracht achter de retailstrategie, zegt 80 procent, maar dan wel vanuit dienstverlening in plaats van verkoop.
Thema brandstof | Europa omarmt de elektrische auto | Fleet&Mobility
Onderzoek: EV breekt door fossiele brandstoffen blijven

Thema brandstof | Europa omarmt de elektrische auto

Luberto van Buiten Luberto van Buiten
• Laatste update:

Voor steeds meer Europeanen wordt rijden in een elektrisch voertuig een haalbare optie. Dit is de hoofdconclusie uit de EV Readiness Index van Leaseplan, die in januari werd gepubliceerd. Volgens die index, een uitgebreide analyse van de gereedheid van 22 Europese landen voor de ‘elektrische autorevolutie’, zijn alle Europese landen goed op weg om de EV te omarmen, al zijn er duidelijke regionale verschillen in de snelheid en omvang daarvan. Van de onderzochte landen zijn Noorwegen, Nederland, Zweden en Oostenrijk het best voorbereid op de massale inzet van elektrische auto’s. De belangrijkste redenen voor die grotere EV-gereedheid zijn volgens Leaseplan voornamelijk verbeteringen in de laadinfrastructuur en een grotere beschikbaarheid van elektrische voertuigen (met een grotere actieradius), waardoor de consument steeds beter een bewuste keuze voor elektrisch rijden kan maken.

Leaseplan pleit ervoor dat beleidsmakers hun inspanningen opvoeren en gezamenlijk actie ondernemen op het gebied van voertuigbelasting en infrastructuur om van elektrisch rijden voor iedereen in Europa een haalbare optie te maken. Leaseplan-directeur Tex Gunning verwacht dat het in Nederland mogelijk is om in 2030 alleen nog nieuwe batterij-auto’s te verkopen. “Het modellenaanbod is dan groot genoeg, en met de toenemende vraag gaan de kosten omlaag. En als China ook de transitie naar EV’s versnelt, gaat het helemaal hard. Ik verwacht wel dat vrachtwagens vooral op waterstof zullen rijden. Het lijkt me onmogelijk om die met een batterij aan te sturen. Voor vrachtwagens kan het redelijk snel gaan als er in infrastructuur wordt geïnvesteerd.” Dat neemt niet weg dat er regionale verschillen zijn, ook binnen Nederland. “Ik zie de verschillen per regio en stad groter worden. Het vervoerbeleid wordt steeds meer regionaal of lokaal bepaald, omdat bijvoorbeeld het probleem van vervuiling in een stad groter is dan in een dorp. Burgemeesters krijgen meer over mobiliteit te vertellen dan landelijke overheden.”Lees het hier interview met Leaseplan-ceo Tex Gunning over de afgeketste beursgang en de EV-filosofie van het leasebedrijf.

Voortouw

In zijn jaarlijkse Global Automotive Executive Survey 2019 dicht ook adviesbureau KPMG de EV een grote toekomst toe, bij monde van de 1.000 executives uit de autobranche die aan het onderzoek meededen. Zij verwachten dat China op korte termijn de grootste producent van volledig elektrische voertuigen is. “Ook omdat het land één van de drie grootste producenten van batterijcomponenten is”, zegt Loek Kramer, partner bij KPMG in Nederland. En de beschikbaarheid van ruwe grondstoffen is volgens driekwart van de executives én volgens een groot deel van de tweeduizend consumenten die ook voor het onderzoek zijn geraadpleegd, medebepalend voor de aandrijflijntechnologie die in het betreffende land wordt gekozen. Mede door de regierol van China bouwt de batterij-EV een flinke voorsprong op ten faveure van de waterstofvariant, stellen de onderzoekers van KPMG.

Leaseplan: meer EV’s, meer laadpunten, meer overheidssteun in Europa

Als belangrijkste conclusies uit zijn onderzoek noemt Leaseplan:

 • Finland (+7 plaatsen), Duitsland (+4) en Portugal (+4) hebben hun EV-positie aanzienlijk verbeterd, dankzij een betere laadinfrastructuur, een hoger percentage EV-registraties en stimuleringsmaatregelen van de overheid;
 • Het marktaandeel van EV’s ligt in Portugal (3,1%), Nederland (5,1%), Finland (5,2%) en Zweden (7,6%) rond de 5 procent; Noorwegen blijft de onbetwiste leider: 53% van alle nieuw geregistreerde voertuigen is daar een EV;
 • Nederland heeft de meeste openbare laadpunten (83.196), gevolgd door Duitsland (37.405) en Frankrijk (34.558). Nederland heeft 4,8 laadpunten per 1.000 inwoners, Noorwegen 4,5 en Luxemburg 1,9;
 • Oostenrijk, Ierland, Duitsland en Nederland scoorden het hoogst op het gebied van overheidssteun voor elektrische voertuigen, waaronder aankoopsubsidies, registratiebelastingvoordelen, voordelen op het gebied van eigendomsbelasting, vennootschapsbelastingvoordelen en BTW-voordelen.

“Landen die over veel ruwe grondstoffen beschikken zoals olie en gas, zich zullen concentreren op verbrandingsmotoren en brandstofcellen”, zegt Kramer. “Dat geldt bijvoorbeeld voor de VS. Landen die over veel grondstoffen beschikken voor de ontwikkeling van elektrische batterijen, zoals China, zullen zich focussen op elektrische aandrijving. Chinese managers verwachten dat in 2040 zo’n 35 procent van de voertuigen in het land volledig elektrisch zal zijn.” Behalve de beschikbaarheid van grondstoffen speelt ook de politiek een rol. “In Nederland was Tesla nooit zo succesvol geweest zonder subsidie”, aldus Kramer. Volgens 77 procent van de ondervraagde executives is de politiek bepalend voor de technologische agenda in plaats van de OEM’S, “hoewel ook die wordt gedreven door de industriepolitiek”.

Focus per regio

KPMG verdeelt de wereld in drie sleutelregio’s die bepalend zijn voor de ontwikkelingen in de autobranche: Azië, Noord-Amerika en Europa. Omdat deze drie continenten ieder een eigen focus zullen kiezen, zullen er ook in 2040 nog veel soorten aandrijving naast elkaar bestaan, denken de deelnemers aan het onderzoek. Kramer: “Batterij-aangedreven elektrische auto’s nemen zo’n 30 procent voor hun rekening, hybridevoertuigen 25 procent, voertuigen met brandstofcellen 23 procent en auto’s met een interne verbrandingsmotor ook 23 procent.” In de survey van 2017 verwachtten de managers nog een min of meer gelijke verdeling tussen de waterstofauto, brandstofauto en de BEV. Een jaar daarvoor werd de verbrandingsmotor nog zo goed als afgeschreven. Onlangs zei PSA-ceo Carlos Tavares nog dat in Europa de diesel-hybride de ideale technologie is om de CO2-emissiedoelstellingen te halen.

KPMG: kennis is macht

De kansen van West-Europa om een rol te kunnen blijven spelen in de automotive liggen in de kenniseconomie en The Internet of Things. China gaat de EV-productie naar verwachting domineren. Andere opvallende conclusies:

 • 67 procent van de ondervraagden verwacht dat in 2030 slechts 5 procent van de autoproductie in West-Europa plaatsvindt (nu is dat nog 15 procent);
 • 92 procent verwacht dat de aftermarket onderdeel wordt van de OEM-kolom;
 • In plaats van de concurrentie wordt samenwerking gezocht met ICT-bedrijven om de EV en connected car te kunnen uitrollen;
 • De helft van de respondenten verwacht dat het aantal retail-outlets met 30 tot 50 procent afneemt;
 • Het product auto blijft de drijvende kracht achter de retailstrategie, zegt 80 procent, maar dan wel vanuit dienstverlening in plaats van verkoop.