Laatste update:

Bedrijven investeren weer meer in bedrijfsauto’s en ICT

De investeringsbereidheid van bedrijven is het afgelopen half jaar met 6 procentpunt gestegen van 36 naar 44 procent. Vooral bedrijfsauto’s en IT-hardware zijn in trek.

Dat blijkt uit de Nederlandse Investeringsmonitor van de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL) in samenwerking met onderzoeksbureau GfK.

Van de ondervraagde bedrijven verwacht 81 procent in de komende drie jaar een investering te gaan doen, tegenover 77 procent zes maanden geleden. Opvallend is dat het kleinbedrijf (tot 10 medewerkers) hier koploper is met 9 procent, gevolgd door grotere bedrijven (met meer dan vijftig medewerkers) war dat percentage op 89 ligt. Eén op de drie bedrijven (33%) denkt de komende drie jaar een investering te gaan doen in een personen- of bestelwagen, terwijl dat de afgelopen drie jaar op 29 procent lag. Van alle bedrijven die de afgelopen drie jaar geld uitgaven aan een personen- of bestelwagen, heeft 24 procent deze via lease gefinancierd.

“Vorige jaren waren de grote bedrijven het meest bereid te investeren, nu zijn het vooral relatief kleinere bedrijven. Het vertrouwen lijkt hiermee definitief terug”, zegt Stephan van Beek, voorzitter van NVL. De investeringsbereidheid groeide vooral ten opzichte van auto’s (plus 6%), hardware (plus 6%), software (plus 3%) en audio- en videoapparatuur (plus 4%).

Ook blijkt uit het onderzoek dat 81 procent van de bedrijven de investeringen uit eigen middelen wil financieren (een toename van 4%). Ten opzichte van het vorige halfjaar is het aantal bedrijven dat wil financieren door leasing, namelijk met 2 procent gezakt. “Toch zien we dat de leasebereidheid stijgt naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt”, aldus Van Beek.

Geen verrassing

Het onderzoek wordt sinds 2015 elk halfjaar uitgevoerd in opdracht van NVL. Doel is inzicht te krijgen in de investerings- en financieringsbehoefte van bedrijven en het in kaart brengen van de marktomvang van leasing van bedrijfsmiddelen en bedrijfsauto’s. Er is in het onderzoek niet specifiek gevraagd naar de hoogte van de investeringen. 

De NVL behartigt de belangen van algemene leasemaatschappijen in ons land. Deze bedrijven (ver)leasen behalve bedrijfswagens bijvoorbeeld ook truck en trailers, equipment, computers en IT-oplossingen.

In ons land steeg de verkoop van bestelauto’s in de maand september met 11,8 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Ook in Spanje (10,9%) en Duitsland (9,9%) werd een stijging genoteerd, terwijl de verkoop in Groot-Brittannië in september daalde met 4,2 procent.

 

 

 

 

Bedrijven investeren weer meer in bedrijfsauto’s en ICT | Fleet&Mobility

Bedrijven investeren weer meer in bedrijfsauto’s en ICT

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:

Dat blijkt uit de Nederlandse Investeringsmonitor van de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL) in samenwerking met onderzoeksbureau GfK.

Van de ondervraagde bedrijven verwacht 81 procent in de komende drie jaar een investering te gaan doen, tegenover 77 procent zes maanden geleden. Opvallend is dat het kleinbedrijf (tot 10 medewerkers) hier koploper is met 9 procent, gevolgd door grotere bedrijven (met meer dan vijftig medewerkers) war dat percentage op 89 ligt. Eén op de drie bedrijven (33%) denkt de komende drie jaar een investering te gaan doen in een personen- of bestelwagen, terwijl dat de afgelopen drie jaar op 29 procent lag. Van alle bedrijven die de afgelopen drie jaar geld uitgaven aan een personen- of bestelwagen, heeft 24 procent deze via lease gefinancierd.

“Vorige jaren waren de grote bedrijven het meest bereid te investeren, nu zijn het vooral relatief kleinere bedrijven. Het vertrouwen lijkt hiermee definitief terug”, zegt Stephan van Beek, voorzitter van NVL. De investeringsbereidheid groeide vooral ten opzichte van auto’s (plus 6%), hardware (plus 6%), software (plus 3%) en audio- en videoapparatuur (plus 4%).

Ook blijkt uit het onderzoek dat 81 procent van de bedrijven de investeringen uit eigen middelen wil financieren (een toename van 4%). Ten opzichte van het vorige halfjaar is het aantal bedrijven dat wil financieren door leasing, namelijk met 2 procent gezakt. “Toch zien we dat de leasebereidheid stijgt naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt”, aldus Van Beek.

Geen verrassing

Het onderzoek wordt sinds 2015 elk halfjaar uitgevoerd in opdracht van NVL. Doel is inzicht te krijgen in de investerings- en financieringsbehoefte van bedrijven en het in kaart brengen van de marktomvang van leasing van bedrijfsmiddelen en bedrijfsauto’s. Er is in het onderzoek niet specifiek gevraagd naar de hoogte van de investeringen. 

De NVL behartigt de belangen van algemene leasemaatschappijen in ons land. Deze bedrijven (ver)leasen behalve bedrijfswagens bijvoorbeeld ook truck en trailers, equipment, computers en IT-oplossingen.

In ons land steeg de verkoop van bestelauto’s in de maand september met 11,8 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Ook in Spanje (10,9%) en Duitsland (9,9%) werd een stijging genoteerd, terwijl de verkoop in Groot-Brittannië in september daalde met 4,2 procent.