Mobiliteitsoplossingen

Laatste update:

‘Nederland koploper duurzame mobiliteit’

Bijna de helft van de Nederlandse organisaties (44%) heeft een EV of PHEV in hun wagenpark geïntegreerd. (Foto: Shutterstock)

Mede als gevolg van financiële prikkels kiezen organisaties steeds vaker voor de inzet van minder vervuilende auto’s.

Nederland is koploper op het gebied van duurzame mobiliteit, zo blijkt uit onderzoek van Arval mobility observatory. Bijna de helft van de Nederlandse organisaties (44%) heeft een EV of PHEV in hun wagenpark geïntegreerd. Wagenparkbeheerders verwachten dat dit percentage binnen 3 jaar zal stijgen van 44 naar 58 procent, een stijging van 14 procentpunten. Het onderzoek van Arval vond plaats in 13 Europese landen. Er zijn 3.930 respondenten geïnterviewd.  

Arjos Bot, hoofd van Arval mobility observatory Nederland: “Wij zijn trendzetter op het gebied van duurzame mobiliteit. Mede als gevolg van financiële prikkels kiezen organisaties steeds vaker voor de inzet van minder vervuilende auto’s.”

Het aandeel van organisaties die een voertuig op alternatieve energie in hun wagenpark hebben, is in Nederland dus 44 procent. Dat is meer dan het dubbele dan in de andere onderzochte Europese landen, namelijk 21 procent. In Nederland stijgt deze score zelfs tot 77 procent voor organisaties met meer dan 500 werknemers. Arjos Bot: “De energietransitie is in Nederland in volle gang. Ik verwacht in de komende jaren meer aandacht voor de complete mix aan uitstoot. Dit betekent naast CO2 meer inzicht en sturing op de uitstoot van NOx (stikstofoxide), SOx (zwaveloxide) en fijnstof.”

Van de Nederlandse organisaties ondervindt 59 procent gevolgen van de invoering van de nieuwe WLTP-test, of denken die organisaties dat de test de komende 3 jaar invloed heeft op het autobeleid, 12 procentpunten meer dan in Europa en 13 procentpunten meer dan begin 2018. Maar liefst 89 procent van de grootste organisaties geeft aan, nu of binnen 3 jaar gevolgen te ondervinden van deze testmethode. Dit is 30 procentpunten meer dan het nationale gemiddelde.

Lees hier de 2019 Fleet barometer.

‘Nederland koploper duurzame mobiliteit’ | Fleet&Mobility

‘Nederland koploper duurzame mobiliteit’

 Foppe Lycklama à Nijeholt Foppe Lycklama à Nijeholt
• Laatste update:
Bijna de helft van de Nederlandse organisaties (44%) heeft een EV of PHEV in hun wagenpark geïntegreerd. (Foto: Shutterstock)

Nederland is koploper op het gebied van duurzame mobiliteit, zo blijkt uit onderzoek van Arval mobility observatory. Bijna de helft van de Nederlandse organisaties (44%) heeft een EV of PHEV in hun wagenpark geïntegreerd. Wagenparkbeheerders verwachten dat dit percentage binnen 3 jaar zal stijgen van 44 naar 58 procent, een stijging van 14 procentpunten. Het onderzoek van Arval vond plaats in 13 Europese landen. Er zijn 3.930 respondenten geïnterviewd.  

Arjos Bot, hoofd van Arval mobility observatory Nederland: “Wij zijn trendzetter op het gebied van duurzame mobiliteit. Mede als gevolg van financiële prikkels kiezen organisaties steeds vaker voor de inzet van minder vervuilende auto’s.”

Het aandeel van organisaties die een voertuig op alternatieve energie in hun wagenpark hebben, is in Nederland dus 44 procent. Dat is meer dan het dubbele dan in de andere onderzochte Europese landen, namelijk 21 procent. In Nederland stijgt deze score zelfs tot 77 procent voor organisaties met meer dan 500 werknemers. Arjos Bot: “De energietransitie is in Nederland in volle gang. Ik verwacht in de komende jaren meer aandacht voor de complete mix aan uitstoot. Dit betekent naast CO2 meer inzicht en sturing op de uitstoot van NOx (stikstofoxide), SOx (zwaveloxide) en fijnstof.”

Van de Nederlandse organisaties ondervindt 59 procent gevolgen van de invoering van de nieuwe WLTP-test, of denken die organisaties dat de test de komende 3 jaar invloed heeft op het autobeleid, 12 procentpunten meer dan in Europa en 13 procentpunten meer dan begin 2018. Maar liefst 89 procent van de grootste organisaties geeft aan, nu of binnen 3 jaar gevolgen te ondervinden van deze testmethode. Dit is 30 procentpunten meer dan het nationale gemiddelde.

Lees hier de 2019 Fleet barometer.