Auto en fiscus

Laatste update:

Standaarden voor rotondes en kruispunten opgesteld

De verkeersveiligheid moet aanzienlijk verbeteren nu er standaarden zijn opgesteld voor de inrichting van kruispunten en rotondes. Dat is te lezen in de publicatie Basiskenmerken kruispunten en rotondes van het kennisplatform Crow in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Minister Schultz van Haegen nam vandaag het eerste exemplaar in ontvangst. “Nederland heeft ruim 3 duizend rotondes, die nu nog vaak heel verschillend zijn vormgegeven. Dankzij deze basiskenmerken herkent de weggebruiker straks beter welke rotonde of kruispunt hij nadert, wat hij hier kan verwachten en welk gedrag er van de weggebruiker wordt verwacht. Ik ben blij met dit hulpmiddel voor de wegontwerper en ik verwacht dat het bijdraagt aan een verkeersveiliger Nederland.”

Kenmerken van een kruispunt
Voor de drie typen wegen in Nederland (erftoegangswegen, gebiedsontsluitingswegen en regionale stroomwegen) is voor de situatie binnen en buiten de bebouwde kom aangegeven hoe een kruispunt er minimaal uit moet zien en welke kenmerken dit kruispunt moet hebben. Beschreven worden kruispunten zonder voorrangssituatie, kruispunten met voorrang, turborotondes en kruispunten met verkeersregelinstallaties.

In de werkgroep hebben Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, een waterschap, Swov, TNO, het adviesbureau RoyalhaskoningDHV en Crow samengewerkt aan de publicatie. Daarnaast zijn de koepelorganisaties (Interprovinciaal Overleg, Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen) betrokken.

Foto: Shutterstock/Patricia Hofmeester 

Deel dit item

Dit artikel is geschreven door

Redactie
Standaarden voor rotondes en kruispunten opgesteld | Fleet&Mobility

Standaarden voor rotondes en kruispunten opgesteld

Redactie Redactie
• Laatste update:

Minister Schultz van Haegen nam vandaag het eerste exemplaar in ontvangst. “Nederland heeft ruim 3 duizend rotondes, die nu nog vaak heel verschillend zijn vormgegeven. Dankzij deze basiskenmerken herkent de weggebruiker straks beter welke rotonde of kruispunt hij nadert, wat hij hier kan verwachten en welk gedrag er van de weggebruiker wordt verwacht. Ik ben blij met dit hulpmiddel voor de wegontwerper en ik verwacht dat het bijdraagt aan een verkeersveiliger Nederland.”

Kenmerken van een kruispunt
Voor de drie typen wegen in Nederland (erftoegangswegen, gebiedsontsluitingswegen en regionale stroomwegen) is voor de situatie binnen en buiten de bebouwde kom aangegeven hoe een kruispunt er minimaal uit moet zien en welke kenmerken dit kruispunt moet hebben. Beschreven worden kruispunten zonder voorrangssituatie, kruispunten met voorrang, turborotondes en kruispunten met verkeersregelinstallaties.

In de werkgroep hebben Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, een waterschap, Swov, TNO, het adviesbureau RoyalhaskoningDHV en Crow samengewerkt aan de publicatie. Daarnaast zijn de koepelorganisaties (Interprovinciaal Overleg, Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen) betrokken.

Foto: Shutterstock/Patricia Hofmeester