Mobiliteitsoplossingen Overig

Laatste update:

‘Prioriteit autonoom voertuig bij bescherming mensenleven’

Een Duitse commissie boog zich in opdracht van verkeersminister Dobrindt over ethische vraagstukken rond autonoom rijden en kwam met twintig richtlijnen.

Het Bondsministerie voor Verkeer en digitale Infrastructuur (BMVI) spreekt van een wereldwijde primeur. Duitse automerken, maar ook toeleveranciers als Bosch en Siemens, werken op verschillende manieren aan autonoom rijden. In april interviewde Fleet&Mobility dr. Werner Huber, die bij BMW leiding geeft aan de divisie Integrale voertuigveiligheid. Eerder dit jaar werden in Duitsland al voorlopige regels van kracht voor experimenten met zelfrijdende auto’s.

De commissie bestond uit veertien wetenschappers, ethici, theologen, juristen, technici en verkeerskundigen. Zij ontwikkelden richtlijnen voor de politiek om wet- en regelgeving te ontwikkelen rond autonoom rijden en de toelating van autonome voertuigen. Zij wogen zaken als veiligheid, menselijke waardigheid, persoonlijke autonomie en de beschikking over eigen data tegen elkaar af.

Beschermen

Een van de bevindingen van de commissie luidt, dat autonoom rijden ethisch wenselijk is wanneer dat leidt tot minder schade en ongelukken dan menselijke bestuurders zouden veroorzaken. Ook stelt de commissie dat autonome voertuigen altijd de hoogste prioriteit moeten geven aan het beschermen van menselijk leven, ongeacht de schade aan goederen die dat met zich mee zou kunnen brengen. Als een aanrijding met personen onvermijdelijk is, mag een autonoom voertuig geen afweging maken op basis van persoonlijke kenmerken als geslacht, leeftijd of psychische of lichamelijke gesteldheid.

Aansprakelijkheid

Daarnaast bepaalde de commissie dat op elk moment duidelijk moet zijn wie de auto bestuurt: de computer of de menselijke bestuurder. Die data moeten worden opgeslagen, voor het geval dat aansprakelijkheid moet worden toegewezen. Ook moet de bestuurder te allen tijde zelf kunnen beslissen over wat er met de data gebeurt die zijn voertuig genereert.

‘Prioriteit autonoom voertuig bij bescherming mensenleven’ | Fleet&Mobility

‘Prioriteit autonoom voertuig bij bescherming mensenleven’

Sjoerd van der Linden Sjoerd van der Linden
• Laatste update:

Het Bondsministerie voor Verkeer en digitale Infrastructuur (BMVI) spreekt van een wereldwijde primeur. Duitse automerken, maar ook toeleveranciers als Bosch en Siemens, werken op verschillende manieren aan autonoom rijden. In april interviewde Fleet&Mobility dr. Werner Huber, die bij BMW leiding geeft aan de divisie Integrale voertuigveiligheid. Eerder dit jaar werden in Duitsland al voorlopige regels van kracht voor experimenten met zelfrijdende auto’s.

De commissie bestond uit veertien wetenschappers, ethici, theologen, juristen, technici en verkeerskundigen. Zij ontwikkelden richtlijnen voor de politiek om wet- en regelgeving te ontwikkelen rond autonoom rijden en de toelating van autonome voertuigen. Zij wogen zaken als veiligheid, menselijke waardigheid, persoonlijke autonomie en de beschikking over eigen data tegen elkaar af.

Beschermen

Een van de bevindingen van de commissie luidt, dat autonoom rijden ethisch wenselijk is wanneer dat leidt tot minder schade en ongelukken dan menselijke bestuurders zouden veroorzaken. Ook stelt de commissie dat autonome voertuigen altijd de hoogste prioriteit moeten geven aan het beschermen van menselijk leven, ongeacht de schade aan goederen die dat met zich mee zou kunnen brengen. Als een aanrijding met personen onvermijdelijk is, mag een autonoom voertuig geen afweging maken op basis van persoonlijke kenmerken als geslacht, leeftijd of psychische of lichamelijke gesteldheid.

Aansprakelijkheid

Daarnaast bepaalde de commissie dat op elk moment duidelijk moet zijn wie de auto bestuurt: de computer of de menselijke bestuurder. Die data moeten worden opgeslagen, voor het geval dat aansprakelijkheid moet worden toegewezen. Ook moet de bestuurder te allen tijde zelf kunnen beslissen over wat er met de data gebeurt die zijn voertuig genereert.