Overig

Laatste update:

Prinsjesdag: Kabinet breekt Autobrief 2 definitief open

Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhuizen op Prinsjesdag. (Foto: Minsterie van Infrastructuur en Waterstaat)

Dat betekent dat de bijtelling op EV’s volgend jaar definitief 8 procent wordt, maar dat de elektrische auto’s wel langer een bijtellingvoordeel genieten dan in de Autobrief 2.

Vrijwel alle fiscale afspraken uit het Klimaatakkoord worden in het vandaag gepresenteerde Belastingplan direct in de wet opgenomen. Dit nieuws kwam gisteren al naar buiten, maar werd vandaag op Prinsjesdag officieel bevestigd.

Voor de autobranche betekent dit onder andere dat er wordt gebroken met de Autobrief 2, die eigenlijk tot 2021 zou gelden: in deze autobrief zou de bijtelling op elektrische auto’s volgend jaar op 4% blijven staan, met een plafond van 50 duizend euro. De bijtelling wordt nu, op basis van het Klimaatakkoord, opgeschroefd naar 8 procent in 2020, met een lage bijtellingsplafond van 45 duizend. In 2021 wordt dit plafond 40 duizend euro en wordt de bijtelling tot deze cataloguswaarde 12 procent. Op langere termijn ontstaat zo dus wel een voordeel: in Autobrief 2 zou er al in 2021 een einde komen aan het bijtellingsvoordeel voor EV’s, in het Klimaatakkoord wordt dit voordeel geleidelijker afgebouwd. Tot 2025 betalen kopers en eigenaren van elektrische auto’s geen bpm en motorrijtuigenbelasting.

De belasting op aardgas gaat geleidelijk omhoog, terwijl de belasting op elektriciteit juist omlaag gaat. Daarmee wordt de overstap naar duurzame verwarmingsopties aantrekkelijker, denkt de regering. Bij de presentatie van het Klimaatakkoord zeiden groengasbedrijven te verwachten dat dit de doodsteek wordt voor deze brandstof.

‘Nul verkeersslachtoffers’

Verder werd bekend gemaakt dat er 2,6 miljard euro uit het Infrastructuurfonds apart wordt gezet om het onderhoud aan wegen, het spoor en de waterwegen veilig te stellen. “Het gaat goed met de economie. En dat merken we. Het wordt steeds drukker onderweg. Dat stelt hoge eisen aan onze infrastructuur”, zei minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Verkeersveiligheid is topprioriteit voor de minister. “Het streven is helder: nul verkeersslachtoffers.” Gemeenten en provincies krijgen dan ook verbetervoorstellen aangeleverd, met name voor rotondes en kruispunten. En er komt er een speciale taskforce ‘verkeersveiligheidsdata’ om wegbeheerders te voorzien van data en informatie over onveilige situaties. Er zal volgend jaar bijna 3 miljard euro worden geïnvesteerd in het beheer en onderhoud van wegen. Daarbij heeft de minister 100 miljoen euro uitgetrokken om de files op korte termijn aan te pakken. Dit geld wordt besteed aan de inzet van bergers en weginspecteurs bij snelwegen en een nieuwe generatie verkeerslichten die zorgen dat het verkeer in de spits beter doorrijdt.

Om het vervoer te verduurzamen stimuleert het kabinet de aanschaf van een elektrische auto en worden er de komende jaren 1,8 miljoen laadpunten gebouwd. Ook komt er meer ruimte voor de fiets en een nieuwe leaseregeling. 

Prinsjesdag: Kabinet breekt Autobrief 2 definitief open | Fleet&Mobility

Prinsjesdag: Kabinet breekt Autobrief 2 definitief open

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhuizen op Prinsjesdag. (Foto: Minsterie van Infrastructuur en Waterstaat)

Vrijwel alle fiscale afspraken uit het Klimaatakkoord worden in het vandaag gepresenteerde Belastingplan direct in de wet opgenomen. Dit nieuws kwam gisteren al naar buiten, maar werd vandaag op Prinsjesdag officieel bevestigd.

Voor de autobranche betekent dit onder andere dat er wordt gebroken met de Autobrief 2, die eigenlijk tot 2021 zou gelden: in deze autobrief zou de bijtelling op elektrische auto’s volgend jaar op 4% blijven staan, met een plafond van 50 duizend euro. De bijtelling wordt nu, op basis van het Klimaatakkoord, opgeschroefd naar 8 procent in 2020, met een lage bijtellingsplafond van 45 duizend. In 2021 wordt dit plafond 40 duizend euro en wordt de bijtelling tot deze cataloguswaarde 12 procent. Op langere termijn ontstaat zo dus wel een voordeel: in Autobrief 2 zou er al in 2021 een einde komen aan het bijtellingsvoordeel voor EV’s, in het Klimaatakkoord wordt dit voordeel geleidelijker afgebouwd. Tot 2025 betalen kopers en eigenaren van elektrische auto’s geen bpm en motorrijtuigenbelasting.

De belasting op aardgas gaat geleidelijk omhoog, terwijl de belasting op elektriciteit juist omlaag gaat. Daarmee wordt de overstap naar duurzame verwarmingsopties aantrekkelijker, denkt de regering. Bij de presentatie van het Klimaatakkoord zeiden groengasbedrijven te verwachten dat dit de doodsteek wordt voor deze brandstof.

‘Nul verkeersslachtoffers’

Verder werd bekend gemaakt dat er 2,6 miljard euro uit het Infrastructuurfonds apart wordt gezet om het onderhoud aan wegen, het spoor en de waterwegen veilig te stellen. “Het gaat goed met de economie. En dat merken we. Het wordt steeds drukker onderweg. Dat stelt hoge eisen aan onze infrastructuur”, zei minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Verkeersveiligheid is topprioriteit voor de minister. “Het streven is helder: nul verkeersslachtoffers.” Gemeenten en provincies krijgen dan ook verbetervoorstellen aangeleverd, met name voor rotondes en kruispunten. En er komt er een speciale taskforce ‘verkeersveiligheidsdata’ om wegbeheerders te voorzien van data en informatie over onveilige situaties. Er zal volgend jaar bijna 3 miljard euro worden geïnvesteerd in het beheer en onderhoud van wegen. Daarbij heeft de minister 100 miljoen euro uitgetrokken om de files op korte termijn aan te pakken. Dit geld wordt besteed aan de inzet van bergers en weginspecteurs bij snelwegen en een nieuwe generatie verkeerslichten die zorgen dat het verkeer in de spits beter doorrijdt.

Om het vervoer te verduurzamen stimuleert het kabinet de aanschaf van een elektrische auto en worden er de komende jaren 1,8 miljoen laadpunten gebouwd. Ook komt er meer ruimte voor de fiets en een nieuwe leaseregeling.