Auto en fiscus

Laatste update:

Kamer stemt in met Belastingplan 2012

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met het Belastingplan 2012. AMD Automotive Fiscalisten zette op een rij wat de gevolgen zijn voor autorijdend Nederland.

Bijtelling
Tot 1 juli 2012 blijven de huidige CO2-grenzen voor het 14%-bijtellingspercentage en het 20%-bijtellingspercentage van toepassing. Deze grenzen worden per 1 juli 2012 en daarna jaarlijks per 1 januari voor het 14%-tarief en het 20%-tarief neerwaarts bijgesteld. De CO2-grenzen voor benzine en diesel groeien langzaam naar elkaar toe tot gelijke waarden in 2015.

De grens voor het 14%-bijtellingspercentage blijft overeenkomen met de vrijstellingsgrens in de BPM. Per 1 juli 2012 is de 14% bijtelling van toepassing tot een maximale uitstoot van 91 gram/km bij diesel en 102 gram/km bij benzine. In 2015 komt dat uit op een maximale CO2-uitstoot van 82 gram/km, ongeacht de brandstofsoort. Het 20%-bijtellingspercentage is uiteindelijk in 2015 van toepassing op alle auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 110 gr/km.

Overgangsregeling bijtelling
Op auto’s die voor 1 juli 2012 ter beschikking zijn gesteld, houdt de berijder een verlaagd bijtellingspercentage, ook als in latere jaren de CO2-grenzen worden bijgesteld. Dat geldt ook voor auto’s die al voor 1 juli 2012 op naam van een eigenaar staan en daarna aan een andere berijder ter beschikking worden gesteld. Wisselt de auto na 1 juli 2012 van eigenaar en berijder, dan geldt de verlaging van de bijtelling gedurende maximaal 60 maanden te rekenen vanaf 1 juli 2012.

Voor nieuwe auto’s vanaf 1 juli 2012 geldt de indeling in een lagere bijtellingscategorie ook voor een periode van 60 maanden, gerekend vanaf het moment dat de auto voor het eerst op kenteken is gesteld. Aan het eind van die periode wordt bekeken of de auto tegen de dan geldende CO2-grenzen opnieuw voor een verlaagd bijtellingspercentage in aanmerking komt. Als dat het geval is, geldt die nieuwe indeling opnieuw voor 60 maanden.

Nihilbijtelling elektrische auto’s en plug-in hybrides
Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km die in de jaren 2012 of 2013 tenaam worden gesteld, geldt gedurende 60 maanden een bijtellingspercentage van nihil. Voor auto`s die voor het eerst te naam worden gesteld in 2014 en 2015 gaat vervolgens gedurende 60 maanden een 7%-bijtelling gelden.

Bijtelling bestelauto
Naast de huidige mogelijkheden ter voorkoming van de bijtelling voor privégebruik wordt per 1 januari 2012 de zg. ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’ ingevoerd voor bestelauto’s. Deze verklaring kan bij de belastingdienst worden aangevraagd. Een rittenregistratie is daarna niet meer nodig. De belastingdienst zal naleving van het uitsluitend zakelijk gebruiken van de bestelauto controleren door middel van ‘ambulant toezicht’, bijvoorbeeld de gegevens die met de flitsauto’s van de belastingdienst verzameld worden.Daarnaast is een pilot in voorbereiding om de bijtelling op bestelauto’s afhankelijk te maken van het werkelijk aantal gereden privékilometers als de kilometers met een geautomatiseerde rittenregistratie worden bijgehouden.

BPM
De CO2-schijfgrenzen worden jaarlijks per 1 januari neerwaarts bijgesteld (in 2012 per 1 juli). Tot 1 juli 2012 gelden nog de huidige schijven, daarna worden de CO2-waarden van de diverse schijven bijgesteld. De CO2-grenzen voor benzine en diesel groeien daarbij langzaam naar elkaar toe tot gelijke waarden in 2015.

De vaste dieseltoeslag wordt met ingang van 1 juli 2012 vervangen door een CO2-gerelateerde dieseltoeslag. Deze toeslag zal tot en met 2015 jaarlijks worden bijgesteld.

MRB
De vrijstelling van de mrb voor zeer zuinige auto’s vervalt per 1 januari 2014 voor zowel nieuwe als bestaande personenauto’s. Tot 1 januari 2014 gelden de huidige CO2-vrijstellingsgrenzen (benzine 110 gr/km, diesel 95 gr/km).Personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km worden tot en met 2015 vrijgesteld.

MRB Oldtimers
De al in de wet opgenomen bevriezing van de mrb-oldtimervrijstelling voor auto’s tot en met 1986 wordt ongedaan gemaakt. De huidige voorwaarde dat het voertuig 25 jaar of ouder moet zijn wordt daarbij vervangen door de voorwaarde dat het motorrijtuig ten minste 30 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen. Voor nieuwe gevallen – dat wil zeggen motorrijtuigen die op 31 december 2011 nog geen 25 jaar oud zijn – strekt de vrijstelling zich daarbij niet langer uit tot een eventuele brandstoftoeslag.Voor voertuigen die op 31 december 2011 al 25 jaar of ouder zijn en op grond van de huidige regelgeving voor de vrijstelling in aanmerking komen, wordt een overgangsregeling getroffen. Hoewel deze auto’s nog niet voldoen aan de termijn van 30 jaar, behouden zij ook na 31 december 2011 de huidige vrijstelling, inclusief eventuele brandstoftoeslag.

BTW
De al in een beleidsbesluit neergelegde wijziging van de correctie voor privégebruik per 1 juli 2011 wordt nu ook wettelijk verankerd. Het privégebruik wordt aangemerkt als belaste dienst. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een wettelijk forfait. Dat forfait bedraagt 2,7% van de catalogusprijs. Voor de btw telt, anders dan voor de bijtelling, het woon-werkverkeer mee als privégebruik in plaats van als zakelijk gebruik.

Praat mee over de fiscale veranderingen en de gevolgen voor uw wagenparkbeleid op de Fleet Expo 2011 die op 24 november plaatsvindt in Amsterdam RAI.

Deel dit item

Dit artikel is geschreven door

Redactie
Kamer stemt in met Belastingplan 2012 | Fleet&Mobility

Kamer stemt in met Belastingplan 2012

Redactie Redactie
• Laatste update:

Bijtelling
Tot 1 juli 2012 blijven de huidige CO2-grenzen voor het 14%-bijtellingspercentage en het 20%-bijtellingspercentage van toepassing. Deze grenzen worden per 1 juli 2012 en daarna jaarlijks per 1 januari voor het 14%-tarief en het 20%-tarief neerwaarts bijgesteld. De CO2-grenzen voor benzine en diesel groeien langzaam naar elkaar toe tot gelijke waarden in 2015.

De grens voor het 14%-bijtellingspercentage blijft overeenkomen met de vrijstellingsgrens in de BPM. Per 1 juli 2012 is de 14% bijtelling van toepassing tot een maximale uitstoot van 91 gram/km bij diesel en 102 gram/km bij benzine. In 2015 komt dat uit op een maximale CO2-uitstoot van 82 gram/km, ongeacht de brandstofsoort. Het 20%-bijtellingspercentage is uiteindelijk in 2015 van toepassing op alle auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 110 gr/km.

Overgangsregeling bijtelling
Op auto’s die voor 1 juli 2012 ter beschikking zijn gesteld, houdt de berijder een verlaagd bijtellingspercentage, ook als in latere jaren de CO2-grenzen worden bijgesteld. Dat geldt ook voor auto’s die al voor 1 juli 2012 op naam van een eigenaar staan en daarna aan een andere berijder ter beschikking worden gesteld. Wisselt de auto na 1 juli 2012 van eigenaar en berijder, dan geldt de verlaging van de bijtelling gedurende maximaal 60 maanden te rekenen vanaf 1 juli 2012.

Voor nieuwe auto’s vanaf 1 juli 2012 geldt de indeling in een lagere bijtellingscategorie ook voor een periode van 60 maanden, gerekend vanaf het moment dat de auto voor het eerst op kenteken is gesteld. Aan het eind van die periode wordt bekeken of de auto tegen de dan geldende CO2-grenzen opnieuw voor een verlaagd bijtellingspercentage in aanmerking komt. Als dat het geval is, geldt die nieuwe indeling opnieuw voor 60 maanden.

Nihilbijtelling elektrische auto’s en plug-in hybrides
Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km die in de jaren 2012 of 2013 tenaam worden gesteld, geldt gedurende 60 maanden een bijtellingspercentage van nihil. Voor auto`s die voor het eerst te naam worden gesteld in 2014 en 2015 gaat vervolgens gedurende 60 maanden een 7%-bijtelling gelden.

Bijtelling bestelauto
Naast de huidige mogelijkheden ter voorkoming van de bijtelling voor privégebruik wordt per 1 januari 2012 de zg. ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’ ingevoerd voor bestelauto’s. Deze verklaring kan bij de belastingdienst worden aangevraagd. Een rittenregistratie is daarna niet meer nodig. De belastingdienst zal naleving van het uitsluitend zakelijk gebruiken van de bestelauto controleren door middel van ‘ambulant toezicht’, bijvoorbeeld de gegevens die met de flitsauto’s van de belastingdienst verzameld worden.Daarnaast is een pilot in voorbereiding om de bijtelling op bestelauto’s afhankelijk te maken van het werkelijk aantal gereden privékilometers als de kilometers met een geautomatiseerde rittenregistratie worden bijgehouden.

BPM
De CO2-schijfgrenzen worden jaarlijks per 1 januari neerwaarts bijgesteld (in 2012 per 1 juli). Tot 1 juli 2012 gelden nog de huidige schijven, daarna worden de CO2-waarden van de diverse schijven bijgesteld. De CO2-grenzen voor benzine en diesel groeien daarbij langzaam naar elkaar toe tot gelijke waarden in 2015.

De vaste dieseltoeslag wordt met ingang van 1 juli 2012 vervangen door een CO2-gerelateerde dieseltoeslag. Deze toeslag zal tot en met 2015 jaarlijks worden bijgesteld.

MRB
De vrijstelling van de mrb voor zeer zuinige auto’s vervalt per 1 januari 2014 voor zowel nieuwe als bestaande personenauto’s. Tot 1 januari 2014 gelden de huidige CO2-vrijstellingsgrenzen (benzine 110 gr/km, diesel 95 gr/km).Personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km worden tot en met 2015 vrijgesteld.

MRB Oldtimers
De al in de wet opgenomen bevriezing van de mrb-oldtimervrijstelling voor auto’s tot en met 1986 wordt ongedaan gemaakt. De huidige voorwaarde dat het voertuig 25 jaar of ouder moet zijn wordt daarbij vervangen door de voorwaarde dat het motorrijtuig ten minste 30 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen. Voor nieuwe gevallen – dat wil zeggen motorrijtuigen die op 31 december 2011 nog geen 25 jaar oud zijn – strekt de vrijstelling zich daarbij niet langer uit tot een eventuele brandstoftoeslag.Voor voertuigen die op 31 december 2011 al 25 jaar of ouder zijn en op grond van de huidige regelgeving voor de vrijstelling in aanmerking komen, wordt een overgangsregeling getroffen. Hoewel deze auto’s nog niet voldoen aan de termijn van 30 jaar, behouden zij ook na 31 december 2011 de huidige vrijstelling, inclusief eventuele brandstoftoeslag.

BTW
De al in een beleidsbesluit neergelegde wijziging van de correctie voor privégebruik per 1 juli 2011 wordt nu ook wettelijk verankerd. Het privégebruik wordt aangemerkt als belaste dienst. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een wettelijk forfait. Dat forfait bedraagt 2,7% van de catalogusprijs. Voor de btw telt, anders dan voor de bijtelling, het woon-werkverkeer mee als privégebruik in plaats van als zakelijk gebruik.

Praat mee over de fiscale veranderingen en de gevolgen voor uw wagenparkbeleid op de Fleet Expo 2011 die op 24 november plaatsvindt in Amsterdam RAI.