Auto en fiscus

BTW-correctie privégebruik auto versoepeld

Sinds 1 juli 2011 is er een nieuw systeem voor de berekening van btw-aftrek op een auto van de zaak van kracht. De regels daarvoor zijn versoepeld, meldt Jan Rolleman van AMD automotive fiscalisten.

Op een auto van de zaak is alle btw in principe aftrekbaar, mits er een correctie voor het privégebruik in de laatste aangifte van het jaar wordt aangegeven. Deze correctie was de afgelopen jaren gekoppeld aan de hoogte van het bijtellingstarief en daarmee aan de CO2-uitstoot van de auto. In verband met jurisprudentie hierover is er verandering gekomen in de manier waarop de btw-correctie berekend wordt.
Per 1 juli 2011 geldt nu een jaarlijkse btw-correctie van 2,7% van de catalogusprijs (incl. btw en bpm). Btw-correctie kiezen op basis van de werkelijke kilometerverhoudingen, kan echter ook. Daarbij telt, anders dan voor de bijtelling, het woon-werkverkeer mee als privégebruik.

Woon/werkverkeer
Het nieuwe beleidsbesluit regelt wat hieronder verstaan moet worden, namelijk het heen- en/of terugreizen van de woon- of verblijfplaats naar de in de arbeidsovereenkomst overeengekomen vaste plaats(en) waar de werknemer gedurende één of meerdere dagen zijn werkzaamheden verricht. Bij het ontbreken van zo’n overeenkomst geldt zowel voor de ondernemer als voor de werknemer dat alle reizen van de woon- of verblijfplaats naar een bedrijfsadres van de ondernemer als woon-werkverkeer worden aangemerkt. Als gevolg hiervan vallen reizen naar andere locaties dan de vaste werkplaats of het bedrijfsadres niet onder het woon-werkverkeer. Zo is het reizen van een bouwvakker naar de bouwlocatie geen woon-werkverkeer, tenzij vooraf is afgesproken dat deze als vaste werkplaats geldt.

Kilometeradministratie
Bestaat het privégebruik van een (bestel)auto alleen uit woon-werkverkeer, dan is het niet langer noodzakelijk om een kilometeradministratie bij te houden teneinde de verschuldigde btw te kunnen berekenen. Tenzij de keuze valt op een btw-correctie op basis van het 2,7%-forfait, is het voldoende om de reisafstand tussen woon- en werklocatie te berekenen en bij te houden hoe vaak die afgelegd wordt. Uitgaan van een 214 werkdagen per kalenderjaar mag ook. Hierbij is onder andere rekening gehouden met incidenteel thuiswerken, ziekte, vakantie, sabbaticals en zorgverlof. Het aantal van 214 werkdagen kan naar evenredigheid worden aangepast als de werknemer minder dan vijf dagen per week werkt of als de dienstbetrekking in de loop van het kalenderjaar begint of eindigt.

Margeauto’s
Het nieuwe besluit geeft ook een versoepeling voor auto’s die zijn ingezet zonder btw-aftrek, bijvoorbeeld omdat ze onder de margeregeling zijn aangeschaft. In plaats van een btw-correctie op basis van kilometerverhoudingen, is er bij deze auto’s ook de optie om voor een btw-correctie ter grootte van 1,5% van de catalogusprijs te kiezen. Dit percentage vervangt dan het forfait van 2,7%.

 

 

Deel dit item

Dit artikel is geschreven door

Redactie
BTW-correctie privégebruik auto versoepeld | Fleet&Mobility

BTW-correctie privégebruik auto versoepeld

Redactie Redactie

Op een auto van de zaak is alle btw in principe aftrekbaar, mits er een correctie voor het privégebruik in de laatste aangifte van het jaar wordt aangegeven. Deze correctie was de afgelopen jaren gekoppeld aan de hoogte van het bijtellingstarief en daarmee aan de CO2-uitstoot van de auto. In verband met jurisprudentie hierover is er verandering gekomen in de manier waarop de btw-correctie berekend wordt.
Per 1 juli 2011 geldt nu een jaarlijkse btw-correctie van 2,7% van de catalogusprijs (incl. btw en bpm). Btw-correctie kiezen op basis van de werkelijke kilometerverhoudingen, kan echter ook. Daarbij telt, anders dan voor de bijtelling, het woon-werkverkeer mee als privégebruik.

Woon/werkverkeer
Het nieuwe beleidsbesluit regelt wat hieronder verstaan moet worden, namelijk het heen- en/of terugreizen van de woon- of verblijfplaats naar de in de arbeidsovereenkomst overeengekomen vaste plaats(en) waar de werknemer gedurende één of meerdere dagen zijn werkzaamheden verricht. Bij het ontbreken van zo’n overeenkomst geldt zowel voor de ondernemer als voor de werknemer dat alle reizen van de woon- of verblijfplaats naar een bedrijfsadres van de ondernemer als woon-werkverkeer worden aangemerkt. Als gevolg hiervan vallen reizen naar andere locaties dan de vaste werkplaats of het bedrijfsadres niet onder het woon-werkverkeer. Zo is het reizen van een bouwvakker naar de bouwlocatie geen woon-werkverkeer, tenzij vooraf is afgesproken dat deze als vaste werkplaats geldt.

Kilometeradministratie
Bestaat het privégebruik van een (bestel)auto alleen uit woon-werkverkeer, dan is het niet langer noodzakelijk om een kilometeradministratie bij te houden teneinde de verschuldigde btw te kunnen berekenen. Tenzij de keuze valt op een btw-correctie op basis van het 2,7%-forfait, is het voldoende om de reisafstand tussen woon- en werklocatie te berekenen en bij te houden hoe vaak die afgelegd wordt. Uitgaan van een 214 werkdagen per kalenderjaar mag ook. Hierbij is onder andere rekening gehouden met incidenteel thuiswerken, ziekte, vakantie, sabbaticals en zorgverlof. Het aantal van 214 werkdagen kan naar evenredigheid worden aangepast als de werknemer minder dan vijf dagen per week werkt of als de dienstbetrekking in de loop van het kalenderjaar begint of eindigt.

Margeauto’s
Het nieuwe besluit geeft ook een versoepeling voor auto’s die zijn ingezet zonder btw-aftrek, bijvoorbeeld omdat ze onder de margeregeling zijn aangeschaft. In plaats van een btw-correctie op basis van kilometerverhoudingen, is er bij deze auto’s ook de optie om voor een btw-correctie ter grootte van 1,5% van de catalogusprijs te kiezen. Dit percentage vervangt dan het forfait van 2,7%.