Auto en fiscus

Laatste update:

Rijk investeert in 8 duizend nieuwe laadpalen

Het Rijk stelt 5,7 miljoen euro beschikbaar voor de nieuwe Green Deal Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur. Twaalf partijen zetten vandaag hun handtekening onder de Green Deal waarmee zo’n achtduizend nieuwe openbare laadpalen kunnen worden geplaatst.

Dat meldt de Rijksoverheid.

Op dit moment staan er zo’n zesduizend openbare laadpalen in Nederland. De Green Deal heeft als doel om binnen drie jaar de belemmeringen rond de uitrol van openbaar toegankelijke laadinfrastructuur weg te nemen en een rendabele businesscase mogelijk te maken.

Zolang de businesscase nog niet rendabel is, dragen Rijksoverheid, decentrale overheden en private partijen gezamenlijk bij aan de financiering van de uitrol van openbaar toegankelijke laadinfrastructuur.

De rijksbijdrage heeft de vorm van een ‘decentralisatie-uitkering’; het Rijk draagt evenveel bij als decentrale overheden tot een maximumbedrag per laadpaal. In totaal stellen de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu 5,7 miljoen euro beschikbaar voor de rijksbijdrage.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) faciliteert de uitkering.

Deel dit item

Dit artikel is geschreven door

Redactie
Rijk investeert in 8 duizend nieuwe laadpalen | Fleet&Mobility
Auto en fiscus

Laatste update:

Rijk investeert in 8 duizend nieuwe laadpalen

Het Rijk stelt 5,7 miljoen euro beschikbaar voor de nieuwe Green Deal Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur. Twaalf partijen zetten vandaag hun handtekening onder de Green Deal waarmee zo’n achtduizend nieuwe openbare laadpalen kunnen worden geplaatst.

Dat meldt de Rijksoverheid.

Op dit moment staan er zo’n zesduizend openbare laadpalen in Nederland. De Green Deal heeft als doel om binnen drie jaar de belemmeringen rond de uitrol van openbaar toegankelijke laadinfrastructuur weg te nemen en een rendabele businesscase mogelijk te maken.

Zolang de businesscase nog niet rendabel is, dragen Rijksoverheid, decentrale overheden en private partijen gezamenlijk bij aan de financiering van de uitrol van openbaar toegankelijke laadinfrastructuur.

De rijksbijdrage heeft de vorm van een ‘decentralisatie-uitkering’; het Rijk draagt evenveel bij als decentrale overheden tot een maximumbedrag per laadpaal. In totaal stellen de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu 5,7 miljoen euro beschikbaar voor de rijksbijdrage.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) faciliteert de uitkering.

Deel dit item

Dit artikel is geschreven door

Redactie