Auto en fiscus

Laatste update:

Wijzigingen bijtelling, bpm, mrb en btw definitief

Nu de Eerste Kamer akkoord is met het Belastingplan 2012, worden de wijzigingen in bijtelling, bpm, mrb en btw definitief. Dat schrijft Jan Rolleman van AMD automotive fiscalisten.

De grenswaarden voor de 0%-bijtelling wijzigen per 1 januari 2012, die voor de andere categorieën per 1 juli 2012. Personenauto’s met een CO2-uitstoot van hooguit 50 g/km die uiterlijk in 2013 op  naam worden gesteld, zijn 60 maanden vrijgesteld van bijtelling (nultarief). Voor auto’s waarbij dit in 2014 of 2015 gebeurt, zal gedurende 60 maanden een 7%-bijtelling gelden.

Tot 1 juli 2012 blijven de huidige CO2-grenzen voor de categorieën 14% en 20% bijtelling van kracht. Deze grenzen worden per 1 juli 2012 en daarna jaarlijks per 1 januari neerwaarts bijgesteld. De CO2-grenzen voor benzine en diesel groeien naar elkaar toe tot ze in 2015 gelijk zijn.

De grens voor 14% bijtelling blijft gelijk aan die aan de vrijstellingsgrens in de BPM. Per 1 juli 2012 is dit percentage van toepassing tot een maximale uitstoot van 91 g/km bij diesel en 102 g/km bij benzine. In 2015 wordt dit maximaal 82 g/km voor elke brandstofsoort. 20% bijtelling is dan van toepassing op alle auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 110 g/km.

Overgangsregeling bijtelling
Op auto’s die voor 1 juli 2012 ter beschikking zijn gesteld, houdt de berijder een verlaagd bijtellingspercentage. Dit blijft zo als in later jaren de CO2-grenzen worden bijgesteld. Hetzelfde geldt voor auto’s die vóór 1 juli 2012 op naam van een eigenaar zijn gesteld en daarna aan een andere berijder zijn toegewezen. Wisselt de auto na 1 juli 2012 van eigenaar én berijder, dan geldt de verlaging van de bijtelling gedurende maximaal 60 maanden, te rekenen vanaf 1 juli 2012.

Voor nieuwe auto’s geldt vanaf 1 juli 2012 de indeling in een lagere bijtellingscategorie ook voor een periode van 60 maanden, gerekend vanaf het moment dat de auto op kenteken is gesteld. Aan het eind van die periode wordt bekeken of de auto tegen de dan geldende CO2-grenzen opnieuw voor een verlaagd bijtellingspercentage in aanmerking komt. Zo ja, is dit opnieuw voor 60 maanden.

Bijtelling bestelauto
Naast de huidige mogelijkheden ter voorkoming van bijtelling voor privégebruik wordt per 1 januari 2012 de ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’ voor bestelauto’s van kracht. Deze verklaring is te vinden op de website van de Belastingdienst. Een rittenregistratie is daarmee niet langer nodig. De Belastingdienst zal naleving van het puur zakelijk gebruik van de bestelauto controleren door middel van ‘ambulant toezicht’, bijvoorbeeld met flitsauto’s van de dienst. Ook komt er een proef waarbij de bijtelling afhankelijk wordt gemaakt van het werkelijk aantal gereden privékilometers.

BPM
De bpm-heffing vindt in 2012 nog plaats op basis van een percentage van de catalogusprijs, verhoogd met een CO2-afhankelijk gedeelte. Het procentuele deel daalt per 1 januari 2012 tot 11,1%. Vanaf 2013 is dat 0%; dan is de BPM helemaal afhankelijk van de CO2-uitstoot. De CO2-schijfgrenzen worden per 1 juli neerwaarts bijgesteld. Tot 1 juli 2012 gelden de huidige schijven. De CO2-grenzen voor benzine en diesel groeien naar elkaar toe tot gelijke waarden in 2015. De vaste dieseltoeslag wordt met ingang van 1 juli 2012 vervangen door een CO2-gerelateerde toeslag. Die wordt tot en met 2015 jaarlijks bijgesteld.

MRB
De vrijstelling van de mrb voor zeer zuinige auto’s vervalt per 1 januari 2014 voor zowel nieuwe als bestaande personenauto’s. Tot 1 januari 2014 gelden de huidige CO2-vrijstellingsgrenzen (benzine 110 g/km, diesel 95 g/km). Personenauto’s met een CO2-uitstoot van hooguit 50 g/km worden tot en met 2015 vrijgesteld.

MRB Oldtimers
De bevriezing van de mrb-oldtimervrijstelling voor auto’s uit 1986 of voorgaande jaren wordt ongedaan gemaakt. De huidige voorwaarde dat het voertuig 25 jaar of ouder moet zijn, wordt met een ingroeiregeling vervangen door de voorwaarde dat het motorrijtuig ten minste dertig jaar geleden voor het eerst in gebruik genomen moet zijn. Voor motorrijtuigen die op 31 december 2011 nog geen 25 jaar oud zijn, strekt de vrijstelling zich daarbij niet langer uit tot een eventuele brandstoftoeslag. Voor voertuigen die op 31 december 2011 wel al 25 jaar of ouder zijn en op grond van de huidige regelgeving voor de vrijstelling in aanmerking komen, wordt een overgangsregeling van kracht. Hoewel deze auto’s nog niet voldoen aan de termijn van dertig jaar, behouden zij ook na 31 december 2011 de huidige vrijstelling, inclusief eventuele brandstoftoeslag.

BTW
De in een beleidsbesluit neergelegde wijziging van de correctie voor privégebruik per 1 juli 2011 wordt wettelijk verankerd. Het privégebruik wordt aangemerkt als belaste dienst. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een wettelijk forfait van 2,7% van de catalogusprijs. Voor de btw telt, anders dan voor de bijtelling, het woon-werkverkeer mee als privégebruik en niet als zakelijk gebruik.

Deel dit item

Dit artikel is geschreven door

Redactie
Wijzigingen bijtelling, bpm, mrb en btw definitief | Fleet&Mobility

Wijzigingen bijtelling, bpm, mrb en btw definitief

Redactie Redactie
• Laatste update:

De grenswaarden voor de 0%-bijtelling wijzigen per 1 januari 2012, die voor de andere categorieën per 1 juli 2012. Personenauto’s met een CO2-uitstoot van hooguit 50 g/km die uiterlijk in 2013 op  naam worden gesteld, zijn 60 maanden vrijgesteld van bijtelling (nultarief). Voor auto’s waarbij dit in 2014 of 2015 gebeurt, zal gedurende 60 maanden een 7%-bijtelling gelden.

Tot 1 juli 2012 blijven de huidige CO2-grenzen voor de categorieën 14% en 20% bijtelling van kracht. Deze grenzen worden per 1 juli 2012 en daarna jaarlijks per 1 januari neerwaarts bijgesteld. De CO2-grenzen voor benzine en diesel groeien naar elkaar toe tot ze in 2015 gelijk zijn.

De grens voor 14% bijtelling blijft gelijk aan die aan de vrijstellingsgrens in de BPM. Per 1 juli 2012 is dit percentage van toepassing tot een maximale uitstoot van 91 g/km bij diesel en 102 g/km bij benzine. In 2015 wordt dit maximaal 82 g/km voor elke brandstofsoort. 20% bijtelling is dan van toepassing op alle auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 110 g/km.

Overgangsregeling bijtelling
Op auto’s die voor 1 juli 2012 ter beschikking zijn gesteld, houdt de berijder een verlaagd bijtellingspercentage. Dit blijft zo als in later jaren de CO2-grenzen worden bijgesteld. Hetzelfde geldt voor auto’s die vóór 1 juli 2012 op naam van een eigenaar zijn gesteld en daarna aan een andere berijder zijn toegewezen. Wisselt de auto na 1 juli 2012 van eigenaar én berijder, dan geldt de verlaging van de bijtelling gedurende maximaal 60 maanden, te rekenen vanaf 1 juli 2012.

Voor nieuwe auto’s geldt vanaf 1 juli 2012 de indeling in een lagere bijtellingscategorie ook voor een periode van 60 maanden, gerekend vanaf het moment dat de auto op kenteken is gesteld. Aan het eind van die periode wordt bekeken of de auto tegen de dan geldende CO2-grenzen opnieuw voor een verlaagd bijtellingspercentage in aanmerking komt. Zo ja, is dit opnieuw voor 60 maanden.

Bijtelling bestelauto
Naast de huidige mogelijkheden ter voorkoming van bijtelling voor privégebruik wordt per 1 januari 2012 de ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’ voor bestelauto’s van kracht. Deze verklaring is te vinden op de website van de Belastingdienst. Een rittenregistratie is daarmee niet langer nodig. De Belastingdienst zal naleving van het puur zakelijk gebruik van de bestelauto controleren door middel van ‘ambulant toezicht’, bijvoorbeeld met flitsauto’s van de dienst. Ook komt er een proef waarbij de bijtelling afhankelijk wordt gemaakt van het werkelijk aantal gereden privékilometers.

BPM
De bpm-heffing vindt in 2012 nog plaats op basis van een percentage van de catalogusprijs, verhoogd met een CO2-afhankelijk gedeelte. Het procentuele deel daalt per 1 januari 2012 tot 11,1%. Vanaf 2013 is dat 0%; dan is de BPM helemaal afhankelijk van de CO2-uitstoot. De CO2-schijfgrenzen worden per 1 juli neerwaarts bijgesteld. Tot 1 juli 2012 gelden de huidige schijven. De CO2-grenzen voor benzine en diesel groeien naar elkaar toe tot gelijke waarden in 2015. De vaste dieseltoeslag wordt met ingang van 1 juli 2012 vervangen door een CO2-gerelateerde toeslag. Die wordt tot en met 2015 jaarlijks bijgesteld.

MRB
De vrijstelling van de mrb voor zeer zuinige auto’s vervalt per 1 januari 2014 voor zowel nieuwe als bestaande personenauto’s. Tot 1 januari 2014 gelden de huidige CO2-vrijstellingsgrenzen (benzine 110 g/km, diesel 95 g/km). Personenauto’s met een CO2-uitstoot van hooguit 50 g/km worden tot en met 2015 vrijgesteld.

MRB Oldtimers
De bevriezing van de mrb-oldtimervrijstelling voor auto’s uit 1986 of voorgaande jaren wordt ongedaan gemaakt. De huidige voorwaarde dat het voertuig 25 jaar of ouder moet zijn, wordt met een ingroeiregeling vervangen door de voorwaarde dat het motorrijtuig ten minste dertig jaar geleden voor het eerst in gebruik genomen moet zijn. Voor motorrijtuigen die op 31 december 2011 nog geen 25 jaar oud zijn, strekt de vrijstelling zich daarbij niet langer uit tot een eventuele brandstoftoeslag. Voor voertuigen die op 31 december 2011 wel al 25 jaar of ouder zijn en op grond van de huidige regelgeving voor de vrijstelling in aanmerking komen, wordt een overgangsregeling van kracht. Hoewel deze auto’s nog niet voldoen aan de termijn van dertig jaar, behouden zij ook na 31 december 2011 de huidige vrijstelling, inclusief eventuele brandstoftoeslag.

BTW
De in een beleidsbesluit neergelegde wijziging van de correctie voor privégebruik per 1 juli 2011 wordt wettelijk verankerd. Het privégebruik wordt aangemerkt als belaste dienst. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een wettelijk forfait van 2,7% van de catalogusprijs. Voor de btw telt, anders dan voor de bijtelling, het woon-werkverkeer mee als privégebruik en niet als zakelijk gebruik.