Veel winst te behalen met specifiek op berijders toegesneden online rijtrainingen

Brandstory •
Jordi Backx (Bron: Allianz)

Volgens Allianz is het heel goed mogelijk dat in de toekomst verzekeringspremies in een wagenpark worden afgestemd op het rijgedrag van berijders. De verzekeringsmaatschappij
voert samen met Verkeersveiligheid Groep Nederland (VVGN) een pilot uit om te kijken wat de effecten zijn van het doelgericht bijsturen van berijders met specifiek op hen toegespitste trainingen.

Online rijstijlprogramma’s werden aanvankelijk door berijders beschouwd als iets waardoor ze op de vingers werden getikt, maar volgens Fokko Zwart van Van der Laan Groepsvervoer beklijft het steeds beter. “De meeste chauffeurs willen er graag iets van opsteken.” Bij onder meer het bedrijf uit Nieuwkoop wordt een pilot uitgevoerd door VVGN in opdracht van Allianz, met een online trainingsprogramma E-driver dat specifiek wordt afgestemd op wat herkend wordt bij de betreffende berijder. “Als een bestuurder vaak hard remt, krijgt hij een training aangeboden over afstand houden”, aldus Collin Bell van VVGN.

“Het programma is interactief en adaptief. Als het kennisniveau van een berijder wat lager is, krijgt hij of zij andere videotrainingen aangeboden.” Volgens Bell kunnen kleine gedragsveranderingen al een hoop brengen, iets wat Fokko Zwart beaamt. “Neem bijvoorbeeld chauffeurs die vaak keren om bij de klant voor te rijden. Je kunt ook even een blokje om rijden. Dat kost niet veel tijd en het kan een hoop schade voorkomen. Dit trainingsprogramma geeft ons inzicht in waar de knelpunten zitten.”

Volgens Bell zijn berijders best bereid om tips te ontvangen, als ze maar niet het gevoel krijgen op de vingers te worden getikt. “Je moet ze benaderen als professionals en iedereen in hun waarde laten”, stelt hij. “En het is ook belangrijk dat je de ontvangen data goed interpreteert. Als iemand elke rit vaak hard remt, is dat structureel gedrag dat niet wenselijk is, maar als een berijder incidenteel een noodstop maakt omdat er verderop een ongeluk heeft gemaakt en daarbij een aanrijding kan voorkomen, heeft hij juist heel goed gehandeld.” Volgens Jordi Backx van Allianz Nederland is het belangrijk om daarbij op een positieve manier te werk te gaan. “Je moet het rijgedrag op een positieve manier beïnvloeden, dan is de kans op verbetering ook het grootst.”

Bij Allianz zijn ze naar de mogelijkheden aan het kijken om de hoogte van de verzekeringspremie af te stemmen op de rijstijl. “Dan kun je een stukje van de gerealiseerde verbeteringen teruggeven aan de hand van de verzekeringspremie.” Allianz kijkt ook naar de financiering van het genoemde preventieprogramma. Backx: “Dat zou deels vanuit onze klanten kunnen plaatsvinden, die de schadelast door dit programma zien dalen, en deels door ons. Een win-win dus voor alle partijen.”

Veel winst te behalen met specifiek op berijders toegesneden online rijtrainingen | Fleet&Mobility

Veel winst te behalen met specifiek op berijders toegesneden online rijtrainingen

Brandstory • Volgens Allianz is het heel goed mogelijk dat in de toekomst verzekeringspremies in een wagenpark worden afgestemd op het rijgedrag van berijders. De verzekeringsmaatschappij
voert samen met Verkeersveiligheid Groep Nederland (VVGN) een pilot uit om te kijken wat de effecten zijn van het doelgericht bijsturen van berijders met specifiek op hen toegespitste trainingen.
Jordi Backx (Bron: Allianz)

Online rijstijlprogramma’s werden aanvankelijk door berijders beschouwd als iets waardoor ze op de vingers werden getikt, maar volgens Fokko Zwart van Van der Laan Groepsvervoer beklijft het steeds beter. “De meeste chauffeurs willen er graag iets van opsteken.” Bij onder meer het bedrijf uit Nieuwkoop wordt een pilot uitgevoerd door VVGN in opdracht van Allianz, met een online trainingsprogramma E-driver dat specifiek wordt afgestemd op wat herkend wordt bij de betreffende berijder. “Als een bestuurder vaak hard remt, krijgt hij een training aangeboden over afstand houden”, aldus Collin Bell van VVGN.

“Het programma is interactief en adaptief. Als het kennisniveau van een berijder wat lager is, krijgt hij of zij andere videotrainingen aangeboden.” Volgens Bell kunnen kleine gedragsveranderingen al een hoop brengen, iets wat Fokko Zwart beaamt. “Neem bijvoorbeeld chauffeurs die vaak keren om bij de klant voor te rijden. Je kunt ook even een blokje om rijden. Dat kost niet veel tijd en het kan een hoop schade voorkomen. Dit trainingsprogramma geeft ons inzicht in waar de knelpunten zitten.”

Volgens Bell zijn berijders best bereid om tips te ontvangen, als ze maar niet het gevoel krijgen op de vingers te worden getikt. “Je moet ze benaderen als professionals en iedereen in hun waarde laten”, stelt hij. “En het is ook belangrijk dat je de ontvangen data goed interpreteert. Als iemand elke rit vaak hard remt, is dat structureel gedrag dat niet wenselijk is, maar als een berijder incidenteel een noodstop maakt omdat er verderop een ongeluk heeft gemaakt en daarbij een aanrijding kan voorkomen, heeft hij juist heel goed gehandeld.” Volgens Jordi Backx van Allianz Nederland is het belangrijk om daarbij op een positieve manier te werk te gaan. “Je moet het rijgedrag op een positieve manier beïnvloeden, dan is de kans op verbetering ook het grootst.”

Bij Allianz zijn ze naar de mogelijkheden aan het kijken om de hoogte van de verzekeringspremie af te stemmen op de rijstijl. “Dan kun je een stukje van de gerealiseerde verbeteringen teruggeven aan de hand van de verzekeringspremie.” Allianz kijkt ook naar de financiering van het genoemde preventieprogramma. Backx: “Dat zou deels vanuit onze klanten kunnen plaatsvinden, die de schadelast door dit programma zien dalen, en deels door ons. Een win-win dus voor alle partijen.”