Infrastructuur

Laatste update:

SWOV: hogere boetes voor herhalende verkeerszondaars

Hogere boetes bij herhaling van een snelheidsovertreding kan een besparing van 30 verkeersdoden per jaar en 400 ernstig verkeersgewonden per jaar opleveren.

Die conclusie trekt Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (Swov) uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Vorig jaar concludeerde het Swov al op basis van Europees onderzoek dat de afname van het aantal verkeersboetes leidde tot meer ongelukken.

De Swov onderzocht twee verschillende varianten van een zogenoemd progressief boetesysteem. In de eerste variant krijgt de overtreder de tweede keer dat hij in de fout gaat een verhoging van 25 procent van de oorspronkelijke boete en maximaal 100 procent verhoging vanaf de vijfde boete. De tweede variant kent aanvankelijk een lager boetebedrag dan het huidige niveau, maar kent een sterkere stijging: vanaf de vijfde boete betaalt de verkeerszondaar de boete plus 150 procent verhoging.

Veeplegers

Zo’n progressief boetesysteem zal een groep hardrijders ontmoedigen het gaspedaal te diep in te drukken. Dat leidt tot een afname van 30 verkeersdoden (5%) en 400 ernstig gewonden (2%), stelt de Swov, op basis van drie aannames over de samenhang tussen gedrag, boetehoogte en verkeersveiligheid. Overigens keek de Swov alleen naar snelheidsovertredingen die vallen onder de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), ook bekend als de Wet Mulder. Of een progressief boetesysteem ook invloed heeft op het gedrag van veelplegers en zware overtreders is onzeker.

Minister Blok van Veiligheid en Justitie schreef op 20 juni aan de Kamer dat hij alle organisaties in de keten (CJIB, OM, politie en rechtspraak) heeft gevraagd “een uitvoeringstoets te doen naar de uitvoerbaarheid, haalbaarheid en handhaafbaarheid van een progressief boetestelsel”.

SWOV: hogere boetes voor herhalende verkeerszondaars | Fleet&Mobility

SWOV: hogere boetes voor herhalende verkeerszondaars

Sjoerd van der Linden Sjoerd van der Linden
• Laatste update:

Die conclusie trekt Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (Swov) uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Vorig jaar concludeerde het Swov al op basis van Europees onderzoek dat de afname van het aantal verkeersboetes leidde tot meer ongelukken.

De Swov onderzocht twee verschillende varianten van een zogenoemd progressief boetesysteem. In de eerste variant krijgt de overtreder de tweede keer dat hij in de fout gaat een verhoging van 25 procent van de oorspronkelijke boete en maximaal 100 procent verhoging vanaf de vijfde boete. De tweede variant kent aanvankelijk een lager boetebedrag dan het huidige niveau, maar kent een sterkere stijging: vanaf de vijfde boete betaalt de verkeerszondaar de boete plus 150 procent verhoging.

Veeplegers

Zo’n progressief boetesysteem zal een groep hardrijders ontmoedigen het gaspedaal te diep in te drukken. Dat leidt tot een afname van 30 verkeersdoden (5%) en 400 ernstig gewonden (2%), stelt de Swov, op basis van drie aannames over de samenhang tussen gedrag, boetehoogte en verkeersveiligheid. Overigens keek de Swov alleen naar snelheidsovertredingen die vallen onder de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), ook bekend als de Wet Mulder. Of een progressief boetesysteem ook invloed heeft op het gedrag van veelplegers en zware overtreders is onzeker.

Minister Blok van Veiligheid en Justitie schreef op 20 juni aan de Kamer dat hij alle organisaties in de keten (CJIB, OM, politie en rechtspraak) heeft gevraagd “een uitvoeringstoets te doen naar de uitvoerbaarheid, haalbaarheid en handhaafbaarheid van een progressief boetestelsel”.